Engagerad barnskötare till Älvskogens förskola i Älvsjö: Halvtid-Långvik

Stockholms stad

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Arbetsplatsbeskrivning

Arbetsplatsbeskrivning Älvskogen är en förskola med 5 avdelningar som ligger i direkt anslutning till Älvsjöskogen. Vi har två härliga gårdar som inbjuder till rörelse och utforskande av natur och lek. Älvsjöskogens förskoleenhet består av fyra förskolor under ledning av förskolechef Kerstin Fagerström Clarin tillsammans med två biträdande förskolechefer samt en administratör. Enhetens biträdande förskolechefer är båda utbildade pedagogistor och ansvarar tillsammans med förskolechef för att driva den pedagogiska utvecklingen. De finns nära pedagogerna för att inspirera, handleda, driva nätverk och vara till stöd i den dagliga verksamheten mm. Kommunikationer: Buss 144 från Fruängens tunnelbana alt från Älvsjö pendeltågstation.

Arbetsbeskrivning

Våra förskolor är platser där barnen ges många möjligheter till olika möten, kreativt skapande, upptäckter och utmaningar som stimulerar dem till lärande. Att arbeta med barnens inflytande och ansvarstagande är centralt för oss. Vi ser möjligheten i varje barn och utgår från att alla barn är kompetenta, nyfikna och har en lust att lära. Vi tänker att lärandet sker rhizomatiskt, kooperativt och transdisciplinärt.

Pedagogens roll är att vara medforskande genom att finnas nära, lyssna, dokumentera, reflektera, samtala, ställa frågor, uppmuntra och utmana. Den pedagogiska miljön är inbjudande, öppen, tydlig och utformad efter barnens intressen och behov. Vi arbetar med estetiska mötesplatser för lärande med goda pedagogiska erbjudanden och iscensättningar. Vi arbetar med pedagogisk dokumentation för att fånga barnens lärprocesser och förståelse för vårt eget arbete. Att reflektera enskilt och tillsammans hjälper oss att följa barnens processer och kontinuerligt utveckla verksamheten. Våra förskolor arbetar gemensamt under projekttemat Hållbar framtid med fokus på social hållbarhet det här läsåret.

Vi ger goda tekniska förutsättningar i form av kameror, datorer, lärplattor, projektorer, m.m. Alla pedagoger har som arbetsverktyg en personlig lärplatta. Vi arbetar med närvaro- och frånvaroregistrering i skolplattformen och även det pedagogiska verktyget i OneNote.

Kvalifikationer

Du är utbildad barnskötare och det är meriterande om du har erfarenhet av utforskande och projekterande arbetssätt i barngrupp. Du är lyhörd, konstruktiv och har en vilja att dela med dig och kan motivera andra. Du har tydligt barnfokus, arbetar nära och en inlyssnande pedagog. Det är meriterande om du har kunskap och erfarenhet av att arbeta med pedagogisk dokumentation som ett redskap för att synliggöra och arbeta vidare med barnens lärprocesser. Du är modig, professionell, nyfiken, organisatorisk, reflekterande och positiv. Du vill utmanas och utvecklas tillsammans med andra i en reflekterande kultur. Du har vilja och ambition, är lösningsinriktad och känner lust och glädje samt har ett stort engagemang i ditt arbete på förskolan.

Du ska ha en gymnasieutbildning inom omvårdnadsprogrammet, barn och ungdom eller annan utbildning som bedöms likvärdig av arbetsgivaren.

Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta som barnskötare och vana att dokumentera. Vi kommer att lägga stor vikt vid de personliga egenskaperna.

Som person är du engagerad, flexibel och ansvarstagande. Ditt barnfokus är tydligt och du har en positiv attityd till ditt arbete och ditt arbetslag såväl som till hela förskolan och enheten. Du samverkar med barn, kollegor och föräldrar på ett lyhört och smidigt sätt och lyssnar, kommunicerar samt hanterar konflikter på ett konstruktivt sätt. Du handlar i enlighet med fattade beslut, läroplanen, mål, policys och riktlinjer. Du är lugn, stabil och har förmågan att fokusera på rätt saker.

Övrigt

Vi söker dig som vill arbeta halvtid med barn ca 1-3 år. Det är ett vikariat i första hand för vårterminen 2020 (7 jan - 30 jun).

Vi står i ständig utveckling - vill du vara med och forma verksamheten tillsammans med oss?

Työsopimuksen voimassaolo Määräaikainen 3-6 kuukautta
Työaika Osa-aikainen
Työhönotto pvm 7 januari eller enligt överenskommelse
Virkojen määrä 1
Työllisyysaste 50 %
Paikkakunta Älvsjö
Maakunta Stockholms län
Maa Ruotsi
Ilmoitusnumero 2019/6964
Yhteys
  • Margareta Ekman, 0850821842
  • Kerstin Fagerström-Clarin, 0850821840
Liiton luottamusmies
  • Emma Stålkrans, Kommunal, 08-50821889
Julkaistu 06.12.2019
Haku päättyy 20.12.2019 klo 22.59

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan