socialtjanst-rosa.png

Familjerättssekreterare till Familjeenheten Östermalm

Stockholms Stad, Östermalm SDF, Socialtjänstavdelningen, Familjeenheten

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Arbetsplatsbeskrivning

Familjeenheten vid Östermalms stadsdelsförvaltning är en av fem enheter som tillhör socialtjänstavdelningen på Östermalms stadsdelsförvaltning. På Familjeenheten jobbar cirka 30 personer, inklusive chefer, fördelade på fem grupper; mottagningsgrupp, utredningsgrupp barn- och ungdom, familjerätt, familjevård/kontaktverksamhet samt ett öppenvårds-/familjeteam. På Familjeenheten finns även en metodstödjare/mentor samt en administrativ assistent. Familjeenheten sitter tillsammans i kvarteret Garnisonen på Östermalm. Enheten har nyligen genomgått en omorganisation som innebär en förstärkning av det totala chefsstödet på enheten. Enhetenleds av en enhetschef med tre biträdande enhetschefer, varav en har ansvaret för familjerätt- och familjevård.

Enheten arbetar utifrån ett systemiskt- och nätverksinriktat förhållningssätt och med ett förbättringsinriktat arbetssätt. Arbetssätt och metoder ska om möjligt utgå från evidensbaserade metoder och praktik. Medarbetare erbjuds kontinuerligt systemteoretisk vidareutbildning. 

Familjerätten består av fem familjerättssekreterare samt en halvtids faderskapshandläggare. Vi kan erbjuda dig ett utvecklande och stimulerande arbete med engagerade och erfarna kollegor. Vi värnar om en kontinuerlig kompetensutveckling och kortare- och längre vidareutbildningar erbjuds därför utifrån verksamhets behov, som t ex fördjupad utbildning i samarbetssamtal grundutbildningar avseende familjerätt, likaså deltagande vid familjerättsdagarna etc. Arbetsgruppen har regelbundet kvalificerad handledning. 

Uppdraget som familjerättssekreterare

Som familjerättssekreterare är det din uppgift att med utgångspunkt från barnets behov stödja barn och föräldrar i familjerättsliga frågor utifrån föräldrabalken och socialtjänstlagen. Vi utreder frågor kring vårdnad, boende och umgänge på uppdrag av tingsrätten. Familjerättssekreterarna erbjuder frivilliga samarbetssamtal på föräldrars initiativ och samarbetssamtal på uppdrag av Tingsrätten till separerade föräldrar. Vidare ingår att göra medgivandeutredningar inklusive uppföljningsrapporter. Vi handlägger faderskapsärenden, avtal, pass- och namnärenden samt verkställer umgängen med umgängestöd. En del av arbetet är även att vara rådgivande i familjerättsliga frågor

Kvalifikationer

Som person är du både ansvarsfull, flexibel och lyhörd i ditt arbete och har en mycket god förmåga att samarbeta och att skapa goda relationer både på arbetsplatsen, med samarbetspartners och i arbetet med familjerna. Genom ditt förhållningssätt bidrar du aktivt till en god arbetsmiljö. Du har en god analytisk förmåga och du arbetar strukturerat genom att planera, organisera och genomföra ditt arbete väl. Du är en person som i pressade situationer förmår att fokusera på rätt saker. Du är engagerad och intresserad av verksamhetsområdet.

Vi söker dig som har;

- Socionomexamen och minst två års dokumenterad erfarenhet av utredningsarbete inom barn- och unga
- Erfarenhet av utredningsarbete inom familjerätt
- Goda kunskaper om lagstiftning inom socialtjänsten
- God administrativ förmåga och lätt för att uttrycka dig i tal och skrift

Dessutom ser vi gärna att du har ytterligare kompetens och vidareutbildning som är adekvat för tjänsten, vi kommer fästa stor betydelse vid personlig lämplighet.

Vi erbjuder dig

Vi satsar på den sociala barn- och ungdomsvården genom förstärkning/utökning av både handläggare och chefer för att möjliggöra en hög kvalitet i arbetet, ett nära och coachande ledarskap med fokus på barns delaktighet. Vi satsar på dig som arbetar hos oss genom att uppmuntra till kompetensutveckling och friskvård.

职位类型 永久职位
工作性质 全职
招聘人数 1
工作时间 100 %
城市 Östermalm
Stockholms län
国家 瑞典
职位编号 2019/5351
联系我们
  • Stina Löfström, Enhetschef, 08-50810335
工会代表
  • Vasiliki Creutz - SACO, 08-50810036
  • Susann Holm - Vision, 08-50826971
发布时间 2019-09-10
申请截止日期 2019-09-29
EDUCATIONS_REQUIREMENT

Att arbeta i Stockholms stad

Coronaviruset: Stockholms stad söker extra personal

Stockholms stad söker dig som kan hjälpa oss att stärka upp där det behövs som mest.

Stockholms stad
behöver dig
Jobba i Stockholms stad