Förskollärare/lärare i fritidshem i grundsärskolan, Kvarnbackaskolan

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen, Kvarnbackaskolan

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Arbetsplatsbeskrivning

Kvarnbackaskolan är en kommunal skola som ligger i norra Stockholm nära Kista centrum. Vi har goda resultat med välfungerande rutiner och strukturer. I skolan går det ca. 320 elever var och en med sina egna erfarenheter, förkunskaper och förutsättningar. Vi har elever från förskoleklass till årskurs 6 samt grundsärskola åk F–6. Skolan har fritidshemsverksamhet för elever i de yngre åldrarna, samt en öppen fritidsverksamhet för de äldre barnen. Elevunderlaget består av barn från närområdet i Kista och Husby. Vi arbetar språkutvecklande i hela skolan utifrån ett genrepedagogiskt förhållningssätt som genomsyrar all undervisning. Vi värderar trygghet, trivsel och lärande högt där alla känner sig sedda och inkluderade. Därför har all personal utbildats i positivt beteendestöd i skolan (PBS), med målsättningen att öka trivsel och skolmotivation för alla på skolan. Vi arbetar inkluderande med våra elever och flera av våra elever i grundsärskolan är inkluderade i grundskolans klasser. Personalen på Kvarnbackaskolan har hög kompetens och ett stort engagemang för våra elever. Det är en god stämning bland personalen och den präglas av ett stort kollegialt engagemang.

Arbetsbeskrivning

Du kommer att som förskollärare alternativt lärare i fritidshem arbeta i en grundsärskoleklass på förmiddagarna och på eftermiddagstid arbeta i fritidshemmet som är gemensamt för grundskolan och grundsärskolan. I ditt uppdrag ingår det att tillsammans med dina kollegor planera, genomföra och följa upp verksamheten utifrån Lgr 11 samt skolans egna mål. Med det pedagogiska arbetet som bas bidrar du till att utveckla en lustfylld och lärorik miljö där varje elev får utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Varje årskurs utgör ett eget arbetslag som samarbetar med en grundsärskoleklass utifrån ambitionen att se till varje enskild elevs behov och möjligheter. Du förväntas kunna delta i simundervisning, i fysiska aktiviteter i idrottshall och utomhus i lekparker och skogsområden. Där förväntas du vara aktiv och kunna stödja eleverna.

Kvalifikationer

•Förskollärare/fritidspedagog eller motsvarande högskoleutbildning med erfarenhet av arbete med barn

•Erfarenhet av att arbeta i grundsärskola.

•Erfarenhet av arbete med elever med särskilda behov

•Vara en kreativ och flexibel person med god förmåga att samarbeta

•Goda kunskaper inom IKT.

•Förmåga till självständigt arbete med eleven i fokus

Som pedagog har du en god förmåga att bemöta och skapa en god relation till eleverna och deras föräldrar. Du har förmågan att se alla elevers styrkor och utvecklingsmöjligheter, sätta eleverna i fokus och anpassa verksamheten utifrån de olika behoven som kan uppstå. Du har även ett strukturerat arbetssätt, du är engagerad samt har du en god samarbetsförmåga. Det är viktigt att våra elever, får en bra språklig grund och därför är det extra viktigt att du behärskar det svenska språket väl såväl i tal som i skrift.

Övrigt

职位类型 永久职位
工作性质 全职
招聘人数 1
工作时间 100%
城市 Kista
Stockholms län
国家 瑞典
职位编号 2019/6005
联系我们
  • Åsa Sjödin, 0850845504
工会代表
  • Narges Sadrzadeh-Khoei, 08 508 45 500
发布时间 2019-10-11
申请截止日期 2019-10-25
EDUCATIONS_REQUIREMENT

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan