Legitimerad och behörig lärare till Eiraskolan- tidsbegränsad anställning

Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen, Grundskoleavdelningen, Område 1, Eiraskolan

Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Arbetsplatsbeskrivning

Eiraskolan är en välfungerande innerstadsskola med elever från förskoleklass till årskurs 6 belägen på östra Kungsholmen med närhet till kommunikationer, stadens kulturutbud och parker.
Vi har goda resultat vad gäller kunskaper och trygghet och högt söktryck.
Vi arbetar i årskursindelade arbetslag i en lärande organisation där en mötesstruktur underlättar effektivt arbetslagsarbete och skolövergripande utvecklingsarbete.

Vi har tre paralleller i alla årskurser. Du kommer att vara en av 3 lärare som arbetar i årskursarbetslaget. Här får du en arbetslagstillhörighet och du får utvecklas i din yrkesroll med kollegial samplanering och ett öppet klimat där vi alla lär av varandra genom att lyfta goda exempel från verksamheten.

På Eiraskolan arbetar alla professioner systematiskt med att utveckla undervisningen i ett heldagsperspektiv. Detta för att nå alla elevers rättighet till utbildning och samtidigt värna om allas arbetsmiljö.

Vi har en lyhörd skolledning, ett välfungerande elevhälsoteam och fina resultat på medarbetarenkäter.
Här finns en trivsam och utvecklande arbetsmiljö. Våra fokusområden det läsår som gått har varit differentierad undervisning utifrån ett heldagslärande, ge alla elever undervisning för ökad måluppfyllelse i klass eller i mindre sammanhang samt implementering av den nya läroplanen.
Läs mer på http://eiraskolan.stockholm.se/

Arbetsbeskrivning

Vi söker nu en lärare med behörighet för undervisning på lågstadiet i årskurs 1. Du är behörig i samtliga teoretiska ämnen. Det är även meriterande att du är behörig i bild.
Lärare och fritids samplanerar undervisningen både tillsammans som arbetslag och lärare-fritids för sig.

Kvalifikationer

Till denna tjänst söker vi en lärare som har legitimation och är behörig att undervisa på lågstadiet och gärna upp till årskurs 6. Det är även meriterande om du är behörig att undervisa i bild på lågstadiet. Du ska ha god kunskap och erfarenhet av att arbeta med digitalisering och programmering.

Som lärare på Eiraskolan är det viktigt att du:
• Leder och organiserar undervisningen så att en trygg lärandemiljö grundad på ömsesidig respekt och samarbete skapas.
• Ser formativ bedömning som en naturlig utgångspunkt för undervisningen.
• Gör eleverna delaktiga i planeringen och utvecklar elevernas förmåga att lära, självständigt  likaväl som tillsammans med andra.
• Reflekterar över det praktiska arbetet på ett systematiskt sätt, både enskilt och tillsammans med
kollegor.
• Ser det kollegiala lärandet som en självklar utgångspunkt för att skapa ny och fördjupad kunskap.
• Planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt.
• Har god vana att arbeta med IKT i undervisningen.


Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Som person är du trygg, stabil och har självinsikt i din
yrkesroll. Du är driftig, kreativ och klarar att arbeta självgående men trivs i nära samarbete med andra.
När en situation behöver lösas gör du det på ett flexibelt, följsamt och konstruktivt sätt. Genom ditt goda omdöme, utåtriktade och sociala sätt har du lätt att skapa och upprätthålla goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare.
Du har skapat dig en god förståelse kring hur man tar till sig kunskap och är medveten om människors olika förutsättningar. Du leder och motiverar dina elever så att du skapar engagemang och delaktighet.

Övrigt

Du som är nyexaminerad lärare har rätt till en mentor under ditt första år, introduktionsperioden. Låt dig inspireras av vårt breda utbud av kompetensutveckling för utveckling av och stöd i undervisningen. Som lärare i Stockholms stads skolor har du även möjlighet till såväl handledning som coachning, och vi satsar på karriärtjänsterna förstelärare och lektorat. Läs mer på www.pedagogstockholm.se.


Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons
kompetens och därmed motverka diskriminering.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons
kompetens och därmed motverka diskriminering.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-01-08
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm, Kungsholmen
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2023/6863
Kontakt
  • Stina Angré, 076-1208244
  • Marita Hansson, 08-50808246
Facklig företrädare
  • Elisabeth Sandstedt, elisabeth.sandstedt@fvsverigeslarare.se
Publicerat 2023-11-27
Sista ansökningsdag 2023-12-11
Legitimationskrav Lärare
Utbildningskrav Högskola/universitet

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här

Dela länkar