Tillbaka

Examensarbete/uppsats – utvärdering av internkommunikation

Skicka intresseanmälan

De senaste åren har Stockholm Vatten och Avfall förändrats på flera sätt. Ansvarsområden har tillkommit, antalet medarbetare har fördubblats, vi har gått över till aktivitetsbaserad kontorslösning. Vidare har vi i och med pandemin övergått till att arbeta betydligt mer på distans. Dessa förändringar har lett fram till att vi behöver förändra vår internkommunikation för att passa vår nuvarande organisation.

Examensarbetet genomförs på avdelningen Marknad, enheten Kommunikation. På avdelningen arbetar kommunikatörer, kundtjänst och intern service.

Projektbeskrivning

Vi vill att en till två studenter hjälper oss att utvärdera vår internkommunikation. Uppdraget är att:

  • Identifiera vilka behov organisationen, både medarbetare och chefer, har av internkommunikation.
  • Identifiera vilka problem/behov som internkommunikation ska lösa.
  • Presentera förslag på hur vi bör arbeta med internkommunikation utifrån vår organisationsstruktur, våra mål och vårt nya post-pandemi-arbetssätt.
  • Presentera förslag på internkommunikationsmål och arbetssätt. 

Studenterna väljer själva om de vill göra kvalitativ eller kvantitativ undersökning, eller en mix av de båda, samt om uppdraget behöver avgränsas och i så fall hur. Det kan bli aktuellt att ta fram ”personas”/målgrupper.

Kvalifikationer

Examensarbetet genomförs inom ramen för medie- och kommunikationsutbildning, kommunikatörsutbildning eller motsvarande i Sverige. Du ska ha genomgått kurser inom medie- och kommunikationsvetenskap och ha ett stort intresse för internkommunikation. Du som söker ska vara drivande och självgående.

Genomförande

  • Vårterminen 2022
  • Ska genomföras av 1-2 studenter
  • Kan genomföras som både 15hp och 30hp
  • Handledare: Sara Sättare, sara.sattare@svoa.se eller telefon: 08-522 120 75
  • Du ska besöka våra olika anläggningar så du behöver åtminstone delvis utföra arbetet i Stockholm.
  • Du behöver kunna ta dig ut i verksamheten på egen hand. Sista ansökningsdag: 31 januari 2022

Ansökan

I din ansökan vill vi att du bifogar ett enkelt CV där du också berättar lite om dig själv och varför du tycker att uppdraget låter intressant. Urval görs löpande.