Resurspedagog till Hagsätraskolan

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Arbetsplatsbeskrivning

Hagsätraskolan är en F-9 skola med ca 600 elever med en särskild undervisningsgrupp, CSI kopplad till sig. Vi har ett mycket engagerat arbetslag på CSI som tar ansvar för våra elever och tillsammans arbetar för att utveckla verksamheten. Eleverna är i behov av särskilt stöd. Vi lägger ett stort fokus på att arbeta utifrån varje elevs förmågor. Vi har ett inkluderande förhållningssätt och tar tillsammans ansvar för att utveckla våra elevers förmågor och kompetenser. Läs mer om Hagsätraskolan: https://hagsatraskolan.stockholm.se/om-hagsatraskolan

Arbetsbeskrivning

Vad innebär tjänsten? Som resurspedagog arbetar du tillsammans med lärare på lektioner för att stötta elever i årskurs 6-9. Du planerar rastverksamheten och följer eleverna under hela dagen, både under skoldelen och under rastverksamheten. Du skapar en lustfylld och meningsfull verksamhet för eleverna. Under en arbetdag har du många olika kontakter, bland annat med vårdnadshavare, skolskjutsutförare, lärare samt övrig personal på skolan. Tillsammans samverkar ni så att skoldagen och elevernas kunskapsutveckling blir så bra som möjligt.

Kvalifikationer

Vi söker dig som

-har en fullgjord gymnasieutbildning inom omvårdnadsprogrammet, barn och ungdom eller annan utbildning som bedöms likvärdig av arbetsgivaren.

-har stor erfarenhet av att arbeta med elever med NPF och har ett förhållningssätt och pedagogiskt synsätt som främjar elevens utveckling såväl kunskapsmässigt som socialt.

-har erfarenhet och intresse av att arbeta utifrån ett lågaffektivt förhållningssätt och värnar om den goda relationen mellan dig och eleven. 

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och vid följande kompetenser:

-Ditt elevfokus är tydligt och du har en positiv attityd till ditt arbete.

-Du samverkar med elever, kollegor och vårdnadshavare på ett lyhört och smidigt sätt . För dig är kontinuitet och professionalitet viktigt.

-Du har ett lågaffektivt förhållningssätt och är mån om att ditt arbete utförs i enlighet med fattade beslut, mål och riktlinjer.

Välkommen med din ansökan!
Övrigt

职位类型 永久职位
工作性质 全职
招聘人数 1
工作时间 100%
城市 Stockholm
Stockholms län
国家 瑞典
职位编号 2020/298
联系我们
  • Anneli Flygare Rydell, 0850834602
  • Jonas Hedlund, 076-123 46 29
发布时间 2020-01-21
申请截止日期 2020-02-04
EDUCATIONS_REQUIREMENT

Att arbeta i Stockholms stad

Coronaviruset: Stockholms stad söker extra personal

Stockholms stad söker dig som kan hjälpa oss att stärka upp där det behövs som mest.

Stockholms stad
behöver dig
Jobba i Stockholms stad