Gymnasieavdelningen söker en biträdande enhetschef

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen, Gymnasieavdelningen, Stab

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Utbildningsförvaltningen som arbetsplats

Utbildningsförvaltningen är en stor förvaltning som är organiserad i sju avdelningar. Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad är Sveriges största förvaltning med närmare 16 000 medarbetare. Vi söker nu en biträdande enhetschef till förvaltningens gymnasiestab på Hornsgatan.

Utbildningsförvaltningen erbjuder en attraktiv arbetsplats med strävan att vara fri från diskriminering och ge lika möjligheter för alla. Du får ett utvecklande arbete där du är delaktig i utvecklingen av morgondagens Stockholm. Miljön präglas av nyfikenhet, öppenhet och förtroende där vi arbetar utifrån verksamhetens bästa. Uppdragen innebär många kontaktytor och stora möjligheter till att utveckla samt att utvecklas. Inom arbetet erbjuds goda kompetensutvecklingsmöjligheter. Det är roligt att arbeta här och du gör ett viktigt jobb!

Gymnasiestaben säkerställer att avdelningen arbetar i enlighet med gällande lagstiftning, stadens program och riktlinjer i framtagandet av kvalitativa och väl underbyggda tjänsteutlåtanden och underlag till nämnden utifrån uppdrag i verksamhetsplanen, skrivelser från utbildningsnämnden, remisser med mera. Gymnasiestaben på Hornsgatan ansvarar för antagningsfrågor och studie- och yrkesvägledning till ungdomar som saknar gymnasieplats. Projekten Förstärkta vidaregångar samt Stockholms Ungdomar Studerar eller Arbetar (SUSA) inryms inom gymnasiestaben. Arbetet präglas av tillsammansarbete. Gymnasiestaben har kontakter och samarbeten inom förvaltningen, med skolor, andra förvaltningar, kommuner i länet, myndigheter och andra aktörer i genomförandet av det samlade uppdraget.

Om tjänsten

Som biträdande enhetschef ska du bistå gymnasieavdelningens stabschef i dennes uppdrag i att säkerställa att avdelningens handläggar- och administrativa stöd används på ett effektivt och systematiskt sätt utifrån styrdokument och gemensamt framtagna uppdrag. I tjänsten ingår att vara chef för både tillsvidareanställda och projektanställda på gymnasiestaben på Hornsgatan. I ditt ansvarsområde ingår att arbetsleda i särskilda uppdrag med särskilt fokus på studie- och yrkesvägledning, antagning samt unga utanför. I rollen ingår också att aktivt och operativt delta i framtagandet av riktlinjer, remissvar och utredningar.

Kvalifikationer

Du har en akademisk examen och du bör ha erfarenhet av arbetsledning, gärna från gymnasieskolan. Meriterande är erfarenhet från förvaltning eller statlig myndighet. För att lyckas i rollen behöver du ha en gedigen förståelse för och erfarenhet av det svenska skolsystemet, företrädesvis gymnasieskola. Du förstår komplicerade språkliga underlag, både talade och skrivna och kan producera egna dokument av hög kvalitet.

Vid intervjun kommer vi lägga stor vikt vid följande förmågor och färdigheter:

Du leder, motiverar och ger förutsättningar som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Du uttrycker en positiv attityd till ditt arbete och verksamhet. Du handlar i enlighet med fattade beslut, verksamhetsplan, mål, policys och riktlinjer. Du ser helheter, tar hänsyn till det större perspektivet och ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och ser möjligheterna i förändringar. Du är strukturerad och har en god organisationsförmåga. Du arbetar bra med andra människor, är lyhörd och lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Du är en person som kommunicerar på ett tydligt sätt, säkerställer att budskapet når fram och att förväntningarna är klara för alla. Vi söker dig som kan engagera medarbetare, är tillitsfull, har tydliga förväntningar och följer upp dessa på ett systematiskt sätt.

Varmt välkommen med din ansökan!

Övrigt

Läs gärna mer om Stockholms stad som arbetsgivare:

http://www.stockholm.se/Arbete/Att-arbeta-i-Stockholms-stad/

Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder.

职位类型 永久职位
工作性质 全职
入职第一天 enligt överenskommelse
招聘人数 1
工作时间 100%
城市 Stockholm
Stockholms län
国家 瑞典
职位编号 2019/1388
联系我们
  • Anna Waltré, HR-konsult, 08-508 11 729
  • Catharina Sackemark Larsson, enhetschef, 08-508 33 929
工会代表
  • Tibor Muhi, SACO , 0700-90 44 48
  • Behiye Arikan, Vision , 08-508 407 82
发布时间 2019-03-12
申请截止日期 2019-03-26

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan