Biträdande enhetschef till Öppenvården, Familjeresursen Spånga-Tensta

Stockholms Stad, Spånga-Tensta SDF, Individ och familj, Familjestöd

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Spånga-Tensta stadsdelsområde är beläget i den nordvästra delen av Stockholm. Inom området finns Järvafältet, ett grönområde med unika kultur- och naturvärden. Vår vision är att göra skillnad för människan i vardagen.

Arbetsplatsbeskrivning

Familjestödsenheten i Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning består av Familjeresursen, Familjehemsvården, Familjerätten och Relationsvåldscentrum (RVC) Väst, totalt ca 40 medarbetare. Varje arbetsgrupp har en biträdande enhetschef som tillsammans med enhetschef bildar enhetens ledningsgrupp. Familjeresursen består av tio familjebehandlare (varav två familjebehandlare ingår i ett projekt kring intensifierad hemutredning) samt en biträdande enhetschef.

Då nuvarande chef går vidare till nya uppdrag söker vi en biträdande enhetschef till Familjeresursen. Vi kan erbjuda dig ett utvecklande och stimulerande arbete. Du kommer att leda en erfaren arbetsgrupp med ett trivsamt klimat och kollegial gemenskap. Verksamheten har egna lokaler belägna i Hjulsta centrum, med goda kommunikationer.

Arbetsbeskrivning

Familjeresursen arbetar främst på uppdrag av socialsekreterarna på Barn- och ungdomsenheten och vänder sig till familjer med barn och ungdomar i åldern 0-20 år. Målsättningen för varje uppdrag är specifik och utgår från föräldrarnas förmåga att fokusera på och tillgodose barnets behov. Metoderna anpassas för att matcha familjens behov. Familjeresursen arbetar utifrån ett systemorienterat och nätverksinriktat förhållningssätt. 

Under 2021 är Familjeresursens fokus att utveckla samarbetet med våra beställare på Barn- och ungdomsenheten samt att se över och utveckla de insatser vi erbjuder och hur de matchar Barn- och ungdomsenhetens behov. Familjeresursen har också som uppdrag att se över måluppfyllelse och utveckla uppföljningen av de insatser som erbjuds.

Som chef har du ansvar för att delegera och strukturera det dagliga arbetet på Familjeresursen, coacha dina medarbetare och medverka i utvecklingsarbete. Uppdraget innebär personalansvar med ansvar för bland annat rekrytering, medarbetar- och lönesamtal, samt arbetsmiljöansvar i den egna gruppen. Du ingår i enhetens ledningsgrupp och följer tillsammans med enhetschef och övriga biträdande enhetschefer upp enhetens budget och övriga åtaganden. Ledarskapet i Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning utgår från vår värdegrund; resultat, engagemang, kompetens och bemötande.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har socionomexamen och erfarenhet av socialtjänstens öppenvård inom området barn och unga. Tidigare erfarenhet av arbetsledning eller chefserfarenhet är meriterande. Du är tydlig, kommunikativ och strukturerad med en hög grad av personlig mognad och självkännedom. Du har ett intresse för att utveckla insatser i ett socioekonomiskt utsatt område. För dig är förändring ett naturligt inslag av utveckling och ett aktivt medarbetarskap nyckeln till framgång. Du är van vid att samverka med interna och externa aktörer och lägger stor vikt vid en god samverkan i ditt arbete. Ditt förhållningssätt är coachande med starkt fokus på att skapa ett gott samarbete och ett gott arbetsklimat. 

Övrigt

Hos oss i Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning har du har möjlighet till subventionerat kort till de simhallar som Stockholms stad bedriver alternativt ett friskvårdsbidrag på 1500 kr. Du har en friskvårdstimme/vecka, vilket innebär att du kan träna på arbetstid om arbetet tillåter. Vi tillämpar vinter- och sommararbetstid samt flextid, som syftar till att underlätta för medarbetare och chefer att förena arbete och fritid. På arbetsplatsen råder ett positivt arbetsklimat och en arbetsmiljö med engagerade medarbetare.

Provanställning tillämpas vid behov.

职位类型 永久职位
工作性质 全职
入职第一天 Enligt överenskommelse
招聘人数 1
工作时间 100%
城市 Spånga-Tensta
Stockholms län
国家 瑞典
职位编号 2021/185
联系我们
  • Sofia Gessler Doberhof, enhetschef, 0850803156
工会代表
  • Karin Wrannvik, Ledarna, 076-1290750
  • Kristina Wennström, Vision, 08-50803537
  • Katja Khan Halin,SSR, 08-50803138
发布时间 2021-01-19
申请截止日期 2021-02-14
EDUCATIONS_REQUIREMENT

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan