Samordnare till Beställarenheten funktionsnedsättning

Stockholms Stad, Beställarenhet

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Skärholmens stadsdelsförvaltning är en av Stockholms stads 13 stadsdelsförvaltningar och omfattar stadsdelarna Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg. Här arbetar mer än 1000 medarbetare för våra 37.000 invånare. Vi erbjuder en kommunal verksamhet som vi är stolta över och vi har en fantastisk mångfald. Välkommen med ditt unika bidrag!

Arbetsplatsbeskrivning

Beställarenheten funktionsnedsättning är en del av Skärholmens socialtjänst. På enheten arbetar en enhetschef, en biträdande enhetschef, en samordnare och 11 biståndsbedömare. Socialtjänsten i Skärholmen har en administrativ enhet som ansvarar för fakturahantering, avgifter, inköp med mera.

Vår målgrupp utgörs av personer i åldersgruppen 0 till 65 år med fysisk funktionsnedsättning. Funktionsnedsättningarna kan handla om utvecklingsstörning, autismspektrumstörning, hjärnskada, svår somatisk sjukdom, demenssjukdomar och svåra fysiska funktionsnedsättningar. Vår enhet är organiserad i två team: barn 0-21 år och vuxna 22-65 år.

Vi handlägger ärenden utifrån Socialtjänstlagen, SoL och  Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, samt lag om Riksfärdtjänst. Övergripande regleringar som gäller kommun och myndighetsutövning i allmänhet så som Kommunallag, förvaltningslag och offentlighets- och sekretesslag gäller också verksamheten.

För oss är det viktigt att arbeta för en sammanhållen socialtjänst.

Vår samordnare har valt att anta nya utmaningar och vi söker därför en ny samordnare

Arbetsbeskrivning

Som samordnare har du ansvar att leta externa placeringar både inom SoL och LSS, du har även ansvar för den administrativa delen vid tecknande av individavtal vid extern placering. Viktigt är att du upparbetar en god relation med de externa leverantörera. Du har även ansvar för verksamhetsuppföljningen på de externa placeringarna. 

Du har ett ansvar som SIP samordnare för enheten vilket innebär att du kallar berörda samt håller i den administrativa delen.

Du har ett administrativt ansvar för KBF, Ej verkställda beslut samt sjuklönehantering.

Som samordnare har du inga egna ärenden men du finns som stöd för övriga biståndsbedömare och följer med på möten. Du har ett övergripande ansvar för introduktion an nyanställda samt VFU studenter på enheten.

Som samordnare har du ett ansvar att delta i verksamhetsutvecklingen på enheten och kan få uppdrag att ta fram nya rutiner, omvärldsbevaka, företräda verksamheten på olika sätt.

Vi kan erbjuda dig ett varierat och meningsfullt arbete. Hos oss får bland annat handledning och friskvårdstimme. Läs mer om hur det är att arbeta som socionom i Stockholms stad här:
http://www.stockholm.se/Arbete/Att-arbeta-i-Stockholms-stad/Socionom-i-Stockholms-stad/Att-arbeta-som-socionom-i-Stockholms-stad/

Kvalifikationer

Vi söker dig med socionomexamen, gärna med inriktning funktionsnedsättning eller utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har erfarenhet av myndighetsutövning, samt kunskaper om målgruppen och relevant lagstiftning. Då dokumentation är en viktig del i ditt arbete behöver du också ha goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift samt analytisk förmåga.

Du är trygg i din roll, har god samarbetsförmåga samt förmåga att sätta dig in i någons perspektiv utan att ta över personens känslor. Du har god kommunikativ förmåga där du kommunicerar på ett tydligt sätt och ditt arbetssätt präglas av gott omdöme samt struktur. Vidare har du lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och är uthållig i ditt arbetssätt.

Välkommen med din ansökan!

Dienstverband Vast dienstverband
Omvang functie Fulltime
Aantal vacatures 1
Uren 100%
Plaats Skärholmen
Provincie Stockholms län
Land Zweden
Referentienummer 2018/4817
Contact
  • Jenny Andersson, enhetschef, 0850824619
Vakbondsvertegenwoordiger
  • Christian Juntunen, Vision, 0850824951
  • Anette Petersson, SSR, 0850824420
Gepubliceerd 09-07-2018
Uiterste datum 23-07-2018
Opleidingseisen

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan