skola-grön.png

Maltesholmsskolan söker förstelärare för åk 4-6

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen

Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Välkommen till Maltesholmsskolan, Stockholm stads trädtätaste skola

Maltesholmsskolan ligger i Hässelby Strand med närhet till naturen. Mälaren och Grimstaskogen ligger bara ett stenkast från skolan. Skolan är byggd 1958 och har idag cirka 470 elever fördelade på tre förskoleklasser, 14 grundskoleklasser i årskurs 1–6, grundsärskola och fritidshemsverksamhet för elever i årskurs F-3 samt mellanstadieverksamhet för elever i årskurs 4 -6. Vi är stolta över vår mångkulturella skola där eleverna tillsammans behärskar ca 40 olika modersmål.  

Vår värdegrund bygger på ”Alla är olika, alla är lika viktiga, alla ska vara med. Tillsammans skapar vi en bra skola” och våra trivselpunkter är: ”Visa respekt för dig själv, Visa respekt för andra, Visa respekt för våra saker och vår miljö”.

Maltesholmsskolans enhetsmål som hålls levande i våra utvecklingsarbeten av den pedagogiska verksamheten är:

  • Anpassningar i den fysiska miljön samt förbättringar i samverkan mellan skola och hemmet ska leda till en trygg och säker skola.
  • Undervisningen är differentierad så att alla elever kan delta utifrån sina förutsättningar i samtliga verksamheter under hela skoldagen.
  • Det finns tydliga rutiner med förutsägbarhet som ger en trygg och god lärmiljö för alla elever i samtliga verksamheter under hela skoldagen.
  • På skolan får eleverna möta olika arbetssätt och arbetsmetoder för att kunna få inflytande och ta ansvar över sitt eget lärande.

Ditt nya arbete

Vi söker nu för ett försteläraruppdrag en behörig och legitimerad lärare för mellanstadiet.

Vi har en hög personaltäthet vilket ger stora utrymme till att organisera undervisningen efter elevernas behov. På Maltesholmsskolan hjälps vi åt och du känner dig aldrig ensam i ditt uppdrag. Du har stora möjligheter till kollegialt lärande och egen utveckling. Du ingår i ett trelärare-system.

Tjänsten kan eventuellt kombineras med Stockholm stads satsning på skolor med svårbemästrade utmaningar där ett lönetillägg på baslönen kan ingå.

Din erfarenhet och kompetens

Vi söker dig som:

  • har en lärarlegitimation för mellanstadiet med en så bred behörighet som möjligt för att komplettera övriga lärares kompetenser. 
  • har behörighet i svenska och svenska som andraspråk, matematik, NO/teknik eller SO åk 1-6. erfarenhet av att arbeta i ett mångkulturellt område, i synnerhet med det språkutvecklande arbetet i klassrummet.

Det är meriterande om du är behörig i bild och även fler ämnen. 

Som förstelärare uppfyller du Skolverkets minimikrav:
• är av Skolverket legitimerad lärare
• kan genom dokumentation redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet
• har visat en särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och har ett starkt intresse för att utveckla undervisningen
• är av huvudmannen bedömd som särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen

Du har uppfyllt kvalifikationerna för dokumenterat yrkesskicklig lärare.
Genom systematisk och strukturerad dokumentation har du visat att du
• har särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat
• kan synliggöra elevernas lärande och resultat
• har stort engagemang i undervisning och arbetar för hela skolans och alla elevers utveckling
• skapar en trygg lärandemiljö och har höga förväntningar på eleverna och deras förmåga att utvecklas
• utvecklar din praktik och bidrar till kollegors och yrkets kunskapsutveckling

Särskilt kvalificerande för förstelärare är:
• Aretemeritering
• VFU-handledarutbildning, mentorsutbildning eller annan coach/handledarutbildning
• Magister/masterexamen inom utbildningsvetenskapligt område
• Erfarenhet av att arbeta med skolutveckling och/eller leda professionsutveckling för lärare

Som person är du trygg, stabil och har god självinsikt i din yrkesroll. Du har förmåga att skapa goda relationer och kan kommunicera väl med elever, vårdnadshavare och övrig personal. Som person kan du inspirera och engagera eleverna och möta dem utifrån deras individuella förutsättningar. Vi ser att du har en positiv inställning, är intresserad av ämnesövergripande arbete och tycker om att samarbeta.

Du är en lösningsfokuserad ledare, varm, positiv, driven och modig. Du värdesätter olikheter och förstår hur bakgrund, kultur och grupptillhörigheter påverkar en själv och andra.

Ledarskapet kräver att du är effektiv i att kommunicera och att du har både människor och verksamhet i fokus. Tillsammans med dina kollegor och övrig skolledning vill du arbeta för ständiga förbättringar inom verksamheten samtidigt som du värnar om att skapa en god arbetsmiljö.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper, motivation och engagemang för tjänsten.

Varmt välkommen med din ansökan!

Läs gärna mer om vår skola på https://maltesholmsskolan.stockholm.se/

Forma zatrudnienia Umowa o pracę na czas nieokreślony
Etat Cały etat
Rozpoczęcie zatrudnienia 220810 eller enligt överenskommelse
Liczba wolnych stanowisk 1
Czas pracy 100%
Miejscowość Hässelby
Powiat Stockholms län
Państwo Szwecja
Numer referencyjny 2022/3500
Kontakt
  • Partow Khademi, rektor, 0850841601
  • Marie Ahlman, rekryteringskonsult, 0850811720
Przedstawiciel związku zawodowego
  • Anna-Karin Olsson, ombud lärarnas riksförbund, 08-50841628
  • Fleur Masoudy, ombud Lärarförbundet, 08-50841636
Opublikowane 13.05.2022
Termin ostateczny wysłania podania 29.05.2022

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här