Slöjdlärare till Hammarbyskolan södra åk 3-9

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Arbetsplatsbeskrivning

Hammarbyskolan södra är en f-9 skola som ligger i södra Stockholm. Skolan har idag 820 elever i förskoleklass och grundskola. I organisationen finns även en stor fritidshemsverksamhet med flera avdelningar och en väl fungerande fritidsklubb. Skolan har nyrenoverade lokaler och en nyrenoverad skolgård med många möjlighet till lek och motorisk träning. Skolan har vuxit under de senaste fem åren, från en f-6-skola med 200 elever, och förväntas inom några år vara fullt utvecklad med ca 1000 elever. På Hammarbyskolan södra möts du av glädje och ett öppet samt välkomnande klimat. Det är en skola där alla ska kunna lyckas. Du möts av välutbildad personal med lång erfarenhet och stort engagemang för att skapa förutsättningar för eleernas framgång. Under åren 2019 och 2020 genomgår all personal på skolan utbildning i "preventiva inkluderande lösningar" tillsammans med Magelungen. Detta för att skapa en gemensam grund att stå på och därigenom utveckla undervisningen för att nå alla elevers utvecklingspotential. Organisationen har tillagningskök med två kockar och ett eget skolbageri, vilket innebär att vi får mat lagad från grunden varje dag. Detta bidrar till elevernas möjlighet till lärande under hela skoldagen. Läs mer om skolan här: hammarbyskolansodra.stockholm.se

Arbetsbeskrivning

Inför hösten 2020 söker vi en utbildade slöjdlärare för arbete i åk 3-9. Du kommer att arbeta i arbetslag och ha tillgång till ett flertal ämneslärare i slöjd att samverka med. I tjänsten kan mentorskap komma att ingå, beroende på hur schema läggs och vilka behov verksamheten har. Du samarbetar i arbetslag för att skapa lärandesituationer där alla elever får möjlighet att lyckas och utvecklas både kunskapsmässigt och socialt.

Kvalifikationer

Du är utbildad och legitimerad lärare med behörighet att undervisa i textilslöjd åk 3-9.

Du är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i textilslöjd i åk 3-9. Du har stor erfarenhet och god kunskap om pedagogiska metoder och modeller. Du är villig och har kompetens att utveckla din undervisning, utifrån de behov du identifierat tillsammans med dina elever, kollegor eller skolledning. Du behöver vara flexibel i din undervisning för att kunna möta eleverna i deras kunskapsutveckling och motivation att lära. Du har goda IT-kunskaper och ser IT som en tillgång i undervisningen. Du behöver även vara villig att ta utmaningen i att jobba i en organisation som växer och ha glädjen att våga se de möjligheter det innebär. För att trivas på Hammarbyskolan södra behöver du ha god samarbetsförmåga och vara flexibel utifrån verksamhetens behov. Du tycker om att utvecklas tillsammans med andra och vågar möta både elever och vårdnadshavare med tydlighet, struktur och glädje. Det underlättar även om du är lösningsfokuserad och fantasifull i undersökningen så alla elever ges den ledning och stimulans som de behöver. Du behöver glädjas av att genomföra välplanerad undervisning och se till alla elevers behov både av stöd att nå mål men också möta de som behöver utmanas ytterligare. Du har god pedagogisk insikt och vågar utmana dig själv i undervisningen. Du har ett väl utvecklat pedagogiskt ledarskap i klassrummet och har god förmåga att bygga professionella relationer till eleverna. Du tycker också att det är viktigt att eleverna ges möjlighet att utvärdera undervisningen.


Övrigt

Type d'emploi Contrat de durée indéterminée
Type de contrat Temps partiel
Premier jour de travail 2020-08-10
Le nombre de postes vacantes 1
Heures de travail 65%
Ville Johanneshov
Département Stockholms län
Pays La Suède
Numéro de référence 2020/1711
Contact
  • Kristina Forslund, 0850846820
  • Janina Lagstam, 0850846799
Publié 09/04/2020
Dernier délai de dépôt de candidature 04/05/2020
Exigences d'identification
Exigences de formation

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan