forskola-gron.png

Enhetschef till Hedvig Eleonora förskolor på Östermalm

Stockholms Stad, Östermalm SDF, Hedvig Eleonora förskolor

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Om arbetsplatsen
Hedvig Eleonora förskolor består av åtta förskolor som ligger på Östermalm, runt Historiska museet samt runt Stadion. Inom enheten finns ca 470 barn placerade och ca 100 medarbetare. Våra förskolor ligger nära varandra och det finns mycket samarbete mellan de olika adresserna. Det centrala läget för våra förskolor innebär också att det är lätt att ta del av stadens kulturutbud och att besöka stadens parker. 

Vår pedagogiska idé bygger på ett utforskande arbetssätt där vårt främsta arbetsredskap är pedagogisk dokumentation. Vi har en pedagogisk plattform och vi använder barnens frågor och funderingar som utgångspunkt i verksamheten. Med hjälp av verktyg som observation, dokumentation och reflektion synliggör vi barns lärandeprocesser och tar ut riktning för nästa steg i det pedagogiska arbetet. Vi ser också den pedagogiska dokumentationen som en självklar del i vårt systematiska kvalitetsarbete och vår verksamhetsutveckling. Inom förskoleorganisationen har vi erfarenhetsutbyte och utvecklingsarbete. 

Ditt uppdrag som enhetschef
Som Enhetschef har du ansvar för att driva och utveckla den pedagogiska verksamheten på flera av förskolorna inom förskoleområdet.

Du kommer att leda och fördela det dagliga arbetet i syfte att nå målen som förskoleområdet har. Du har ekonomiskt ansvar, personalansvar och arbetsmiljöansvar och leder tillsammans med övriga chefer det systematiska arbetsmiljöarbetet inom förskoleområdet. Du genomför årligen medarbetare- och lönesamtal. Genom tillitsbaserat ledarskap får du dina medarbetare att utvecklas och bli självständiga i sitt arbete med barnen i fokus. Du förväntas aktivt bidra i det gemensamma arbetet inom ledningsgruppen för förskoleområdet.

Beslutsmandat och ansvar tydliggörs via stadsdelens delegationsordning och rektors delegering av ledningsuppgifter och beslutanderätt enligt skollagen. Återrapportering sker till rektor som också är din närmsta chef. Du ingår i förskoleområdets ledningsgrupp och inom den centrala förvaltningen finns stödfunktioner kopplat till verksamheten inom bland annat HR, ekonomi och kommunikation.

Andra förekommande arbetsuppgifter är att du:

 • Ansvarar för upprättandet av individuell kompetensutvecklingsplan och vid behov ansvara för rehabprocesser samt ge stöd och tidiga insatser till medarbetare som riskerar ohälsa.
 • Har arbetsmiljöansvar enligt given delegation.
 • Har budgetansvar för de förskolor som du ansvarar för.
 • Planerar och genomför arbetsplatsträffar.

Erfarenhet och kompetens som vi söker hos dig
För att bli aktuell för tjänsten behöver du ha en pedagogisk examen med giltig förskolelärarlegitimation eller lärarlegitimation. Du har flerårig och aktuell erfarenhet som chef med personal-, ekonomi-, verksamhets- och arbetsmiljöansvar inom verksamhetsområdet.

Det är meriterande om du har erfarenhet av att ha:

 • Varit involverad i budgetarbete.
 • Arbetat som chef inom verksamhetsområdet och i en politiskt styrd organisation.
 • Påbörjat eller genomfört rektorsutbildningen.

Som person är du tydlig och engagerad och du drivs av att åstadkomma goda resultat i samverkan med andra. Du har förmågan att utöva ett utvecklande, stödjande och närvarande pedagogiskt ledarskap i det dagliga arbetet med fokus på att utveckla och förbättra barnens lärande.

För att lyckas och trivas i den här rollen är det viktigt att ha en positiv attityd till arbetet och handla i enlighet med fattade beslut.

Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet, engagemang och motivation för tjänsten.

Varmt välkommen med din ansökan.

Övrigt
Tjänsten tillsätts under förutsättning att nödvändiga beslut fattas.

Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder. Våra lokaler är tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2019/6229
Kontakt
 • Mats Holmström/HR-konsult, 08-508 117 35
 • Carolina Carlsson/Rektor, 076-121 08 24
Facklig företrädare
 • Olle Petterson/Lärarförbundet, 08-508 217 43
 • Christel Mattson/Lärarförbundet, 08-508 106 07
Publicerat 2019-11-08
Sista ansökningsdag 2019-11-24
Legitimationskrav Lärare
Utbildningskrav Högskola/universitet

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan