Utvecklingsinriktad utredare till avdelning Förskola

Stockholms Stad, Enskede-Årsta-Vantör SDF, Förskola

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Enskede Årsta Vantör är en av 14 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad. Som en del av Stockholms stad erbjuder förvaltningen förskola och fritid, omsorg om äldre och funktionsnedsatta, socialtjänst, förebyggande och trygghetsskapande arbete, stadsutveckling och parkskötsel till våra 100 000 stockholmare som bor i stadsdelsområdet.

Vi står inför spännande utmaningar när Enskede Årsta Vantörs stadsdelsområde växer och helt nya stadsdelar byggs. Cirka 25 000 nya lägenheter planeras här till år 2030.

Vi strävar hela tiden efter att Enskede Årsta Vantör ska vara ett stadsdelsområde för alla. Våra fokusområden är: Attraktiv arbetsgivare, jämställdhet och bemötande.

Vi erbjuder dig möjlighet att arbeta i en visionsstyrd och utvecklingsinriktad verksamhet. Här kommer du att kunna bidra till samhällsnyttan i en växande stadsdel där vi ser olikheter och mångfald som en resurs.

Utbyggnaden av vårt stadsdelsområde kräver ett innovativt nytänkande och bjuder på många intressanta utmaningar och möjligheter till att bidra till utvecklingen i förskolan för rätt person.

Till avdelning förskola söker vi nu en utredare. 

Arbetsplatsbeskrivning
Inom avdelning förskola i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning arbetar vi med tydliga mål, uppföljning, analys och resultat med utgångspunkt i barnkonvention, skollag och läroplan. Vi har barnets lärande och utveckling i fokus. Lek, lärande, trygghet och respekt för det enskilda barnet står i centrum. Avdelningen hanterar också den gemensamma barnomsorgskön.

Avdelning förskola består av 62 förskolor fördelade på 12 enheter.

Från och med januari 2018 ingår vi i ett treårigt forsknings- och utvecklingsprogram; Flerstämmig undervisning i förskolan i samarbete med Malmö Universitet.

Under första delen av 2018 går Enskede-Årsta-Vantör in i Skolplattformen som är en digital plattform för alla skolformer i Stockholm stad. Målet är att underlätta pedagogers administration och dokumentation kring barnens utveckling och lärande samt att förenkla kontakterna med vårdnadshavare.

Stadsdelen har en jämställdhetsstrateg som aktivt driver förvaltningens arbete med jämställdhetsintegreringen.

 

Arbetsuppgifter
Som utredare ingår du i avdelningens stab och arbetar nära avdelningschef. Staben består av avdelningschef, biträdande avdelningschef, utredare samt köhandläggare. Du följer upp verksamhetens mål i stadens ledningssystem ILS (integrerat ledningssystem) och har en viktig och kvalificerad roll för avdelningens verksamhetsutveckling.

Du är också stöd till enhetscheferna genom att driva verksamhetsutveckling. Du arbetar med insamling av data, analysera och sammanställa för att följa upp tertialrapporterna för verksamheternas kvalitetsarbete. I tjänsten ingår också att skriva tjänsteutlåtanden till nämnd. Dessutom skriver du dagordning och protokoll vid fackliga samverkansmöten.

Arbetet kännetecknas av många parallella ärenden och sakfrågor, här arbetar du självständigt men även tillsammans med andra i projekt.

 

Kvalifikationer

För att lyckas i rollen ser vi att du har:

 • en akademisk examen i statsvetenskap eller pedagogik, alternativt annan inriktning som vi bedömer relevant
 • minst 2 års erfarenhet av utrednings-/handläggningsarbete från kommunal- eller statlig verksamhet
 • mycket god förmåga att formulera dig tydligt i tal och skrift på svenska för att förmedla relevant information
 • hög digital kompetens och mycket van användare av MS Office 

Det är meriterande med:

 • erfarenhet av att leda och driva processer och projekt
 • kunskap och erfarenhet av arbete med skollagen och förskolans styrdokument och verksamhet
 • kunskap och erfarenhet av fackligt samverkansarbete  

Som utredare tror vi du har en stark vilja att driva ditt arbete framåt med stort fokus på kvalitet och med en förmåga att själv planera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt.

Du har lätt för att komma med idéer och nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor, ett nytänkande som kan omsättas i praktiken och leder till resultat. Samtidigt är du väl förtrogen med mål och kvalitetsstandard och lägger ner stor vikt vid att man lever upp till dessa. Det är viktigt att du har en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt.

Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper i denna rekrytering.

Övrigt
Arbetsprov kan komma att användas i rekryteringsprocessen. Provanställning kan komma att tillämpas.

Ett Stockholm för alla
Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder. 

Ansættelsesform Fastansat
Arbejdstid Fuldtid
Antal ledige stillinger 1
Arbejdstid Heltid
By Stockholm
Region Stockholms län
Land Sverige
Referencenummer 2018/3944
Kontakt
 • Karin Åberg, avdelningschef, 0850820495
 • Morgan Sehlberg, HR-konsult, 0850811722
Fagforeningsrepræsentant
 • Fredrik Kahn, Lärarförbundet. , . Fredrik.Kahn@lararforbundetavdelning.se
 • Anne Sulkanen, Kommunal. , Anne.sulkanen@stockholm.se
 • Gunnar Ångström, LR. , Gunnar.angstrom@stockholm.se
 • Eva Fagerhem, Vision. , Eva.fagerhem@stockholm.se
Publiceret 01.06.2018
Sidste ansøgningsdag 15.06.2018
Uddannelseskrav

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan