Gymnasielärare i idrott och samhällskunskap vid Norra Real

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

I våra skolor ska varje elev få möjlighet att nå toppen av sin potential. För att nå dit behöver vi de absolut bästa lärarna. Därför ska alla våra lärare:

  • Ta ansvar för och ha insikt om elevernas resultat, vilket innebär att vara lyhörd för varje elevs förutsättningar och behov.
  • Ha höga förväntningar på eleverna och deras förmåga att utvecklas.
  • Fånga och stimulera elevernas nyfikenhet, intresse och lärande.
  • Ta ansvar för relevant kompetensutveckling för att utvecklas och växa i professionen.

Arbetsplatsbeskrivning

Då en av våra medarbetare nu går i pension söker vi till våra studiemotiverade elever vid Norra Real en engagerad och inspirerande lärare med ämneskombinationen idrott och samhällskunskap.

Norra Real är en attraktiv gymnasieskola i centrala Stockholm som präglas av motiverade elever i en trygg och inkluderande lärmiljö. På skolan finns naturvetenskapligt, samhällsvetenskapligt och humanistiskt program. Vi erbjuder inom naturvetenskapliga programmet dels natur/natur, men även profiler mot forskning, matematik och miljö. Det humanistiska programmet är profilerat mot kultur. Inom det samhällsvetenskapliga programmet finns utöver sam/sam en profil mot miljö. Utbildningarna ska ge varje elev bästa möjliga förutsättningar för framgångsrika högskolestudier och ett aktivt deltagande i samhällslivet. Vi är ca 1000 elever och knappt 100 medarbetare.

I tjänsten ingår sedvanliga läraruppdrag såsom undervisning, mentorskap, deltagande i program- och ämneslagsarbete. Norra Real har välutvecklade och välutrustade institutioner inom alla ämnen och söker dig som vill vara med och utveckla våra högskoleförberedande utbildningar. Vi söker dig som kan motivera och utmana elever på alla nivåer att utvecklas vidare och finna glädje i just dina undervisningsämnen. Du ser din didaktiska kompetens och kommunikativa förmåga som central för att lyckas i uppdraget. På Norra Real har varje elev tillgång till en egen dator (1:1) och Du är bekväm med att använda digitala verktyg och har erfarenhet av att utveckla och pröva nytt vad gäller de digitala aspekterna av undervisning och lärande.

Vid Norra Real samarbetar vi i programlag, ämneslag och via egna nätverk kring  planering, examinationer, bedömning och betygsättning i syfte att säkerställa likvärdighet och utveckla vår undervisning. Du ser det som en självklarhet att delta i, och bidra till, det arbetet. Vi betraktar undervisning och därmed även mötet mellan lärare och elev som den enskilt viktigaste kärnprocessen i vår verksamhet. Vi söker dig som delar det synsättet och finner glädje i att bidra till en välplanerad verksamhet och skola med ömsesidigt positiva förväntningar. Skolan har många aktiva föreningar inom  idrott och god kontakt med och intresse för att stödja dessa och deras processer såsom mästerskap och tävlingar är en viktig del av en idrottslärartjänst vid skolan. Detsamma gäller för att stötta och motivera elever till fysisk aktivitet även utanför undervisningen samt förmåga att tänka nytt och pröva nya arbetssätt för och med de elever som till vardags befinner sig långt från aktivitet och rörelse på egen hand. Då skolan har både profil mot sam/sam och sam/miljö finns ett stort intresse för programfördjupningar såsom exempelvis kurserna Samhällskunskap 3 och Internationella relationer, där vilja att bidra till ämnesutveckling och nya arbetssätt som knyter ihop skolan med omvärlden är centralt.


Arbetsbeskrivning

Gymnasieundervisning i idrott och samhällskunskap. Idrott läses av samtliga elever vid skolans program i årskurs 1 & 2. I årskurs 3 anordnas inom ramen för det individuella valet möjlighet att läsa kursen Idrott och hälsa 2. Inom ämnet samhällskunskap bedrivs undervisning inom programfördjupning i form av exempelvis Internationella relationer och samhällsvetenskaplig specialisering. Erfarenhet av undervisning inom dessa kurser är meriterande. Ferietjänst.
 
 
Kvalifikationer

Behörig och legitimerad lärare i idrott och samhällskunskap.

Kompetens och erfarenhet inom ledarskap och grupprocesser, i syfte att aktivt bidra till ett engagerat och motiverande mentorskap för våra elever, är meriterande. Detsamma gäller erfarenhet av samarbete med elevhälsoteam i syfte att stärka elevernas hälsoprofil och skapa arenor för fysisk aktivitet och ökad hälsa.

Du som är nyexaminerad lärare har rätt till en mentor under ditt första år, introduktionsperioden.


Låt dig inspireras av vårt breda utbud av kompetensutveckling för utveckling av och stöd i undervisningen. Som lärare i Stockholms stads skolor har du även möjlighet till såväl handledning som coachning, och vi satsar på karriärtjänsterna förstelärare och lektorat.
Läs mer på www.pedagogstockholm.se

I Stockholms stad finns drygt 140 grundskolor och knappt 30 gymnasieskolor med olika inriktningar. Hos oss hittar du nya utmaningar utan att behöva byta arbetsgivare. Med Stockholms stad som arbetsgivare gör skickliga lärare skillnad på riktigt.

Övrigt

Tjänsten tillsätts under förutsättning att planerad tjänstefördelning beslutas och att den inte behöver tas i anspråk av övertalig personal.

Dienstverband Vast dienstverband
Omvang functie Fulltime
Aantal vacatures 1
Uren 100%
Plaats Stockholm
Provincie Stockholms län
Land Zweden
Referentienummer 2020/1522
Contact
  • Maria Sellberg, rektor Tfn: 0709 - 10 59 29, E-post: maria.sellberg@edu.stockholm.se
Vakbondsvertegenwoordiger
  • Malin Ahlgren, Lärarnas Riksförbund, E-post: malin.ahlgren@edu.stockholm.se
  • Rasmus Neideman, Lärarförbundet, E-post: rasmus.neideman@edu.stockholm.se
Gepubliceerd 31-03-2020
Uiterste datum 14-04-2020
Legitimatie-eis
Opleidingseisen

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan