Legitimerad lärare med specialpedagogisk utbildning, heltid

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen, Konradsbergsskolan

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Arbetsplatsbeskrivning

Konradsbergsskolan ligger på Kungsholmen och är en kommunal grundskola åk 4–9. Skolan är organiserad i årskursvisa arbetslag som leds av arbetslagsledare. Till skolan hör också en CSI-grupp, med inriktning på särskilda behov, för årskurserna 1–6. Skolans CSI grupp tar emot elever från hela Stockholms kommun och i dessa verksamheter finns hög specialpedagogisk kompetens. Skolan växer snabbt och elevantalet har ökat det senaste året vilket ställer ytterligare krav på organisation och kompetens. Som nystartad verksamhet pågår ett spännande utvecklingsarbete i formandet av skolan. Skolledningen består av rektor och biträdande rektorer med övergripande funktioner över alla stadier för att få en jämn och rättvis kvalitet där allas kompetens tillvaratas till fullo. Ledningsgruppen som består av skolledning och arbetslagsledare som träffas varje vecka för att följa upp, utvärdera och planera skolans arbete och resultat. Organisationsstrukturen med regelbundna kvalitativa resultatuppföljningar, där personal träffas varje vecka för att följa upp elevernas resultat och mående, ser vi har varit framgångsrik för elevernas måluppfyllelse.
Organisationsstrukturen stödjer effektivt elevernas lärande och medarbetarnas kompetensutveckling. I skolans drivs ett aktivt utvecklingsarbete med stöd av våra utvecklingsledare och specialpedagoger som utgår från aktuell forskning. Vi har höga förväntningar på alla elevers förmåga att utvecklas och alla elevers rätt till utbildning är huvudfokus i vårt uppdrag. Det centrala läget gör att det finns goda möjligheter att lätt ta del av stadens stora kulturutbud. Biblioteket på Konradsberg Campus är bemannat med bibliotekarie på heltid och är en viktig del av skolans pedagogiska verksamhet. Här finns en fritidsklubb som organiserar skolans rast- och rörelseaktivitet. CSI Konradsberg har ett fritidshem för åk 1–6. Vi har ett aktivt demokratiarbete som genomsyrar hela verksamheten. Skolans elevråd och hållbarhetsråd är engagerat med representanter från alla klasser. Vi lägger stor vikt vid förebyggande arbetsmiljö- och elevhälsoarbete. Med ett gott bemötande, ett gemensamt förhållningssätt och generella anpassningar för att kunna inkludera alla elever i undervisningen stärks likvärdigheten på skolan. Vi har ett väl fungerande och prisbelönat elevhälsoteam som arbetar främjande och förebyggande med elevhälsofrågor. Elevhälsoteamet handleder personal utifrån sina professioner och har en viktig del i den pedagogiska planeringen. Varje vecka följer arbetslagen upp elevernas resultat, frånvaro och mående. Skolan kompetensutvecklar löpande personal inom UDL (Universal Design för Learning). Detta har bidragit till att lärare har ett gemensamt arbetssätt, som bygger på förutsägbarhet genom kända strukturer. Alla elever på Konradsbergsskolan har en egen digital enhet. På skolan finns hög kompetens att använda digitala resurser i den ordinarie undervisningen och som ett redskap när elever behöver anpassningar. Konradsbergsskolan Rålambsvägen 22, 112 59 Stockholm Hemsida: https://konradsbergsskolan.stockholm.seInstagram: www.instagram.com/konradsbergsskolan

Arbetsbeskrivning

Vi söker dig som är legitimerad lärare med hög specialpedagogisk kompetens och erfarenhet. Du ska en fördjupad erfarenhet av att möta elever med specialpedagogiska behov i undervisningen.

Du ska ha en nyfikenhet och ett genuint intresse att möta elever som ställer krav på dig i ditt pedagogiska uppdrag att anpassa ditt bemötande, anpassa uppgifter samt ha hög förståelse för vad som kan vara pedagogiska utmaningar för elever. Vi har höga krav på att alltid ha elevens bästa i fokus och en helhetssyn på lärande. På Konradsbergsskolan finns kompetenta och behöriga kollegor, där samplanering och kollegialt förhållningssätt är viktiga arbetssätt för att utveckla kompetens och undervisning. Du ska drivas av att kunna möta elevers olikheter och ge eleverna de bästa förutsättningarna att utvecklas så långt som möjligt och nå goda studieresultat. Du ska ha ett elevnära förhållningssätt och kunna använda din relationella kompetens i ditt uppdrag för elevers utveckling. Du har ett tydligt ledarskap i din undervisning och är intresserad av ett aktivt mentorskap. Du ska vara intresserad av utveckling och dela med dig av dina kunskaper. Konradsbergsskolan är en ny skola med medarbetare som är intresserade och har en vilja av att utveckla skolan tillsammans med elevhälsa och skolledning. Vi söker dig som vill vara en av våra nya lagkamrater och bidraga till vår verksamhet inom CSI och skolan i stort.Kvalifikationer: Du ska vara legitimerad lärare åk 1–6. Speciallärare eller specialpedagog med vidareutbildning inom neuropsykiatriska diagnoser. Du ska ha ett tydligt ledarskap och en god relationell förmåga till elever och medarbetare. Du ska vara intresserad av elevers undervisningsbehov och se lösningar. Du ska höga förväntningar på alla elevers förmåga att lära och utvecklas. Du ska drivas av att tillsammans med kollegor tillse att elever ges förutsättningar att lära och utvecklas. Du behöver vara prestigelös, flexibel och lösningsfokuserad. Du ska se vårdnadshavare som medspelare i elevers utveckling och kunna möta pedagogiska frågor.

Övrigt: Kunskaper om UDL, tydliggörande pedagogik, hur kan positiva förstärkningssystem öka elevers motivation.

Kvalifikationer

Du behöver vara ha en bred specialpedagogisk kompetens för att möta elevernas olika lärbehov

Du ska ha erfarenhet av att möta elever som har en ojämn kunskapsprofil, du ska kunna anpassa material, bemötande och strukturer på grupp och individnivå. Du ska kunna leda andra i uppdraget för elevernas bästa. Du ska ha förståelse för olika lärbehov och utifrån det anpassa lärasituationer.

Du ska skapa motivation till lärande.


Du behöver vara en tydlig ledare, flexibel, kreativ och ansvarsfull. Du ska alltid ha elevens bästa i fokus och driva elevers möjlighet till att utvecklas. Du ska ha god samarbetsförmåga med gemensamt fokus på elevernas utveckling

Övrigt

Du ska arbeta för elevers möjlighet till inkludering i närtid och för elevens framtid.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde omgående
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Stockholm / Kungsholmen
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2021/6926
Kontakt
  • Johanna Dahlin Aronsson, johanna.dahlin.aronsson@edu.stockholm.se
Facklig företrädare
  • Sohila Iranly-K LR, sohila.iranly@edu.stockholm.se
  • Peta Buren Lärarförbundet, petra.buren@lararforbundetavdelning.se
Publicerat 2021-11-24
Sista ansökningsdag 2021-12-08
Legitimationskrav Lärare
Utbildningskrav Högskola/universitet

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan