Vi söker arbetsplatsledare och förskollärare till Mitt i City förskolor!

Norrmalms stadsdelsförvaltning

Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Norrmalms stadsdelsområde har drygt 70 000 invånare. I stadsdelsområdet ingår förutom Norrmalm och Vasastan även den nya stadsdelen Hagastaden där bostäder, parkområden, handel, Life Science med världsledande forskning och avancerad vård växer fram. Norrmalms stadsdelsförvaltning erbjuder dig en attraktiv arbetsplats där vi tillsammans arbetar för att ge stockholmarna de bästa verksamheterna. Från och med den 1 juli gör vi det tillsammans med Östermalms stadsdelsförvaltning då vi gemensamt bildar Norra innerstadens stadsdelsförvaltning.

Vill du jobba som arbetsplatsledare och förskollärare?

Nu söker vi dig som vill jobba som arbetsplatsledare och förskollärare på Mitt i City förskolor. Mitt i City förskolor är en av fem förskoleenheter inom Norrmalms stadsdelsförvaltning. På alla våra förskolor arbetar vi utforskande med inspiration från Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Som medarbetare på Norrmalms stadsdelsförvaltning erbjuds du en arbetsplats där ett aktivt medarbetarskap och ett tydligt ledarskap är grunden en välfungerande verksamhet.

Mitt i City förskolor

Mitt i City förskolor finns mitt i centrala Stockholm, på Norrmalm, och vi har idag sex förskolor: Klara, Sture, Tule, Svea, Vidar och Vega.

I Mitt i City arbetar vi utifrån ett utforskande arbetssätt inspirerat av Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Reggio Emilia-filosofin står för ett pedagogiskt arbetssätt som bygger på en stark tro på människans möjligheter, en djup respekt för barnet samt en övertygelse om att alla barn har en stark inneboende drivkraft att utforska världen.

I centrum för vår verksamhet står barnen och utgångspunkten för oss är deras bästa i allt vi gör och planerar för. Varje barn ska dagligen bemötas respektfullt, inkännande och bekräftande. Varje förskola arbetar även utifrån principen att "alla barn är allas barn". I våra förskolor möter barnen kreativa pedagoger och miljöer både ute och inne. Alla barn ges möjlighet att lära och utvecklas så brett och fritt som möjligt, oavsett till exempel kön och ålder. Det är barnens intressen, tankar, erfarenheter och teorier som präglar verksamhetens innehåll och utformningen av våra miljöer. Ett utforskande arbetssätt i meningsfulla sammanhang stärker också barnens självkänsla och ger dem utrymme att leka och utvecklas i sin takt. Barnens lärprocesser synliggörs, bearbetas och utmanas vidare med hjälp pedagogisk dokumentation.

Arbetsbeskrivning

Som förskollärare och arbetsplatsledare (APL) leder du den pedagogiska utvecklingen och ansvarar för att alla barn får en meningsfull, rolig och utvecklande undervisning. På varje förskola finns en APL som är en legitimerad förskollärare som utses av rektor och uppdraget löper till dess rektor beslutar något annat, eller om APL själv vill avsluta uppdraget. Uppdraget innebär att vara en länk mellan rektor, biträdande rektor och förskolorna. I APL uppdraget ingår det att övergripande värna barnens bästa i det dagliga arbetet samt att planera för och leda den dagliga verksamheten på förskolan. APL uppdraget innebär också att ta ansvar för helheten, samordna samt utföra arbetsuppgifter för att lösa den dagliga verksamheten långsiktigt.

Som förskollärare arbetar du med att skapa lärmiljöer som är tillgängliga, kreativa och utmanande där barnen är delaktiga och har inflytande i utbildningen och leder så väl barngruppen som arbetslaget i det arbetet. För att lyckas i arbetet har du god kännedom om förskolans läroplan och andra styrdokument och utgår från dem i arbetet med barnen. Som förskollärare ansvarar du för arbetet med pedagogisk dokumentation, uppföljning och analys av varje barns utveckling och lärande. Det ingår även i arbetsuppgifterna att, i samverkan med kollegor, ansvara för utvecklingssamtal och skriftlig information till föräldrar och vårdnadshavare.

Vi söker en positiv och engagerad medarbetare som driver och tar ansvar för planering, genomförande och utvärdering tillsammans med arbetslaget, förskolan och enheten. Vi tror på gemensam reflektion och kollegialt lärande och tillhandahåller därför nätverk både för förskollärare och barnskötare och som APL ingår du i enhetens APL-grupp. Du är öppen för olika perspektiv samt förväntas vilja lära dig av andra och dela med dig av dina teoretiska och praktiska kunskaper och din pedagogiska kompetens till dina kollegor. Du är strukturerad med god förmåga att planera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt.

De färdigheter som vi särskilt värdesätter är:

 • Läroplansfokus
  •Pedagogisk insikt
  •Ledarskapsförmåga
  •Samarbetsförmåga
  •Helhetssyn
  •Organisationsförmåga

Kvalifikationer

 • Legitimerad förskollärare alternativt inväntar din legitimation
  • 1-3 års erfarenhet av att arbeta som förskollärare
  • Erfarenhet av att arbeta med pedagogisk dokumentation

Det är meriterande om du har
• erfarenhet av att arbeta med digitala verktyg tillsammans med barn
• erfarenhet av att arbeta med barn med funktionsvariationer
• Erfarenhet av arbete som arbetsplatsledare eller liknande ledarskapserfarenhet

Vi lägger stor vikt vid de personliga egenskaperna.

Vad erbjuder vi dig?

Som anställd hos Mitt i City förskolor erbjuds du en kreativ och utvecklande arbetsmiljö där öppenhet och delaktighet genomsyrar hela verksamheten. Här möts du av kompetenta kollegor och ett engagerat ledningsteam. Du erbjuds även kostnadsfria pedagogiska luncher, en arbetsplats i Stockholms innerstad och friskvårdsbidrag.

Hos oss får du bland annat även tillgång till:

 • Pedagogisk utvecklingstid, 5h/vecka.
  • Tid för arbetsplatsledaruppdraget.
  • Tid för arbetslags- respektive tvärgruppsreflektion
  • Förskollärarmöten
  • Mentor eller fadder
  • Kompetensutveckling
  • Nätverk
  • Personlig iPad
  • Kostnadsfria pedagogiska måltider
  • Friskvårdsbidrag
  • Kompetenta kollegor
  • Engagerad ledning
  • En arbetsplats i Stockholms innerstad.

Övrigt

För att få arbeta inom våra förskolor måste du uppvisa ett utdrag från Polisens belastningsregister. Utdraget beställer du själv och är giltigt i ett år. Du kan beställa ett här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/ 

Vi arbetar med urval och intervjuer löpande så välkommen med din ansökan redan nu!

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper samt att du skall fungera tillsammans med oss i organisationen. 

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast eller enligt överenskommelse. Vi söker i första hand rätt person, därefter hittar vi lämpligt datum för tillträde.
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2023/154
Kontakt
 • Johanna Eifrém, johanna.eifrem@edu.stockholm.se
Facklig företrädare
 • Marie Brynolf , 08-50809722
Publicerat 2023-01-11
Sista ansökningsdag 2023-02-13
Legitimationskrav Förskollärare
Utbildningskrav Högskola/universitet

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här