Vinsta grundskola söker speciallärare till mellanstadiet

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen

Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

I våra skolor och på våra fritidshem ska varje elev få möjlighet att nå toppen av sin potential. För att nå dit behöver vi de absolut bästa lärarna. Därför ska alla våra lärare i fritidshem/fritidspedagoger:

  • Planera, genomföra och utvärdera verksamheten med utgångspunkt från nationella mål och riktlinjer.
  • Tillämpa en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer.
  • Erbjuda en meningsfull fritid som utgår ifrån elevernas behov, intressen och erfarenheter.
  • Inta ett demokratiskt och empatiskt förhållningsätt. Där god omsorg kombinerat med undervisning, tillsammans stimulerar elevens utveckling och lärande.

Arbetsplatsbeskrivning

Vinsta grundskola består av två enheter, Östra och Västra och ligger i Vällingby i västra Stockholm. Skolan är en kommunal F-9 skola med ca 1100 elever fördelade med årskurserna F-5 på Östra och årskurserna 4-9 på Västra. Vi är organisatoriskt indelade i stadier vilka leds av biträdande rektorer. Skolan har hälsa och digitalisering som fokusområden och är under ständig utveckling för att på bästa sätt bidra till en ökad måluppfyllelse. Är du en person som är strukturerad, relationsfokuserad och brinner för pedagogisk utveckling, då är du helt rätt person för oss och vi för dig! Vinsta grundskola är lätt att ta sig till både med bil, kollektivt och ligger nära flera stora grönområden.

Arbetsbeskrivning

Vi söker dig som vill vara med och  bygga upp och tillsammans med biträdande rektor ansvara för en särskild undervisningsgrupp på Östra för årskurs 3-5. I tjänsten ingår undervisning i den särskilda undervisningsruppen motsvarande ca 50 %.  Som speciallärare arbetar du även mot årskursen 4-5.  I nära samarbete utvecklar du tillsammans med lärare, pedagoger och skolledning arbetet i klassrummet och på skolan när det gäller anpassningar för elevers utveckling mot målen. Arbetet innebär många kontaktytor med elever, personal och vårdnadshavare. Du behöver vara bekväm att tala inför en större grupp vårdnadshavare och personal samt känna dig bekväm att uttrycka och driva arbetet vidare i samband med samverkansmöten.

Du kommer att arbeta tillsammans EHT och med andra specialpedagoger och speciallärare. Skolan har i dagsläget 5 specialpedagoger och 2 speciallärare. Du kommer att ingå i elevhälsan som består av skolsköterskor, kuratorer, SYV, specialpedagoger och skolledning. Du kommer att ha möjlighet att bidra till att utveckla det specialpedagogiska arbetet med övriga elevhälsoteam.

Vi söker dig som har ett tydligt pedagogiskt ledarskap. Genom ditt pedagogiska ledarskap vill vi att du skapar goda relationer med elever, personal och föräldrar. Du ska vara väl förankrad i skolans styrdokument samt uppdaterad kring forskning inom det specialpedagogiska området. Fokus i arbetet som specialpedagog ska vara det förebyggande och främjande elevhälsoarbetet, där vi bl.a ser att du arbetar för att utveckla arbetet med att skapa tillgänglig lärmiljö. Du ska vara väl förtrogen med vad som gäller i arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd. Att du kan uttrycka dig väl i skrift med att bl.a stötta lärare i arbetet pedagogisk utredning, är också något vi ser att du kan. Vi vill att du har erfarenhet av och är trygg i arbetet med att handleda lärare.

 Inom ramen för ditt arbete förväntas du bland annat föreslå insatser och anpassningar för elever i behov samt ansvara för  upprättandet av utredningar och åtgärdsprogram i åk 4 och 5.

Tjänsten kan antingen vara 50% med undervisning i studio eller 100% med undervisning i studio på 50% och 50% specialpedagogiskt arbete.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har lärarlegitimation och specialpedagogexamen eller speciallärareexamen med kunskaper inom läs- och skrivinlärning. Du har erfarenhet av undervisning i grundskolan. Du har god kunskap om NPF, språkstörning och läs- och skrivsvårigheter. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du har god samarbetsförmåga och har förmågan att skapa gott samarbete och goda relationer. Har du erfarenhet av arbete i SU-grupp är det positivt.

Rollen som speciallärare innebär att du är ansvarig för att de elever som är i behov av särskilt stöd uppmärksammas och får rätt form av stöd. Du samarbetar med undervisande lärare för att hitta fungerande arbetsformer i den ordinarie klassrumsundervisningen. Du planerar, genomför och dokumenterar det särskilda stödet. Du arbetar med administration av åtgärdsprogram och tekniska hjälpmedel.

Att knyta kontakter, bygga relationer och samverka med elever, vårdnadshavare och personal har du lätt för. Du är lyhörd och har en god kommunikativ förmåga och tycker om att samarbeta och tänka nytt. Vidare är du initiativrik och lösningsinriktad. Du skall ha god samarbetsförmåga, positiv vilja och förmåga att utveckla verksamheten och se möjligheter men även kunna arbeta självständigt och ta egna initiativ.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 221130 eller enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50-100%
Ort Vällingby
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2022/6817
Kontakt
  • Nina Alshammar, 0850805604
Facklig företrädare
  • Lärarnas riksförbund Lars Cederling , 08-50865461
  • Lärarförbundet Sara Danielsson, 08-50865461
Publicerat 2022-10-03
Sista ansökningsdag 2022-10-17
Legitimationskrav Lärare
Utbildningskrav Högskola/universitet

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här

Dela länkar