socialtjanst-lila.png

Två forskarutbildningsplatser för lärare i Stockholms stad

Utbildningsförvaltningen, Avd för utveckling och samordning, FoU

Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad är Sveriges största förvaltning med cirka 16 000 anställda. Förvaltningen ansvarar bland annat för drift och utveckling av kommunens drygt 140 grundskolor och omkring 30 gymnasieskolor samt hanterar stadsgemensamma frågor inom förskolan i samverkan med stadsdelsnämnderna.

Arbetsbeskrivning:

Forskarutbildade lärare är en viktig del i arbetet för en skola på vetenskaplig grund. Som ett led i utbildningsförvaltningens FoU-plan kommer utbildningsförvaltningen Stockholms stad att finansiera ytterligare tre stockholmslärares forskarstudier till licentiatexamen.

Den nya utlysningen gäller i första hand den ämnesdidaktiska forskarskolan vid Stockholms universitet, ÄdFo men även andra forskarskolor för lärare mot licentiatexamen kan bli aktuella tex GRADE – Digitala teknologier i utbildning För mer info, kontakta stefanhr@kth.se eller FontD.

Utbildningsförvaltningens finansiering innebär att läraren får en tidsbegränsad anställning på 60 % på utbildningsförvaltningen med en lön på 80 % av den ordinarie lärarlönen. Tjänsten är en semestertjänst. 50 % utgörs av studier, 40 % av undervisning och resterande 10 % innebär utvecklingsarbete på utbildningsförvaltningen.

Forskarstudierna inleds höstterminen 2023. Efter avslutad utbildning är inte läraren utlovad någon form av särskilt uppdrag eller karriärtjänst utan återgår till sin gamla tjänst. Forskarutbildning är dock meriterande vid urvalet till sådana uppdrag eller tjänster.

Kvalifikationer

För antagning till forskarskolan krävs:

 • Lärarlegitimation
 • Tillsvidareanställning som lärare på utbildningsförvaltningen i Stockholms stad
 • Av rektor väl vitsordad tjänstgöring som lärare såväl vad gäller undervisning som deltagande i utvecklingsarbete i minst fyra år
 • En tydlig idé om forskningens inriktning och tankar kring genomförandet av avhandlingsarbetet (ca 2 A4)
 • Behörighet till forskarutbildning. Sökande ska ha kunskaper motsvarande en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 hp varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Dessutom krävs kunskaper motsvarande lärarutbildning eller godkända kurser inom ett ämnesområde oms motsvara minst 90 hp med relevans för den didaktiska inriktningen, varav minst 30 hp på avancerad nivå. Minst 15 hp ska utgöras av uppsats med didaktisk relevans. Sökande som före 1 juli 2007 har avlagt filosofie kandidat- /magisterexamen uppfyller kraven på grundläggande behörighet. Behörighetskraven kan variera något mellan de olika forskarskolorna. För närmare information om detta, kontakta respektive forskarskola.
 • Mycket goda kunskaper i svenska och engelska såväl muntligt som skriftligt

Till ansökan bifogas

 • En kortare personlig presentation
 • CV bestående av arbetserfarenhet och vetenskapliga meriter. Här ska framgå vilka hp som är på avancerad nivå
 • Relevanta uppsatser
 • Forskningsplan (cirka 2 A4) bestående av forskningens inriktning och genomförande
 • Rekommendationsbrev från rektor med vitsordad lärarskicklighet

Krav på arbetslivserfarenhet:

Erfarenhet krävs

Urval görs på följande grunder:

 • Bedömning av relevans och kvalitet vad gäller forskningsplanens inriktning
 • Bedömning av tankar kring avhandlingsarbetets genomförande
 • Bedömning av lärarens förutsättningar att genomföra forskarstudierna
 • Bedömning av relevans för stadens behov av kunskapsutveckling inom valt område
 • Bedömning av det praxisnära perspektivet och koppling till kollegialt lärande
 • Bedömning av lärarens förutsättningar att efter examen vara drivande i didaktiskt utvecklingsarbete
 • Bedömning av fördelningseffekter utifrån skolform, skola, ämne 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde Hösten 2023
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 60%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2023/549
Kontakt
 • Cecilia Göransson, 0850833707
Facklig företrädare
 • Britt-Marie Selin, Sveriges Lärare, 076-1215706
 • Klara Frohm, Sveriges Lärare, 076-1233937
Publicerat 2023-02-01
Sista ansökningsdag 2023-03-13
Legitimationskrav Lärare
Utbildningskrav Högskola/universitet

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här