Vikariat lärare i fritidshem/fritidspedagog

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

I våra skolor och på våra fritidshem ska varje elev få möjlighet att nå toppen av sin potential. För att nå dit behöver vi de absolut bästa lärarna. Därför ska alla våra lärare i fritidshem/fritidspedagoger:

 • Planera, genomföra och utvärdera verksamheten med utgångspunkt från nationella mål och riktlinjer.
 • Tillämpa en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer.
 • Erbjuda en meningsfull fritid som utgår ifrån elevernas behov, intressen och erfarenheter.
 • Inta ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt. Där god omsorg kombinerat med undervisning, tillsammans stimulerar elevens utveckling och lärande.

Arbetsplatsbeskrivning

Mariaskolan är en treparallellig F-9-skola på Södermalm i Stockholm, ett stenkast från Zinkensdamms idrottsplats och Tantolunden. 

På vår skola arbetar varje dag ca 870 elever och ett hundratal personal i en anrik skolbyggnad som i år blir 127 år gammal. 

Vårt arbete med att stötta alla elevers kunskapsutveckling är en process i ständig utveckling. Vi utgår från ett helhetsperspektiv där vi tar tillvara allas kompetens. Vi strävar efter att vara ett team och arbetar med och för varandra för att kunna möta våra elever på bästa sätt. Vår värdegrund tar avstamp i vårt uppdrag i läroplanen. Alla ska bemötas med respekt och känna trygghet, arbetsglädje och framtidstro i vår skola. 

Vår personal trivs i skolan och det innebär att det finns kompetens, nyfikenhet och samarbetsglädje i personalgruppen. 


Arbetsbeskrivning

Mariaskolan har tre parallella arbetslag för klasserna i åk F-2 med integrerat fritidshem. Varje arbetslag består av tre klasser där det jobbar tre förskollärare alternativt lärare och ca fem lärare i fritidshem/fritidspedagoger/fritidsledare. 

Vi söker dig som tillsammans med kollegor vill bedriva skolsamverkan och planera för, genomföra och utveckla en kreativ och varierad undervisning i fritidshemmet. Du samarbetar med övriga lärare i fritidshem/fritidspedagoger på skolan. Du har regelbunden, trygg och tillitsfull kontakt med vårdnadshavare. 
 
 
Kvalifikationer

 • Legitimerad lärare i fritidshem/fritidspedagog.
 • Goda ledaregenskaper.
 • Väl insatt i läroplanens alla delar.
 • Ansvarskännande och har förmågan att planera, prioritera och variera ditt arbete utifrån elevernas och verksamhetens behov.
 • Väl förtrogen med digitala verktyg.
 • Värdesätter samarbete med kollegor och bygger därigenom din egen och er gemensamma kompetens och utveckling. Delar gärna med dig av dina kunskaper och är samtidigt öppen för andras tankar och idéer.
 • God kännedom om funktionsvariationer inom NPF samt praktisk erfarenhet av arbete med elever i behov av särskilt stöd.
 • Behärskar det svenska språket i tal och skrift. 
 • Väl förtrogen med och lever upp till de yrkesetiska principerna för lärare samt har förmågan att verka för demokratiska värderingar och utgår från att alla elever är lika värda. 

Övrigt

Tjänstetillsättning sker löpande under ansökningsperioden. 

Du som är nyexaminerad lärare har rätt till en mentor under ditt första år, introduktionsperioden.

Låt dig inspireras av vårt breda utbud av kompetensutveckling för utveckling av och stöd i undervisningen. Som lärare i Stockholms stads skolor har du även möjlighet till såväl handledning som coachning, och vi satsar på karriärtjänsterna förstelärare och lektorat.
Läs mer på www.pedagogstockholm.se

Med Stockholms stad som arbetsgivare gör skickliga lärare skillnad på riktigt.

Dienstverband Tijdelijk dienstverband langer dan 6 maanden
Omvang functie Fulltime
Indiensttreding 2020-08-11
Aantal posities 1
Uren 100 %
Plaats Stockholm
Provincie Stockholms län
Land Zweden
Referentienummer 2020/3582
Contact
 • Ildico Hellman, 0761240752
Vakbondsvertegenwoordiger
 • Lena Norgren, Lärarförbundet, lena.norgren@edu.stockholm.se
 • Jenny Pudja, Lärarnas riksförbund, jenny.pudja@edu.stockholm.se
Gepubliceerd 29-07-2020
Uiterste datum 12-08-2020

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan