Förstelärare åk 7-9 Nya Elementar, Matematik/NO/Teknik 100%, tillsvidare

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Arbetsplatsbeskrivning

Nya Elementar är en kommunal F-9 skola som ligger i Bromma. Närheten till naturen och stadens centrum gör skolans läge mycket attraktivt. 1999 öppnade Nya Elementar upp dörrarna för en verksamhet i en nyrenoverad funkisskola. Här ges eleverna likvärdig tillgång till IT och därmed bättre möjlighet till kunskap som förbereder dem till det digitaliserade samhället. Vår verksamhet består av F-9 grundskola, grundsärskolan och SU-grupp.

För att bättre kunna utnyttja digitaliseringens möjligheter i undervisning och administration har vi på Nya Elementar sett till att vi har en likvärdig tillgång till digitala verktyg och insatser för kompetensutveckling för elever och personal. Alla elever har tillgång till egen iPad med syfte att nå en högre måluppfyllelse och som särskilt ska gynna elever i behov av särskilt stöd. På Nya Elementar tillhör alla medarbetare ett arbetslag. Vår styrka är vårt arbetslagsöverskridande kollegiala lärande. På skolan finns flera skolutvecklingsgrupper (t.ex. IKT, FoUprojekt) som driver det kollegiala lärandet genom att organisera t.ex. föreläsningar, workshops, teachmeets för skolans personal. Vi söker dig som har lärarlegitimation och vill arbeta utifrån ett tydligt elevfokus.

            
 
https://nyaelementar.stockholm.se/


Arbetsbeskrivning

I egenskap av förstelärare i Matematik/NO/teknik ligger dina huvudsakliga arbetsuppgifter inom den ordinarie undervisningen. Du ansvarar för att planera, undervisa och bedöma i matematik, NO och teknik för åk 7-9 och i tjänsten ingår även mentorskap. Du ingår i ett arbetslag samt ett ämneslag där du samarbetar med kollegor. Du använder dig av digitala läromedel och andra digitala verktyg som en naturlig del i din undervisning.

Som förstelärare kan även andra uppdrag ligga inom din tjänst, till exempel:

 • coacha andra lärare, t ex genom lektionsbesök/lektionsmedverkan
 • handleda skolans lärare och övrig personal, enskilt och/eller i grupp
 • initiera pedagogiska samtal 
 • initiera och leda projekt i syfte att förbättra undervisningen, som t ex 
  • stöttar alla elevers lärande
  • utvecklar nya metoder och en fördjupad förståelse för lärande
  • ger lärare verktyg att planera och genomföra lektioner och bedöma elevers kunskaper
  • höjer skolans pedagogiska kompetens

Det exakta innehållet i denna del av tjänsten kan anpassas efter sökandes kompetens, intresse och skolans behov. 

Som förstelärare bör du: 

 • fördjupa dig i aktuell forskning om lärande och ”översätta”/formulera vad detta betyder för oss på Nya Elementar och hur vi konkretiserar den i vår undervisning 
 • utveckla och prova nya metoder för bättre undervisning
 • inspirera och vägleda skolans pedagoger så att vi på Nya Elementar utvecklar undervisningen för alla elever

Kvalifikationer

För att komma ifråga för uppdraget som förstelärare måste du uppfylla Stockholms stads kvalifikationskrav. Förstelärare ska:

 • Uppfylla Skolverkets minimikrav:
  • av Skolverket legitimerad lärare och kunna uppvisa denna vid anställning
  • genom dokumentation kunna redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet
  • ha visat en särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och ha ett starkt intresse för att utveckla undervisningen
  • av huvudmannen, även i övrigt, bedömas som särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen
 • Även ha uppfyllt kvalifikationerna för dokumenterat yrkesskicklig lärare enligt utbildningsnämndens beslut (dnr: 13-201/635). Genom systematisk och strukturerad dokumentation visat att läraren;
 • har särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat
 • kan synliggöra elevernas lärande och resultat
 • har stort engagemang i undervisning och arbetar för hela skolans och alla elevers utveckling
 • skapar en trygg lärandemiljö och har höga förväntningar på eleverna och deras förmåga att utvecklas
 • utvecklar sin praktik och bidrar till kollegors och yrkets kunskapsutveckling.

Det är även meriterande om du har arbetat med handledning av lärare, lett utvecklingsarbete, t ex i ämnet, laget, skolan, huvudmannen eller om du har deltagit i utvecklingsprojekt. 

Vi söker dig som vill arbeta utifrån ett tydligt elevfokus och har en positiv inställning till det kollegiala lärandet. Som lärare på Nya Elementar ska du vara en tydlig ledare i klassrummet, ha en förmåga att skapa ett bra klassrumsklimat samt ha en utvecklingsbenägen syn på lärande där du lyckas få med dig eleverna.

Låt dig inspireras av vårt breda utbud av kompetensutveckling för utveckling av och stöd i undervisningen. Som lärare i Stockholms stads skolor har du även möjlighet till såväl handledning som coachning, och vi satsar på karriärtjänsterna förstelärare och lektorat.

Läs mer på www.pedagogstockholm.se

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Type d'emploi Contrat de durée indéterminée
Type de contrat Temps complet
Premier jour de travail 7 januari, eller snarast möjligt.
Le nombre de postes vacantes 1
Heures de travail 100%
Ville Bromma
Département Stockholms län
Pays La Suède
Numéro de référence 2019/7027
Contact
 • Roger Thuring, 08-508 07 700
Syndiqué
 • Maria Bergström, LF, 08-50807700
Publié 10/12/2019
Dernier délai de dépôt de candidature 07/01/2020
Exigences d'identification
Exigences de formation

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan