Skolpsykolog till Mariaskolanskolan och Björkhagensskolan

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Arbetsplatsbeskrivning

På Mariaskolan arbetar varje dag ca 850 elever och ett hundratal personal i en anrik skolbyggnad. Vi är en treparallellig grundskola, förskoleklass till årskurs 9 med integrerad fritidsverksamhet i åk F-2.

Vårt arbete med att stötta alla elevers kunskapsutveckling är en process i ständig utveckling. Vi utgår från ett helhetsperspektiv där vi tar tillvara allas kompetens. Vi strävar efter att vara ett team och arbetar med och för varandra. Vår värdegrund tar avstamp i vårt uppdrag i läroplanen. Alla skall bemötas med respekt och känna trygghet, arbetsglädje och framtidstro i vår skola.

Vår personal trivs i skolan och det innebär att det finns kompetens, nyfikenhet och samarbetsglädje i personalgruppen.

Björkhagens skola ligger mitt i grönskan på gränsen till Nackareservatet och vid starten för Sörmlandsleden.

 Mottot för vår skola är kunskap och hjärta. Det innebär att för oss står barnens utveckling i centrum och att vi skapar en trygg miljö där de känner gemenskap och kan utvecklas. Genom att inspirera och skapa nyfikenhet, möta eleverna där de är och utifrån deras egna förutsättningar, skapar vi en skola där alla kan lyckas och nå långt.

En förutsättning för att vi ska lyckas är att alla barnen känner sig trygga och upplever gemenskap, här kommer hjärtat in. Vi har ett proaktivt förhållningssätt för att skapa en skola där alla barn är sedda och trygga.

Hjärtat står också för en annan av våra grundstenar – samarbete. Vi har utvecklat en organisation och arbetssätt som möjliggör för våra pedagoger att samarbeta kring eleverna i både arbetslag och i ämnesteam.

Arbetsbeskrivning 

Skolpsykologen arbetar ur ett skolperspektiv på uppdrag av rektor eller biträdande rektorer utifrån gällande skollag. Skolpsykologen är en del av skolans elevhälsa som skall arbeta främst förebyggande och hälsofrämjande. Det övergripande målet för skolpsykologens uppdrag är att bidra till att skapa en god lärandemiljö för elevernas kunskaps- och sociala utveckling, vilket exempelvis innefattar arbete med förhållningssätt, skolmiljö och värdegrund.

Skolpsykologens uppdrag är att hjälpa skolan som organisation att se både problem och möjligheter ur elevens perspektiv. I ett individperspektiv arbetar skolpsykologen för att undanröja hinder för varje elevs lärande och utveckling. Mariaskolan satsar mycket på utveckling och skolpsykologen är en viktig kugge i detta arbete.

Skolpsykologen arbetar under tillsyn av Socialstyrelsen och ansvarar för sina arbetsmetoder utan att ta över ansvaret för ärendet. Skolpsykologens direkta individarbete faller under Hälso- och sjukvårdslagen och innebär därför bland annat journalföringsplikt.

*Du ingår som en viktig del av EHT-arbetslaget.

*Du ger konsultation/handledning till t.ex. arbetslag eller enskilda medarbetare.

*Du gör utvecklingsbedömning/utredning av enskilda elev.

*Du remitterar till andra vårdgivare.

*Du bidrar till utvecklingsarbete på organisationsnivå.

*Du genomför kompetensutvecklande insatser.

 

Kvalifikationer

Som person är du ansvarsfull, engagerad och lyhörd. Du har en positiv attityd till ditt arbete och hanterar situationer på ett konstruktivt och lösningsfokuserat sätt. Du får gärna ha erfarenhet av lågaffektivt bemötande.

Övrigt

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Tillsättning av tjänst kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Tjänsten tillsätts under förutsättning att nödvändiga beslut fattas.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Arbetsbeskrivning

- Ansvara för psykologiska utredningar, diagnostik och bedömning, ge råd och förslag till insatser, uppföljning och utvärdering, samt remitterar vid behov till vidare utredning/behandling.

- Ansvara för att ge psykologisk handledning och konsultation till personal i skolan.

- Ansvara för stöd till elever och föräldrar.

- Arbeta med kris- och katastrofhantering och konfliktlösning.

- Ge handledning och stöd till skolledning i frågor som rör organisation, grupper, resurser och hantering av enskilda elevärenden .

- Arbeta med förebyggande arbete och med utvecklingsarbete i skolan.

- Ansvarig för journalföring enl. Journalföringslagen.

Kvalifikationer

Psykologexamen (5-årig utbildning vid Universitet) samt ett års praktiktjänstgöring , PTP. Legitimation utfärdas av Socialstyrelsen (efter psykologexamen och godkänd PTP)

Kunskap och erfarenhet av arbete med elever, speciellt elever i behov av särskilt stöd.

God kännedom om skolans organisation och styrdokument, ingående kunskap om relevanta lagar och förordningar.

Förmåga att arbeta i team och att samarbeta med andra verksamheter.

Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift. Kunna förmedla kunskap och erfarenheter.

Vidare vill vi att du:

- har en mycket god självinsikt, uppvisa självständighet och integritet.

- har en mycket god analytisk förmåga, vara kreativ och ha initiativförmåga. 

- är stresstålig.

- kan tillämpa ett terapeutiskt förhållningssätt, dvs har förmåga att kunna ta emot och härbärgera ångest och oro samt förmedla trygghet och visa empati.

- kan hantera grupprocesser och leda grupper, kunna hantera kris och konflikter.

- har förmåga att översätta och anpassa teoretisk kunskap till praktisk tillämpning.

- är systematisk och noggrann samt tillämpa ett vetenskapligt förhållningssätt vid användandet av test och utredningsmaterial.

Övrigt

I Stockholms stad finns drygt 140 grundskolor och knappt 30 gymnasieskolor med olika inriktningar. Hos oss hittar du nya utmaningar utan att behöva byta arbetsgivare.

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100% på två skolor
Sted Stockholm
Fylke Stockholms län
Land Sverige
Referansenummer 2019/102
Kontakt
  • Hemmälin Therese / Rektor Björkhagens skola, 08-508 15 897
Publisert 08.01.2019
Søknadsfrist 22.01.2019
Utdanningskrav

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan