Spciallärare med inriktning sv F-6 Abrahamsbergsskolan

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Arbetsplatsbeskrivning

Abrahamsbergskolan, byggd 1946, är en kommunal F-9 skola i Bromma med omkring 750 elever. Vi som arbetar på skolan vill skapa den bästa studiemiljö vi kan för att ge en god kunskapsgrund att stå på när eleven går vidare till gymnasiet. Tack vare erfarna och välutbildade lärare, studiemotiverade elever och vårdnadshavare med höga förväntningar är Abrahamsbergsskolan en skola med höga studieresultat och en skola att trivas i. Vår vision är att vara en av Stockholms bästa skolor på att utveckla våra elever utifrån sina förutsättningar. Skolans motto är Trygghet och Kunskap. Utan trygghet är det svårt att tillägna sig kunskap och kunskap ger trygghet. Läs mer om oss på http://abrahamsbergsskolan.stockholm.se/

Arbetsbeskrivning

Vi söker dig som är speciallärare med inriktning svenska och som vill undervisa på låg- mellanstadiet samt ingå och utveckla vårt elevhälsoteam tillsammans med skolsköterskor, kurator, studiepedagog och övriga speciallärare/specialpedagoger.

I vår skola ska varje elev få möjlighet att nå toppen av sin potential. För att nå dit behöver vi de allra bästa medarbetarna som bidrar till att:

  • Ta ansvar för elevernas resultat och är lyhörda för elevernas förutsättningar och behov.
  • Ha höga förväntningar på eleverna och deras förmåga att utvecklas.
  • Fånga och stimulera elevernas nyfikenhet, intresse och lärande.                                
  • Ta ansvar för relevant kompetensutveckling för att utvecklas och växa i professionen. 

Som speciallärare på Abrahamsbergsskolan har du en nyckelroll i att stärka eleverna i deras studier. Speciallärare ska arbeta operativt direkt med elever i lärandesituationer. Det kan handla om enskild undervisning, undervisning i mindre grupp eller stöd i ordinarie klassrum. Specialläraren har kunskap om och använder en stor variation av arbetsmetoder för att tillgodose elevernas behov för att utvecklas och nå kunskapsmål. Du behöver ha god kännedom om digitala kompensatoriska verktyg.

Type of employment Permanent position
Contract type Full time
Number of positions 1
Working hours 100%
City Stockholm
County Stockholms län
Country Sweden
Reference number 2019/1445
Contact
  • Kerstin Sverndal, 076-1248917
Published 14.Mar.2019
Last application date 10.May.2019 11:59 PM CET
Identification requirements
Education requirement

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan