Biträdande enhetschef funktionsnedsättning barn

Stockholms Stad, Hägersten-Älvsjö SDF,Beställarenheten funktionsnedsättning

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Hägersten-Älvsjö är en av 13 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad, i vårt område bor runt 120 000 invånare. Stadsdelsförvaltningen erbjuder förskola och fritid, omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning, socialtjänst, förebyggande och trygghetsskapande arbete, stadsutveckling och parkskötsel. Vi är drygt 3000 medarbetare som tillsammans arbetar för att skapa bra förutsättningar och service för de som bor i stadsdelsområdet.

Beskrivning

Beställarenheten funktionsnedsättning har ansvar för all myndighetsutövning enligt LSS och SoL inom funktionshinderområdet och socialpsykiatri. Det finns tre arbetsgrupper inom enheten; handläggning funktionsnedsättning vuxen, handläggning funktionsnedsättning barn och handläggning socialpsykiatri. Enheten handlägger och följer upp insatser för drygt 1500 personer. 

Arbetsuppgifter

Du kommer att arbeta som biträdande enhetschef inom arbetsgruppen funktionsnedsättning barn där arbetsgruppen består av sex biståndshandläggare.
I tjänsten ingår även ett samordningsansvar för ärenden som även är aktuella vid IOF:s familjeenhet. Du kommer att ha vissa egna ärenden där det finns en samplacering med förvaltningens familjeenhet.

Som biträdande enhetschef leder du och fördelar arbetet i arbetsgruppen, fattar beslut i enskilda ärenden, coachar handläggarna i deras arbete, medverkar i metodutveckling och medverkar i implementeringen av nya metoder. Du bedriver internkontroll, rapporterar till enhetschefen och medverkar i enhetens ledningsgrupp.
Tjänsten kommer att innebära personalansvar om du har erforderlig utbildning inom området, i annat fall kommer du att erbjudas sådan utbildning.

Kvalifikationer

Du har en gedigen erfarenhet av att arbeta med myndighetsutövning inom LSS-området och har ett särskilt fokus på barn och ungdom.

Du har chefserfarenhet inom området och kan förmedla din sakkunskap till dina medarbetare. Du har förmåga att bygga upp förtroende och engagemang i din arbetsgrupp och har en coachande ledarstil. Du kan förena en korrekt och rättssäker myndighetsutövning med samverkan och helhetssyn.Villkor

Socionomexamen eller annan likvärdig utbildning

Type of employment Permanent position
Contract type Full time
First day of employment 1 april eller efter överenskommelse
Number of positions 1
Working hours 39,5
City Hägersten
County Stockholms län
Country Sweden
Reference number 2021/767
Contact
  • Birgitta Morin, 0850823308
Union representative
  • Katri Karlsson, VISION, 0850822464
  • Shahanaz Khan, SSR, 0850821524
Published 22.Feb.2021
Last application date 08.Mar.2021 11:59 PM CET
Education requirement

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan