Socialsekreterare/Uppsökare

Stockholms Stad

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Arbetsplatsbeskrivning

Socialförvaltningen har ett stadsövergripande ansvar för socialtjänsten i staden. I socialtjänstavdelningen ingår verksamheter som vänder sig direkt till stadens medborgare och erbjuder dygnet runt-vård samt myndighetsutövande, uppsökande och rådgivande verksamheter. Avdelningen har arbetat fram och implementerat en värdegrund som stöd i det dagliga arbetet. Våra ledord är resultat, evidens och samverkan. Stockholms stad socialjour består av en myndighetsutövande, en uppsökande och en rådgivande del. Socialjouren har i uppdrag att på ett snabbt och flexibelt sätt möta den enskildes behov av akut stöd från socialtjänsten dygnet runt. Socialjouren har även ansvar för det initiala omhändertagandet vid särskilda händelser, kriser och katastrofer. Till enheten hör också en regionkoordinator för människohandel vars uppdrag är att i samarbete med polis och andra huvudmän verka för att människor utsatta för exploatering erbjuds stöd och skydd.

De uppsökande och rådgivande verksamheterna arbetar med att nå vuxna människor i hemlöshet eller annan utsatt situation som vistas i offentliga miljöer i Stockholm. Uppdraget är att uppmärksamma, identifiera och ta kontakt för att därefter fungera som en länk till det ordinarie hjälpsystemet. I de uppsökande och rådgivande verksamheterna ingår Uppsökarteam, EU-team, Medborgarkontor för hemlösa och Socialrådgivning på nätet.

Vi söker nu en vikarie till Uppsökarteamet.

Arbetsbeskrivning

Som socialsekreterare i Uppsökarteamet är en stor del, ca 70 % av din arbetstid fältförlagd på offentliga platser, i gatumiljö, på boplatser, i dagverksamheter och i landstingets beroendevård. Arbetet innebär att aktivt söka upp och etablera kontakt med människor i en utsatt situation och som ofta befinner sig i ett aktivt missbruk och har psykisk eller fysisk ohälsa.

När kontakt har etablerats överförs en samlad bild av den enskilde klientens situation till det ordinarie hjälpsystemet. Lika viktigt är att på ett tydligt sätt informera och göra hjälpsystemet tillgängligt för individen. Allt arbete utförs i par. Inom ramen för uppdraget ingår även att kartlägga och rapportera om trender, boplatser och sociala problem. Enheten möter ständigt nya utmaningar i arbetet vilket ställer höga krav på flexibilitet, aktiv kunskapsinhämtning och nyfikenhet på nya målgrupper.

Kvalifikationer

Du har socionomexamen eller annan högskoleutbildning som bedöms likvärdig av arbetsgivaren.

Erfarenhet av att arbeta med personer i missbruk och med psykisk ohälsa är ett krav. Meriterande är god kännedom om socialtjänstens arbete och organisation inom missbruk, ekonomiskt bistånd och det socialpsykiatriska området. Erfarenhet av uppsökande arbete inom socialtjänsten riktat till personer i hemlöshet, missbruk, och med psykisk ohälsa är meriterande. Erfarenhet av arbete med personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är meriterande. Uppsökarteamet kör bil dagligen och körkort är ett krav. Stor vikt läggs vi personlig lämplighet.

Du är lugn, stabil och kontrollerad i stressituationer. Du har en mycket god samarbetsförmåga, relaterar till andra på ett lyhört sätt och trivs med att samverka med andra professioner, ständigt med individen i fokus. Du är relationsskapande och har mycket god förmåga att etablera kontakt med människor i en utsatt situation. Du är kreativ och har ett nytänkande som kan omsättas i praktiken och leder till resultat. Eftersom arbetet ofta innebär att möta människor i kris och/eller med en komplex livssituation är det viktigt att du själv kan se möjligheter, förmedla hopp och bemöta människor på ett respektfullt sätt.

Övrigt

Schemalagd arbetstid, dag kväll och helg. B-körkort är ett krav.

Anstellungsart Befristeter Arbeitsvertrag 3-6 Monate
Arbeitszeit Vollzeit
Anzahl der freien Stellen 1
Arbeitsstunden 100%
Ort Stockholm
Bundesland Stockholms län
Land Schweden
Referenznummer 2018/4192
Kontakt
  • Sofia Månsson, 08-508 25 693
Personalratvertretung
  • Kristofer Pasquier, SACO, 08-508 25 082
  • Per Broman, Vision, 08-508 25 580
Veröffentlicht 11 Jun 2018
Letzter Bewerbungstag 25 Jun 2018
Ausbildungsanforderungen

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan