stadsutveckling-rosa.png

Vasa Real söker vikarierande skolkurator

Stockholms stad

Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Arbetsplatsbeskrivning

Vasa Real är en grundskola i innerstaden som står inför en spännande utveckling. Detta läsår har vi cirka 740 elever i årskurs 5-9 och inom några år räknar vi med att vara en F-9-skola med cirka 1300 elever. Skolan ligger i Vasastans hjärta vid Odenplan och har även en judisk profil (åk 7-9).

Undervisningen sker utifrån en holistisk syn där samtliga delar verkar för att alla elever ska ges möjlighet att nå sin fulla potential. Vi tror på alla människors lika värde och arbetar för att motverka mobbning och antisocialt beteende. Vasa Real är HBTQI-certifierad.

Välkommen med din ansökan till en skola där alla möts med tolerans och respekt samt får möjlighet till god kunskap inför framtiden! 

Arbetsbeskrivning

Skolkuratorn ingår i skolans elevhälsoteam. Elevhälsan arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande för att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.

Som skolkurator kommer du att tillsammans med andra professioner på skolan och inom elevhälsoteamet arbeta förebyggande och hälsofrämjande på individ-,grupp- och organisationsnivå. I tjänsten ingår även handledning/konsultation för skolans personal. Skolkuratorn samarbetar med andra myndigheter såsom t ex BUP, Socialtjänst, Skolakuten både i det förbyggande arbetet som i det enskilda elevvårdsärendet.

Skolkuratorns arbete handlar mycket om att vara observant på hur eleverna känner sig i skolmiljön och att uppmärksamma om någon mår dåligt. Det gäller att tidigt fånga upp elever som av olika anledningar har det jobbigt- och se till att de får rätt stöd.

Skolkuratorn arbetar med frågor om hur man på bästa sätt ska bemöta eleverna, hur man ser, når och inkluderar alla. Skolkuratorn ingår i skolans trygghetsteam där vi arbetar både kring elevärenden och skolans värdegrundsarbete. På rektors begäran ska skolkuratorn genomföra skolsociala utredningar kring enskild elev. Du ska dokumentera och följa upp kring elevärenden gentemot skolledning.

Kvalifikationer

Socionomutbildning eller annan likvärdig utbildning.

Kunskap om lagstiftning i relation till skollagen samt sekretess som rör kommunal verksamhet.

Vana vid självständigt arbete. Extra stor vikt läggs vid att du har en egen drivkraft och har förmåga att prioritera arbetsuppgifter.

Ett brett register av arbetsmetoder för att kunna möta eleverna och skolans behov av insatser.

Att du med glädje ser fördelen av att samarbeta med skolans alla yrkesgrupper.

Krav att du har erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar i grundskoleålder.

Övrigt

Tjänsten tillsättes under förutsättning att planerad organisation genomförs, samt med reservation för eventuell övertalighet inom kommunen.Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 20240201
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2023/6512
Kontakt
  • Carina Rennermalm, 08-50841564
  • Björn Bekkhus, 076-1244703
  • Martin Andersson, 076-1244702
  • Peter Rönnbäck, 076-1244717
Publicerat 2023-11-16
Sista ansökningsdag 2023-12-01
Utbildningskrav Högskola/universitet

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här

Dela länkar