stadsutveckling-gron.png

Trafikkontoret söker verksamhetsutvecklare/processutvecklare

Stockholms Stad, Trafikkontoret, Infrastruktur

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Trafikkontoret ansvarar för att Stockholm ska ha trygga och attraktiva offentliga platser, effektiva transportlösningar och god framkomlighet. Vi planerar, bygger och underhåller gator och torg, så att stockholmarna både vill vistas och kan ta sig fram i den allt tätare staden. För att klara vårt uppdrag är vi 400 kompetenta medarbetare, som huvudsakligen sitter i Tekniska Nämndhusets lokaler på Kungsholmen. Tillsammans ser vi till att Stockholm fortsätter vara en vacker, ren, levande och trygg stad, både idag och i framtiden.

Din arbetsplats/Infrastrukturavdelningen

Stockholms stad och Trafikkontoret går igenom en mycket expansiv fas där infrastruktur såsom teknisk försörjning, broar och gång- och cykelbanor renoveras eller byggs ut. Infrastrukturavdelningen har en central roll i detta arbete vilket innebär en spännande utmaning och kräver att arbetssätt ses över för att effektivisera förvaltning och projektverksamhet. Avdelningen har ca 65 medarbetare fördelat på fem enheter. Avdelningen driver en stor mängd projekt; allt från stora infrastrukturprojekt till mindre gatu- och stadsmiljöförbättringar, drift- och underhållsprojekt samt samverkansprojekt med Trafikverket och Region Stockholm. Här hanteras också bland annat förvaltning av stadens broar, tunnlar och offentliga belysning.

Trafikkontoret har en strategi för projekthantering och bedriver sedan några år ett långsiktigt utvecklingsprojekt för att vara en professionell beställare och leverera goda nyttor för staden och dess invånare.  Avdelningen har också påbörjat ett strategiskt arbete för att utveckla den förvaltande verksamheten.

Ditt arbete

Vill du vara med och utveckla projektverksamheten i Stockholm?

Trafikkontoret söker nu en verksamhetsutvecklare som ska leda och driva processutveckling av kontorets drift- och investeringsverksamhet. I uppdraget ingår även förvaltning av kontorets projektstyrningsmetodik för investering. Tjänsten fokuserar på verksamhetsutveckling med inriktning mot processtyrning och projekthantering. Dina uppgifter som verksamhetsutvecklare är att utifrån årliga handlingsplaner fungera som motor där du driver arbetet framåt och stöttar organisationen. Arbetets resultat  utvärderas löpande och nya aktiviteter ska preciseras vid behov. Som verksamhetsutvecklare arbetar du tillsammans med olika projektgrupper inom trafikkontoret och i nära samarbete med trafikkontorets ledning och projektledare. I uppgifterna ingår att utvärdera resultat och föreslå förändringar i rutiner och arbetssätt, processer och verktyg.

Din kompetens och erfarenhet

Vi söker dig som har:

 • akademisk examen inom organisation och ledarskap eller är civilingenjör inom Väg- och vatten, samhällsbyggnad, industriell ekonomi eller motsvarande
 • minst 10 års arbetslivserfarenhet efter examen, varav flerårig som verksamhetsutvecklare/processutvecklare
 • relevant erfarenhet av att driva förändrings- och utvecklingsarbete i en stor organisation

Du är intresserad av och har erfarenhet av omvärldsbevakning och värderingsfrågor.

Meriterande:

 • erfarenhet från en politiskt styrd verksamhet
 • vana vid komplexa projekt med många externa parter
 • att ha arbetat som projektledare och med projektledarcertifiering

Vi kommer att lägga stor vikt vid följande förmågor och färdigheter:

Då arbetet innebär många kontaktytor inom organisationen är det viktigt att du arbetar bra med andra människor, skapar förtroende och goda relationer. Du är lugn, uppmärksam, lyhörd och tillmötesgående i ditt bemötande. Du noggrann och strukturerad, och du planerar och  prioriterar arbetet på ett effektivt och systematiskt sätt. Du trivs med att leda och coacha andra, och du driver arbetet framåt.

Vi hoppas tjänsten väckt ditt intresse! Varmt välkommen med din ansökan!

Vi erbjuder

Trafikkontoret, med cirka 400 anställda, är en trivsam arbetsplats med god gemenskap belägen centralt i Stockholm. Förutom spännande arbetsuppgifter, duktiga kollegor och ett bra arbetsklimat så erbjuds du goda anställningsförmåner, kompetensutveckling och bra flextidsvillkor.

Övrigt

Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder.

职位类型 永久职位
工作性质 全职
入职第一天 Efter överenskommelse
招聘人数 1
工作时间 100%
城市 Stockholm
Stockholms län
国家 瑞典
职位编号 2021/82
联系我们
 • Erika Björnsson, enhetschef, erika.bjornsson@stockholm,se; 08 508-26541
 • Joachim Lejdström, enhetschef, joachim.lejdstrom@stockholm.se; 08-508 87586
 • Mats Holmström, Rekryteringskonsult, mats.holmstrom@stockholm.se; 08-508-11735
工会代表
 • Luis Lopez, Vision, 08-508 27929
 • Elisabeth Ström, SACO, 08-508 26414
发布时间 2021-01-15
申请截止日期 2021-01-31
EDUCATIONS_REQUIREMENT

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan