Förskollärare till Hammarbyhöjdens och Björkhagens förskolor

Stockholms Stad, Skarpnäck SDF, Hammarbyhöjdens förskolor

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning erbjuder dig en arbetsplats där ett aktivt medarbetarskap och ett tydligt ledarskap är grunden för att ge stockholmarna den bästa verksamheten. Eftersom vi gemensamt skapar vår arbetsmiljö är det viktigt med öppenhet, respekt och lyhördhet.

Beskrivning

Hammarbyhöjdens och Björkhagens förskolor kommer från och med augusti 2018 bilda en enhet med sju förskolor och 21 arbetslag. Vi är tillsammans ca 380 barn, ett hundratal medarbetare och ledningen kommer bestå av förskolechef, två biträdande förskolechefer, 5 pedagogiska ledare och en administratör.

Alla förskolor gränsar till skog och natur som vi flitigt besöker tillsammans med barnen i olika projekt. På våra gårdar erbjuder vi många stationer som inbjuder våra barn till olika sorters skapande, bygg/konstruktion, odlande och som lockar till lek. Vi har egna kockar som lagar vår goda mat från grunden med stor del ekologiska råvaror.

I hela vår stadsdel finns en lång erfarenhet av utforskande och projektinriktat arbetssätt tillsammans med kompetenta barn och kollegor. Vår verksamhet präglas av värme och tydlighet i vårt gemensamma pedagogiska uppdrag där alla bidrar genom att ta ansvar och leda utveckling av vårt arbete. Vi ser barnen som huvudpersoner i sina egna liv och barn hos oss kan påverka redan som små. Genom att vara tillsammans med kamrater i olika lärprocesser lär sig barn att uppskatta och ta till vara andra och deras idéer. Mångfald och olikhet skapar kreativitet och utveckling. Vi tänker att lärande sker genom glädje, vänskap, fantasi, humor och lekfullhet tillsammans med andra. Enheten präglas av ett generöst och vänligt klimat och öppenhet mellan förskolorna.

Vi har under flera år arbetat med ett gemensamt projekt kallat ODLA VÄXA MAT, Projektet lever och är nu en naturlig del av vår verksamhet. Under våren förbereder vi en fortsättning om Hållbarhet som ett gemensamt projekt i hela stadsdelen. Vi är också inne i ett spännande projekt i ljud och musik som språk kopplat till digital utrustning. Vi följer upp med stöd av observationer och reflektion kring vår pedagogiska dokumentation tillsammans med barn och pedagoger. Vi är inne i ett spännande utvecklingsarbete där vi för att lyckas i vår måluppfyllelse har regelbunden kompetensutveckling. Alla förskollärare har schemalagd planeringstid och gemensam reflektions- och planeringstid arbetslagsvis varje vecka.

Alla nyanställda deltar i pedagogisk introduktionsutbildning första terminen. Arbetslagen får handledning med stödenhetens specialpedagoger då behov finns. Fortbildning drivs av pedagogiska ledare, bildlärare som även driver våra gemensamma nätverk där både ledning och medarbetare deltar. I Hammarbyhöjdens förskolor utvecklar vi ett arbetssätt och en miljö, där alla barn är inkluderade på samma villkor, med likabehandling utifrån diskrimineringsgrunderna. Varje barn har rätt att bli bemött med respekt och få inflytande i sin vardag på förskolan. Alla arbetslag arbetar med en egen processplan som regelbundet följs upp.

Arbetsuppgifter

Som förskollärare är du pedagogiskt ansvarig i ditt arbetslag där du leder det gemensamma arbetet med barnen. Till stöd i arbetet kommer du, förutom erfarna och hjälpsamma kollegor, ha en närvarande chef och administratör som avlastar förskolorna med diverse arbetsuppgifter samt fyra pedagogiska ledare med olika funktioner; 1pedagogista, 2 ateljéristor varav även är genuspedagog samt en dramapedagog.

Du har 4 timmar arbetsplatsförlagd reflektionstid/vecka i schemat Vi söker dig som tillsammans med oss vill fortsätta utveckla och fördjupa ett utforskande arbetssätt och kan vara en drivande deltagare i förskolans projekt och barns lärprocesser. Du ser den pedagogiska miljön som föränderlig och som ett stöd för barnens kreativitet och lekfulla lärande. Du arbetar med pedagogisk dokumentation som redskap och leder samtal och reflektion, även där barn deltar, i syfte att utveckla innehållet i förskolan. Du utvecklar mångfald av estetiska språk där det digitala uttryckssättet är en del av arbetet. Du deltar även aktivt med familjernas möjlighet till reellt inflytande.

Kvalifikationer

- Att du är utbildad legitimerad förskollärare och har ett starkt intresse av ett utforskande arbetssätt i processer med pedagogisk dokumentation som verktyg är ett krav. Om du inte har erfarenhet av arbetssättet hjälper vi till med fortbildning förutsatt att du bidrar med eget engagemang och energi.

- Du är nyfiken på barns tankar och värnar om de demokratiska värdena.

- Som person är du målmedveten och tycker att det är roligt med utvecklingsarbete.

- Du tar egna initiativ utan att förlora helhetssynen på verksamheten.

- Du har god samarbetsförmåga och skapar goda relationer med såväl kollegor, barn och vårdnadshavare.

- Du är tydlig i din kommunikation och har förmågan att kombinera teori och praktik i ditt vardagliga arbete.

Arbetslivserfarenhet krävs.

Förmåner

Som anställd har du tillgång till motionslokal i stadsdelen och du erbjuds även att köpa träningskort till Stockholms stads simhallar med gym och träningsanläggningar eller friskvårdsbidrag som subvention för annan träning.

Työsopimuksen voimassaolo Vakituinen
Työaika Kokopäiväinen
Virkojen määrä 1
Työllisyysaste 40,00/40,00
Paikkakunta Stockholm
Lääni Stockholms län
Maa Ruotsi
Ilmoitusnumero 2018/3339
Yhteys
  • Maria Brunfelter, 08-508 15 846
Liiton luottamusmies
  • Fredrik Kahn, Lärarförbundet, 08-508 158 08
Julkaistu 15.05.2018
Haku päättyy 29.05.2018 klo 22.59
-
Koulutusvaatimukset

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan