socialtjanst-rosa.png

Arbetsmarknadsförvaltningen söker en samordnare till Stadsdelsmammor

Stockholms Stad, Arbetsmarknadsförvaltningen, Utveckling och utredningsstaben

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Stockholm är landets ledande tillväxtregion. Det kräver en arbetsmarknad där arbetsgivare kan rekrytera den kompetens de behöver och där stockholmarna har möjlighet att byta bransch, komma tillbaka i arbete eller studera vidare. Arbetsmarknadsförvaltningen ansvarar för stadens samlade
arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildning - kommunal vuxenutbildning inklusive utbildning i svenska för invandrare, särskild utbildning för vuxna och yrkeshögskola.

På Arbetsmarknadsförvaltningens huvudkontor finns Utvecklings- och utredningsstaben. Inom staben jobbar vi med att utreda och att initiera, leda och stödja utveckling inom vuxenutbildning och arbetsmarknadsområdet. Vi bidrar också till att samordning och samverkan fungerar mellan verksamheter. Uppdragen är spännande och av skiftande karaktär. De genomförs ofta tillsammans med andra kollegor inom staben eller kollegor inom förvaltningens verksamheter och ibland med externa aktörer. Våra medarbetare har en bredd av kompetenser, bland annat jobbar socionomer, statsvetare och studie- och yrkesvägledare hos oss.

Om Stadsdelsmammor

Stockholms stad har arbetat med  metoden Stadsdelsmammor sedan 2017. Genom att nyanlända kvinnor jobbar uppsökande mot framför allt andra nyanlända kvinnor i det egna bostadsområdet, skapar de en brygga in i samhället. Det här är kvinnor som med erfarenhet och kunskap av att vara ny i samhället ger mod, information och känsla av trygghet till andra kvinnor i sitt närområde – det är kärnan i stadens arbete med Stadsdelsmammor.

Under 2020 kom man i kontakt med över 5 000 kvinnor. Statistik visar mycket goda resultat i arbetet med bland annat inkludering, trygghet och stärkt självförtroende hos flera kvinnor. Stadsdelsmammorna anställs för ett år och de finns nu representerade i Hässelby-Vällingby, Enskede-Årsta-Vantör, Farsta, Södermalm, Norrmalm, Spånga- Tensta och Skärholmens stadsdelsförvaltning.

Nu söker vi dig som vill vara en ledstjärna och knutpunkt för det fortsatta arbetet med att samordna och utöka arbetet med Stadsdelsmammor till fler stadsdelar.

Beskrivning av rollen

Tjänsten har inledningsvis sin placering på Utvecklings- och utredningsstaben för att eventuellt senare byta till en organisatorisk placering som har direktkontakt med nyanlända personer. Stadsdelsmammorna anställs av respektive stadsdelsförvaltning och du ansvarar för att strukturera och samordna det arbetet, både med befintliga och nya stadsdelsförvaltningar. Du stödjer cheferna och handledarna med information, underlag och stöd inför rekrytering av nya Stadsdelsmammor. Du samlar in och sammanställer statistik och underlag och du utvecklar informationsmaterial.

Nya Stadsdelsmammor genomgår en obligatorisk utbildning som du anordnar två gånger per år. Utbildningarna är förlagda över en två månaders period där deras arbete varvas med teori. Du är alltid med vid utbildningstillfällena/nätverken som du anordnat. Du ansvarar för att allt fungerar och du stöttar utbildarna och följer upp synpunkter från deltagarna. Utbildningarna ska bland annat ge Stadsdelsmammorna de verktyg de behöver för att guida andra kvinnor rätt i samhällssystemet. För det behövs det förebilder som skapar både ökad förståelse och tillit till kommunen och andra myndigheter. Målet är att man lättare ska hitta en väg till utbildning och arbete.

Du förväntas vara aktiv och drivande i att informera och engagera stadsdelsförvaltningarna och andra aktörer med intresse för Stadsdelsmammorna. Även om  en stor del av arbetet är operativt så är en viktig del att du identifierar utvecklingsmöjligheter och beröringspunkter med andra verksamheter och enheter.

Vidare kommer du samordna och planera:

  • nätverk för handledare 2-3 gånger per termin
  • nätverk för Stadsdelsmammorna 1 gång per månad
  • nätverk för cheferna en gång per termin

Ett annat utvecklingsområde är att skapa en fungerande samarbetsyta för alla berörda parter och hålla den uppdaterad.

Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:

  • högskoleutbildning som vi finner relevant för tjänsten
  • flerårig och aktuell erfarenhet av att arbeta med nyanlända, framförallt kvinnor som står långt från arbetsmarknaden
  • aktuell erfarenhet av samordning och projektledning med målgruppen inom en politiskt styrd organisation

Meriterande för tjänsten är om du har stor kunskap om och praktisk tillämpning av socialtjänstlagen i ditt arbete.

Som samordnare behöver du vara självgående, van att styra din egen tid, ta initiativ och driva ditt arbete framåt. Du är engagerad, utåtriktad och har lätt för att skapa och underhålla yrkesmässiga relationer. I arbetet med människor uppstår alltid oväntade situationer och därför behöver du ha ett stort tålamod och fokusera på lösningar. Du kan prioritera på ett tryggt sätt utifrån din person och din erfarenhet och du är van att anpassa ditt budskap så att det når fram till alla. För att lyckas och trivas i den här rollen måste du ha en förmåga att se helhet och långsiktig betydelse.

Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet, engagemang och motivation för tjänsten. Välkommen med din ansökan.

Övrigt
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning och ålder.

Forma zatrudnienia Umowa o pracę na czas nieokreślony
Etat Cały etat
Rozpoczęcie zatrudnienia Enligt överenskommelse
Liczba wolnych stanowisk 1
Czas pracy 100 %
Miejscowość Stockholm
Powiat Stockholms län
Państwo Szwecja
Numer referencyjny 2020/5818
Kontakt
  • Pernilla Unell/Biträdande avdelningschef, 08-508 355 07
  • Mats Holmström/Rekryteringskonsult, 08-508 117 35
Przedstawiciel związku zawodowego
  • Rafael Szoppe, Vision, 08-508 491 52
  • Carl Korch, SACO, 08-508 479 60
Opublikowane 15.01.2021
Termin ostateczny wysłania podania 31.01.2021
Wymagane wykształcenie

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan