skola-lila.png

Rektor till Gullingeskolan

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen

Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Det här kommer du till

Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart Stockholm där alla kan växa. Vi utgår från stockholmarnas behov och våra verksamheter bidrar till bättre förutsättningar för att leva, bo och verka i Stockholm. Oavsett vilken del av staden vi arbetar i känner vi stolthet och engagemang för vårt arbete. I takt med att Stockholm växer förändras även vårt uppdrag. Detta kräver att vi ständigt arbetar för att utveckla verksamheten och vår kompetens. Som rektor är du delaktig i att utveckla Stockholm till en stad där barn och ungdomar, utifrån sina förutsättningar, utvecklar goda kunskaper och förmågor för vidare studier och ett meningsfullt arbetsliv. Du kommer att få många kontaktytor såväl externt som internt och det finns stora utvecklingsmöjligheter för dig. Som rektor i Stockholms stad står du aldrig ensam, du har tillgång till ett omfattande stöd inom organisationen.

 

Läs mer om möjligheterna för dig som rektor i Stockholms stad på Pedagog Stockholm.


Om skolan

Gullingeskolan är en F-6 skola inklusive grundsärskola och fritidshem. Skolan ligger i Tensta och har ca 300 elever och 80 medarbetare. Man inriktar sig på språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, inkludering och värdegrundsarbete. Det kollegiala lärandet är en viktig del i utvecklingen av verksamheten – allt för att ge eleverna en hög kunskapsutveckling. Skolan har valt att prioritera rörelse och rastverksamhet. Hela skolans personal deltar i ett treårigt KSBS-projekt (kommunal Samverkan för Bästa Skolan). Skolans ledning består av rektor och två biträdande rektorer.

 

Läs mer om Gullingeskolan

 

Ditt uppdrag

Ditt grunduppdrag är att leda skolans personal och samordna det pedagogiska arbetet. Du ansvarar för att planera, följa upp, utvärdera och utveckla utbild­ningen i förhållande till nationella mål. Vidare ansvarar du för att kvalitets- och skolutvecklingsarbete bedrivs systematiskt för att nå en hög måluppfyllelse. Du har också i uppdrag att driva skolans elevhälsoarbete utifrån skollagens krav och Skolverkets allmänna råd med syfte att främja elevernas bästa möjliga utveckling. Du beslutar om skolans inre organisation på ett effektivt sätt och fördelar resurser efter elevernas olika förutsättningar och behov.  I din roll som rektor har du har ekonomiskt ansvar för skolan samt ansvar för att internkontroll och myndighetsutövning fungerar. Som chef i Stockholms stad formulerar du tydliga mål, skapar möjligheter till lärande samt arbetar aktivt för delaktighet, en god arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald.

 

Ditt ledarskap

Gullingeskolan söker en rektor som tar hänsyn till det större perspektivet och ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Du arbetar mot mål och fokuserar på resultat. Som ledare är du proaktiv och drivande i utvecklingsarbetet. Du främjar nytänkande och mångfald samt engagerar och arbetar aktivt med konstruktiv återkoppling och du utvecklar ditt eget ledarskap. Vi söker dig som kommunicerar på ett tydligt sätt och säkerställer att budskap når fram samt att förväntningarna är klara för alla berörda parter. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Du leder, motiverar och förser andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål samt har en förmåga att skap engagemang och delaktighet. Som person är du flexibel och anpassar dig efter ändrade omständigheter och kan snabbt ändra synsätt och förhållningssätt. Du ser möjligheter i förändringar. Du är en ledare som värdesätter olikheter och förstår hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar en själv och andra. Detta tar du med i beräkningen när beslut fattas och handlingssätt väljs. Vi söker dig som visar tillit och förtroende för medarbetarna samt delegerar ansvar och beslutanderätt långt ner i organisationen.

 

Utbildning

Du har en pedagogisk högskoleutbildning och har genomgått det statliga Rektorsprogrammet.

 

Erfarenhet

Du har skolledarerfarenhet från grundskolan. Meriterande är lärarbakgrund, erfarenhet från arbete i ett utsatt område, grundsärskola, elevhälsoarbete samt fritidsverksamhet.

 

Kunskap

Du är väl förtrogen med LGR 22 och skolans regelverk innefattande avtal och facklig samverkan inom skolans organisation samt med de lagar och riktlinjer som styr skolans elevhälsoarbete. Du har god insyn i hela skolans organisation och kunskap om att leda en skola på vetenskaplig grund samt är väl förtrogen med systematiskt kvalitets- och arbetsmiljöarbete. Kunskap om SVA är meriterande.

 

Tjänsten är en tillsvidareanställning som rektor i Stockholms stad.

 

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Tensta
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2022/4844
Kontakt
  • Happy Hilmarsdottir, grundskolechef, 08-50840560
  • Jennie Astbrant, chefsrekryterare, 08-50833852
Facklig företrädare
  • Kjell Sjöberg, Sveriges Skolledarförbund, 076-8252583
  • Marita Hansson, Lärarförbundet skolledare, 08-50842902
  • Britt-Marie Selin, LR, 076-1215706
Publicerat 2022-08-05
Sista ansökningsdag 2022-08-21
Utbildningskrav Högskola/universitet

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här