Blackebergsskolan söker ytterligare en skolkurator

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Arbetsplatsbeskrivning

Blackebergsskolan ligger i ett naturskönt område i Bromma med närhet till vatten, natur och bra kommunikationer. Skolan har ca 450 elever i årskurs F-6. Vi har relativt små klasser och en hög personaltäthet.

Vi arbetar målinriktat med att ständigt förbättra vår verksamhet med fokus på det pedagogiska arbetet i klassrummet samt fritidshemmens utveckling. Vi deltar i såväl större som mindre undervisningsnära forskningsbaserade projekt och har ett nära samarbete i arbetslagen.

Trygghet, ansvar, glädje, kunskap - tillsammans är våra ledord.

Vi söker nu ytterligare en skolkurator till vårt elevhälsoteam.

http://blackebergsskolan.stockholm.se/om-skolan

Arbetsbeskrivning

Som skolkurator kommer du att vara en viktig del i Blackebergsskolans trygghetsteam och arbeta kring trygghet, likabehandling samt det förebyggande och främjande elevhälsoarbetet. Du kommer i första hand arbeta mot grupper med värdegrundsarbete för att öka tryggheten och studeron på skolan.

Tillsammans med befintlig skolkurator planerar du arbetet i dialog med rektor och de övriga i skolans elevhälsoteam. 

Som person är du glad och positiv ser möjligheter och tycker om att arbeta i team. Du har förmåga att härbärgera och agera med eftertänksamhet. 

Det strukturella arbetet på en övergripande nivå syftar att stärka skolan som miljö för lärande, hälsa och utveckling. Följande punkter ingår i arbetet:

- Samtal med elever enskilt och i grupp samt arbete med våra klasser.

- Driva skolans trygghetsarbete i trygghetsteamet samt arbeta aktivt för att motverka kränkande behandling bland eleverna.

- Dokumentation av arbetet med enskilda elever och grupper.

- Föräldrasamtal

- Handledning och konsultation av skolpersonal.

- Ingå som en resursperson vid upprättande och implementering av handlings-planer i värdegrundsarbete och mot mobbning och andra kränkande handlingar.

- Arbeta med krishantering och konfliktlösning.

- I skolans elevhälsoteam och i samverkan med övriga arbeta med att utveckla skolans arbetsmiljö för eleverna.

- Samverka med socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri, habilitering, fritid och polis.

Kvalifikationer

Socionomutbildning 140 p

Skolkuratorsarbetet kräver en förmåga att hantera flera perspektiv i både det direkta elevarbetet och det indirekta förebyggande arbetet. Detta förutsätter ett brett register av arbetsmetoder och djupa kunskaper om barn och ungdomar och deras utveckling och deras situation i samhället. Det betyder djupa kunskaper i beteende- och samhällsvetenskap, sociallagstiftning och socialt behandlingsarbete. Kunskap inom den lagstiftning som styr skolverksamhet och sekretesslag är också viktigt. Vidare förutsätts en bred och fortlöpande uppdaterad omvärldskunskap.

Skolkuratorn måste självständigt ta ansvar för det egna professionella arbetet. På skolan finns ingen arbetsledning inom yrkesområdet. Det innebär att kurator, på bas av en dialog med rektor där arbetsområden prioriteras, själv leder och organiserar sitt arbete. Det ger stor handlingsfrihet men ställer också krav på gott omdöme. Det ställer också krav på att skolkurator tar ansvar för att bibehålla och fördjupa sin yrkeskompetens och sitt omvärldskunnande.

Övrigt

I Stockholms stad finns drygt 140 grundskolor och knappt 30 gymnasieskolor med olika inriktningar. Hos oss hittar du nya utmaningar utan att behöva byta arbetsgivare.

Anstellungsart Unbefristete Anstellung
Arbeitszeit Vollzeit
Anzahl der freien Stellen 1
Arbeitsstunden 100%
Ort Stockholm
Bundesland Stockholms län
Land Schweden
Referenznummer 2019/787
Kontakt
  • Sara Fransson, 0850842861
Personalratvertretung
  • Olga Röhl, LF, olga.rohl@stockholm.se
Veröffentlicht 13 Feb 2019
Letzter Bewerbungstag 06 Mär 2019
Ausbildungsanforderungen

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan