Lärare i fritidshem/fritidspedagog till Hägerstensåsens skola

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

I våra skolor och på våra fritidshem ska varje elev få möjlighet att nå toppen av sin potential. För att nå dit behöver vi de absolut bästa lärarna. Därför ska alla våra lärare i fritidshem/fritidspedagoger:

  • Planera, genomföra och utvärdera verksamheten med utgångspunkt från nationella mål och riktlinjer.
  • Tillämpa en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer.
  • Erbjuda en meningsfull fritid som utgår ifrån elevernas behov, intressen och erfarenheter.
  • Inta ett demokratiskt och empatiskt förhållningsätt. Där god omsorg kombinerat med undervisning, tillsammans stimulerar elevens utveckling och lärande.

Arbetsplatsbeskrivning

I Hägerstensåsens skola bedrivs undervisning för 480 elever från förskoleklass t o m åk 6. Skolan består av fem arbetslag, Sparven för förskoleklasserna, Måsen, Lärkan och Svalan för åk 1 till och med åk 3 och Ugglan för mellanstadiet.

Eleverna börjar på Sparven i förskoleklass, fortsätter sedan till något av de andra 3 st. arbetslagen i åk 1, för att sedan stanna i samma arbetslag t o m de slutar åk 3. Arbetslagen är därmed åldershomogena. Detta gäller för lågstadiet. Mellanstadiet, åk 4-6, har ett arbetslag som heter Ugglan.


Arbetsbeskrivning

Tjänsten är i arbetslaget för åk 1, lå 18/19. Du bidrar till att vardagen i skolan och på fritidshemmet fungerar väl och att omsorgen och det dagliga pedagogiska arbetet bygger på barns delaktighet och val. Tillsammans med övriga kollegor på fritidshemmet medverkar du till att en positiv, meningsfull och utvecklande miljö skapas för varje barn och för hela barngruppen. Du deltar i det pedagogiska utvecklingsarbetet och den pedagogiska dokumentationen enligt fritidshemmets läroplan och verksamhetsmål. Du är engagerad och deltar aktivt i planering och utvärdering av arbetet. Du bidrar även vid föräldramöten och utvecklingssamtal. I de dagliga kontakterna med vårdnadshavarna är du engagerad, barnfokuserad och serviceinriktad.


 
 
Kvalifikationer

Vi söker dig som har fritidspedagogexamen/examen lärare i fritidshem.

Dienstverband Vast dienstverband
Omvang functie Fulltime
Aantal vacatures 1
Uren 100%
Plaats Hägersten
Provincie Stockholms län
Land Zweden
Referentienummer 2018/4229
Contact
  • Helén Petersson, biträdande rektor, 076-825 09 24
Gepubliceerd 12-06-2018
Uiterste datum 26-06-2018
Legitimatie-eis
Opleidingseisen

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan