Barnskötare till Nockeby förskolor

Stockholms Stad, Bromma SDF, Avdelning Förskola, Nockeby förskolor

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Arbetsplatsbeskrivning

Nockeby Förskolor utgår från Förskolans Läroplan och dess syn på demokratiska värden. Förskolan lägger grunden för det livslånga lärandet och möjligheten för barnen att få vara demokratiska medborgare. Förskole vistelsen bygger på glädje, delaktighet, förhandling, ömsesidig respekt och meningsfullhet. Vi har stark tilltro till barnens förmågor och resurser, kooperativt lärande och att vi förstår tillvaron på många olika sätt. Verksamheten tar intryck av Reggio Emilias pedagogiska filosofi, vilket medför en barnsyn som bygger på det kompetenta barnet, ett barn som kunskapsskapare och framtida värdebärare. Detta innebär att förskolepersonal och barn har en nyfiken, lyssnande, medforskande och reflekterande hållning som bejakar olikheter gentemot varandra och allas arbeten.

 

Pedagogiska ställningstagande

Vi arbetar utifrån ett processinriktat arbetssätt som kräver nyfiken, lyssnande och medforskande förskolepersonal där barnens frågor och intressen är utgångspunkten. Ett processinriktat arbetssätt med ett demokratiskt förhållningssätt där delaktighet, förhandling, ömsesidig respekt, glädje och meningsfullhet är bärande värden. Brommas värdegrund HÖRA- helhetstänkande, öppenhet, respekt och ansvar är värden som genomsyrar verksamheten.

Barnen möts i mindre grupper för att de ska få syn på varandra och för att alla barn ska få tillfälle att komma till tals. I ett processinriktat arbete är det viktigt att barnen får bygga och pröva sina teorier, får möta många olika perspektiv, kritiskt granska, kunna tänka fritt och tro på sig själva.

Sedan sommaren arbetar enheten med den gemensamma projektrubriken Hållbar framtid. Fördelarna med ett gemensamt projekt som sträcker sig över flera år är att mötas kring något gemensamt, inspireras, lära av och med varandra och att få utveckla kunskaper. Att låta processandet/barnens utforskande få ta tid genererar ökade kunskaper hos personalen om vad utforskande hållning innebär, vilka strategier och vilken organisation som krävs. Det leder även till vidgade kunskaper om vad ett arbete kring Hållbar framtid kan innebära.

Vi ser den pedagogiska miljön som en förutsättning för en undersökande och utforskande hållning. Den utmanar, inspirerar och stödjer barnen i deras utforskande, i både större och mindre grupper. Miljö och material arrangeras så att det möjliggör för barnen att vara i ett utforskande över hela dagen. En bidragande faktor till detta är personalens förmåga att lyssna till och hålla fast vid barnens frågor och låta dem påverka miljöns utformning och organisation av dagen. Genom mångfald av kreativt och tillgängligt material som är utformade i stationer/mötesplatser kan barnen gör egna val och inspireras av andra. Pedagogisk dokumentation är ett verktyg och underlag som informerar om och synliggör barns och förskolepersonalens arbete. Pedagogiska dokumentationsarbetet ligger till grund för hur vi övergripande utformar, följer upp och utvecklar verksamheten. Den ligger också till grund för barnens delaktighet i hur personalen organiserar en dag.

Arbetsbeskrivning

Som barnskötare bidrar du till att vardagen på förskolan fungerar väl och att omsorgen och det dagliga pedagogiska arbetet bygger på barns delaktighet och val. Tillsammans med övriga kollegor på förskolan medverkar du till att en positiv, meningsfull och utvecklande miljö skapas för varje barn och för hela barngruppen. Du deltar i det pedagogiska utvecklingsarbetet och den pedagogiska dokumentationen enligt förskolans läroplan och verksamhetsmål. Du är engagerad och deltar aktivt i planering och utvärdering av arbetet. Du bidrar även vid föräldramöten och utvecklingssamtal. I de dagliga kontakterna med vårdnadshavarna är du engagerad, barnfokuserad och serviceinriktad.

Kvalifikationer

Du ska ha en gymnasieutbildning inom omvårdnadsprogrammet, barn och ungdom eller annan utbildning som bedöms likvärdig av arbetsgivaren. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta som barnskötare och vana att dokumentera. Vi kommer att lägga stor vikt vid de personliga egenskaperna.

Som person är du engagerad, flexibel och ansvarstagande. Ditt barnfokus är tydligt och du har en positiv attityd till ditt arbete och ditt arbetslag såväl som till hela förskolan och enheten. Du samverkar med barn, kollegor och föräldrar på ett lyhört och smidigt sätt och lyssnar, kommunicerar samt hanterar konflikter på ett konstruktivt sätt. Du handlar i enlighet med fattade beslut, läroplanen, mål, policys och riktlinjer. Du är lugn, stabil och har förmågan att fokusera på rätt saker.

 Övrigt

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid/Deltid
Tiltredelse 2019-01-07
Antall ledige stillinger 3
Arbeidsomfang 100%/75%
Sted Bromma
Fylke Stockholms län
Land Sverige
Referansenummer 2018/7049
Kontakt
  • Marie Lindahl förskolechef, 0761207213
Tillitsvalgt
  • Laila Bergmark kommunal, 0850806017
Publisert 04.11.2018
Søknadsfrist 18.11.2018

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan