Vikarierande skolkurator till Gubbängsskolan

Stockholms Stad, Gubbängsskolan

Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Beskrivning

Gubbängsskolan är en F-9-skola med ca 740 elever som ligger i Gubbängen, Farsta stadsdel. Vår vision är ”En skola där alla vill utvecklas och får lust att lära sig mer” och skolans ledord är ”Vi hälsar på varandra”, ”Vi visar respekt och hänsyn” och ”Vi gör vårt bästa.
Vi vill samla de bästa kompetenserna och söker nu dig som vill verka i en dynamisk och kreativ miljö.
På Gubbängsskolan kommer du att träffa engagerade och målinriktade kollegor. Du har ett målfokuserat synsätt. Du har en mycket god kommunikativ förmåga i både tal och skrift, i personliga möten samt i grupp och har mycket hög digital kompetens. Tillsammans med dina kollegor skapar du en arbetsmiljö som kännetecknas av tydlighet, dialog, delaktighet, öppenhet och respekt samt höga förväntningar på varandra och våra elever. Du är mycket strukturerad, du är stresstålig, flexibel samt har en mycket god förmåga att skapa relationer. Du ska vara duktig på dokumentation. Du behöver kunna och vilja samarbeta med andra samt vara driven och kunna arbeta självständigt.
Du är med i elevhälsoteamet som består av skolsköterska, kurator, studie-och-yrkesvägledare, skolpsykolog, speciallärare/pedagog och skolledning.

 

Arbetsuppgifter

Skolkuratorn bidrar som skolans socialarbetare med psykosocial och social kompetens inom elevhälsans arbete på olika nivåer. Handledning och konsultation inom det psykosociala området innebär ett indirekt stöd i verksamheten både till enskilda och till grupper. Arbetet på en övergripande nivå omfattar ett strukturellt ansvar i syfte att stärka skolan som miljö för lärande, hälsa och utveckling kopplat till delar av verksamheten i samarbete med socialpedagoger och övriga professioner i elevhälsan.

I uppdraget ingår;
- Socialt utrednings- och kartläggningsarbete.
- Samtal med elever enskilt och i grupp, klassarbete. Dokumentation av arbetet med
  enskilda elever.
- Föräldrasamtal och nätverksmöten.
- Handledning och konsultation av skolpersonal.
- Arbete med upprättande och implementering av handlingsplaner i värdegrundsarbete
  och mot kränkande behandling och diskriminering.
- Arbete med krishantering och konfliktlösning.
- Att aktivt delta i skolans elevhälsoteam och i samverkan med övriga arbeta med att
  utveckla skolans arbetsmiljö för eleverna. Du ingår i trygghetsgruppen och är delaktig i
  det strategiska arbetet med trygghet och kartläggningar.
- Samverkan med socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri, habilitering, fritid och polis.
- Att genomföra orosanmälningar och samordna kontakter med andra myndigheter.
- Att arbeta nära lärare och arbetslag för förebyggande och främjande insatser.
- Ansvar för att följa upp elevnärvaro, analysera resultat och utreda frånvaro enligt
   lagstiftning.

Kvalifikationer

Du har en utbildning som socionom. Skolkuratorsarbetet kräver en förmåga att hantera flera perspektiv i både det direkta elevarbetet och det indirekta förebyggande arbetet. Detta förutsätter ett brett register av arbetsmetoder och djupa kunskaper om barn och ungdomar och deras utveckling och deras situation i samhället. Det betyder djupa kunskaper i beteende- och samhällsvetenskap, sociallagstiftning och socialt behandlingsarbete. Kunskap inom den lagstiftning som styr skolverksamhet och sekretesslag är också viktigt. Vidare förutsätts en bred och fortlöpande uppdaterad omvärldskunskap.
Skolkuratorn måste självständigt ta ansvar för det egna professionella arbetet. På skolan finns ingen arbetsledning inom yrkesområdet. Det innebär att kurator, på bas av en dialog med rektor där arbetsområden prioriteras, själv leder och organiserar sitt arbete. Det ger stor handlingsfrihet men ställer också krav på gott omdöme. Det ställer också krav på att skolkurator tar ansvar för att bibehålla och fördjupa sin yrkeskompetens och sitt omvärldskunnande.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Villkor

Tjänsten är ett vikariat för höstterminen med eventuellt möjlighet till förlängning.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Intervjuer sker löpande under tiden för utlyst tjänst.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2023/1432
Kontakt
  • Anna Gustafsson Avci, 08-50833301
Publicerat 2023-03-09
Sista ansökningsdag 2023-03-23
Utbildningskrav Högskola/universitet

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här

Dela länkar