stadsutveckling-bla.png

Trafikplanerare med projektledarfokus till Trafikkontoret

Stockholms Stad, Trafikkontoret, Trafikplanering

Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Trafikkontoret ansvarar för att Stockholm ska ha trygga och attraktiva offentliga platser, effektiva transportlösningar och god framkomlighet. Vi planerar, bygger och underhåller gator och torg, så att stockholmarna både vill vistas och kan ta sig fram i den allt tätare staden. För att klara vårt uppdrag är vi 450 kollegor, som huvudsakligen sitter i Tekniska Nämndhusets nyrenoverade lokaler på Kungsholmen. Tillsammans ser vi till att Stockholm fortsätter vara en vacker, ren, levande och trygg stad, både idag och i framtiden.

Om Trafikplaneringsavdelningen

Vi har cirka 80 engagerade, erfarna och sakkunniga medarbetare som idag är fördelade på fem enheter. Inom avdelningen hanteras allt från strategisk trafikplanering till ansvar för att våra trafik- och gatumiljöer ska fungera i vardagen. Vi arbetar även med innovation och ny teknik. Inom ramen för stadens bostadsmål arbetar vi också med trafikplaneringsarbetet i de tidiga stadsbyggnadsprocesserna. Vi driver även ett samlat arbete för att öka trafiksäkerhet, framkomlighet, trygghet och attraktivitet för stadens samtliga gatumiljöer och offentliga rum. Arbetet omfattar både ombyggnation av befintliga miljöer och planering av det som är nybyggnation. En viktig del av arbetet är att göra avvägningar och prioriteringar mellan olika intressen och stadens olika mål.

Under de senaste åren har stora satsningar på de hållbara transportslagen genomförts. Nya medel har avsatts för gång, cykel och kollektivtrafik under mandatperioden och arbetet med att omvandla och utveckla staden kommer fortsätta i hög takt.

Nu söker vi dig som vill arbeta som trafikplanerare med fokus på att leda gatuomvandlingsprojekt på vår enhet Investering.

 

 Vi erbjuder dig

 • en tjänst som berör många människors vardag och möjligheten att bidra till ett bättre Stockholm
 • ett varierande arbete där du får möjlighet att planera och styra din egen tid i hög utsträckning
 • en arbetsgrupp som präglas av arbetsglädje, stolthet och kunskapsutbyte
 • kompetenshöjning och utveckling i en stimulerande miljö
 • en central arbetsplats i Tekniska Nämndhuset på Kungsholmen
 • flexibel arbetstid och möjlighet till semesterväxling
 • goda motionsmöjligheter i närliggande anläggning samt friskvårdsbidrag.

 

Rollen som trafikplanerare med projektledarfokus

Uppdraget som trafikplanerande projektledare innebär att prioritera, initiera och ansvara för projekt som rör både större och mindre gatuombyggnader. Syftet är att förverkliga stadens strategiska planer och skapa en stad med ett hållbart transportsystem med levande och attraktiva miljöer. Centrala delar i arbetet är att bygga en trygg och säker stadsmiljö med god framkomlighet för gående, cyklister och kollektivtrafik. Som projektledare ansvarar du för investeringsprojekten från tidigt skede fram till systemhandling och genomförandebeslut. En viktig del av arbetet är att tillsammans med en projektgrupp göra avvägningar och prioriteringar mellan olika intressen i staden. Utöver ansvar för utformning innebär projektledarskapet ansvar för tid och ekonomi.

Du kan också komma att arbeta i samverkansprojekt som bedrivs av externa aktörer så som trafikverket och trafikförvaltningen. I dessa projekt är du kontorets representant och sakkunnig trafikplanerare. Beroende på din erfarenhet, kunskap och intresse kommer du få ansvara för flera projekt med olika komplexitet samt ges utrymme att få växa i rollen projektledare.

På enheten Investering finns idag ett 15-tal engagerade och erfarna medarbetare.  Ett hjälpsamt arbetsklimat råder och erfarenhetsutbytet är stort. Mängden projekt som drivs på enheten gör att medarbetarna har en betydande roll i att förvandla Stockholm till en bättre stad.

Din kompetens och erfarenhet

Vi söker dig som har:
• högskoleexamen eller motsvarande utbildning med inriktning mot trafik- och/eller samhällsplanering 
• flerårig dokumenterad och aktuell erfarenhet från arbete med trafik och samhällsplanering samt
gatuutformning
• lätt för att uttrycka dig välformulerat, tydligt och på ett koncist sätt, såväl i tal som i skrift på svenska i olika typer av PM, rapporter och analyser
• erfarenhet av granska och/eller att ta fram systemhandlingar för olika typer av offentliga miljöer
• erfarenhet av projektledning och/eller samordning med andra teknikområden och specialister.

Du behöver vara självgående, van att styra din egen tid, kunna fatta egna beslut och driva ditt arbete framåt. En förutsättning är att du har analytisk och pedagogisk förmåga och är bekväm med att arbeta på egen hand men också i samverkan med andra. Du har lätt för att sätta dig in i detaljfrågor parallellt som du behåller helhetsperspektivet.

Vi söker dig vars projektledning präglas av tydlighet, kommunikation och struktur med en hög grad av personlig mognad och självkännedom. Som projektledare är du inkluderande med starkt fokus på att skapa gott samarbete och förutsättningar för ett aktivt samarbete samt ett gott arbetsklimat. Du tar ansvar för att driva arbetet framåt och ser till att få saker att hända. Du är van att leda, delegera och förse andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Du skapar engagemang, delaktighet och du ger dina projektmedlemmar förutsättningar att lyckas i sina uppdrag. Som person är du intresserad av att arbeta med verksamhetsutveckling och förändringsarbete med hög proaktivitet och en god förmåga att ta egna initiativ. Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet, engagemang och motivation för tjänsten.

 

Övrigt

Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2023/405
Kontakt
 • Katarina Lemón, HR-konsult, 08-50811705
 • Kristofer Rogers, Tf Enhetschef, 08-50826022
Facklig företrädare
 • Luis Lopez, Vision, 08-50827929
 • Johan Sundman, SACO, 08-50826027
Publicerat 2023-01-23
Sista ansökningsdag 2023-02-06

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här

Logga in och sök jobbet