generell-gron.png

Stadsbyggnadskontoret söker två områdesstrateger

Stockholms Stad, Stadsbyggnadskontoret, Planavdelningen,

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Arbetsplatsbeskrivning
Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. Stadsbyggnadskontoret planerar för ett framtida Stockholm på uppdrag av stadsbyggnadsnämnden. Vi arbetar med stadsplanering såväl översiktligt som på detaljnivå, bygglov, stadsmätning, fastighetsbildning och bostadsanpassning. Stadsbyggnadskontoret, som lyder under stadsbyggnadsnämnden, har ca 350 anställda.

Planavdelningen har idag ca 115 kompetenta medarbetare som arbetar för att Stockholm ska växa utifrån stadens mål. Vi är indelade i sex geografiska planenheter och enheten för strategi och utveckling, som ansvarar för kommunövergripande översiktlig och tematisk strategisk planering. Ett av våra viktigaste uppdrag är målet om ett ökat bostadsbyggande tillsammans med fokus på hållbar stadsbyggnad. All planering ska ske med helhetssyn utifrån kunskap om den aktuella platsen och dess värden och ska möjliggöra Stockholms snabba och komplexa utveckling. Vi arbetar projektinriktat i ett öppet arbetsklimat där vi lär av varandra och samarbetar i team.

Vi söker nu två områdesstrateger, en till planenheten Mellersta Söderort och en till planenheten Norrmalm Östermalm.

Arbetsbeskrivning
Planavdelningen kommer från årskiftet 2020/21 att vara indelad i sju geografiska planenheter, var och en med ansvaret för den fysiska planeringen inom ett geografiskt område bestående av ett antal stadsdelar.

Som områdesstrateg i en geografisk planenhet kommer du att, utifrån dialog/samråd med enhetschefen, leda enhetens geografiska strategiska planering, d.v.s. planeringen i ett tidigt skede som lägger grunden till att de efterföljande detaljplanerna leder mot en stadsutveckling med helhetssyn i linje med stadens långsiktiga mål.

Du arbetar med proaktiv planering och tar fram framtidsscenarios genom planeringsunderlag för detaljplaneringen, i form av t ex löpande utveckling av planavdelningens områdeskartas potentiallager, förstudier och program. Vid uppdateringen av översiktsplanen medverkar du i aktuella geografiska fördjupningar. Du kommer genom veckovisa möten med enhetschef och teamledare att komma med strategisk input i enhetens arbete med förhandsbedömningar och förslag på planbesked. Tillsammans med avdelningens övriga områdesstrateger deltar du i möten kring övergripande förhållningssätt, arbetsmetoder och rutiner. Du kommer också att arbeta med GIS som verktyg för en planering med helhetsperspektiv.

I rollen ingår löpande samarbete med planavdelningens stadsbyggnadsstrateger, som arbetar med tematisk strategisk planering och översiktsplanering i avdelningens strategi- och utvecklingsenhet. Du samverkar också med strategiska roller inom andra förvaltningar, aktuella stadsdelsförvaltningar, lokala nätverk och organisationer, aktuella grannkommuner samt byggaktörer.

För att trivas i rollen bör du ha ett urbant förhållningssätt till Stockholms utveckling och drivas av att samverka, både internt och externt för att löpande utveckla enhetens långsiktiga planering utifrån stadens mål. Du skall också trivas med att självständigt, ta initiativ och vara proaktiv i de frågor som behöver hanteras i den strategiska planeringen i den specifika geografin.

Som områdesstrateg för Norrmalm Östermalm blir du en del av en framåtsträvande verksamhet där du arbetar i Stockholms mest centrala delar med ”Stockholm som huvudstad” och ” riksintresset för kulturmiljövården Stockholms innerstad med Djurgården” i fokus.

Som områdesstrateg för Mellersta söderort blir du en del av stadens arbete med att utveckla Stockholms södra delar med fler bostäder, verksamheter och levande stadsrum. Den geografiska strategiska planeringen på stadsbyggnadskontoret är central för att analysera geografins behov och potential att uppnå en långsiktigt hållbar utveckling med en mångfald av stadsvärden.

Du kommer att delta i Sveriges mest intressanta centrala stadsutvecklingsprojekt och där vi värnar om ett hållbart samhälle. 

Kvalifikationer

Vi söker dig som har:

• magister- eller masterexamen inom arkitektur, fysisk planering, landskapsarkitektur, stadsplanering eller motsvarande
• flerårig dokumenterad erfarenhet av arbete med stadsplanering med fokus på att skapa täta, urbana miljöer
• erfarenhet av och goda kunskaper om olika skalor inom stadsbyggande och gestaltning,
• god förmåga att göra kvalificerade avvägningar och sammanvägda bedömningar utifrån stadens mål
• intresse för GIS
• god förmåga att uttrycka dig på svenska, både i tal och i skrift
• som områdesstrateg i enheten Norrmalm Östermalm ser vi gärna att du har erfarenhet av att arbeta utvecklingsorienterat med planering i kulturmiljö och med projekt som berörs av riksintressefrågor

Vi ser det som meriterande om du har tidigare arbetslivserfarenhet av olika roller inom stadsplanering, gärna inom både offentlig och privat sektor.

I denna rekrytering lägger vi särskild vikt vid följande personliga egenskaper.
Som person är du analytisk och en god problemlösare, du tänker strategiskt och kommer med nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor. Rollen kräver att du är självgående och strukturerad, med god förmåga att planera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du har en helhetssyn, tar hänsyn till flera perspektiv och har god förmåga att göra korrekta avvägningar, med avseende till verksamhetens bästa. Vi ställer höga krav på din förmåga och vilja att driva utvecklingsarbeten med fokus på kvalitet. Vidare är du lyhörd och övertygande i din argumentation och du delar på ett konstruktivt sätt med dig av dina erfarenheter i diskussioner med kollegor. Du bör trivas med många kontaktytor och ha en väl utvecklad samarbetsförmåga. Det är viktigt att du är trygg och stabil, med integritet och gott omdöme förhåller du dig professionell i arbetet.

Välkommen med din ansökan!

Övrigt
Ange i din ansökan vilken av de två planenheterna du främst är intresserad av.

Tipul de angajare Contract de munca pe perioada nedeterminata
Tipul de contract de angajare in procente Norma intreaga
Prima zi de lucru Enligt överenskommelse.
Numarul total de locuri de munca vacante 2
Durata timpului de munca 100 %
Oras Kungsholmen
Judet Stockholms län
Tara Suedia
Număr de referință 2020/4310
Contact
  • Anna Lina Axelsson, enhetschef, 08-508 274 30
  • Maria Sahlstrand, enhetschef, 08-508 273 25
  • Cecilia Svensson, HR-konsult, 08-508 271 68
Reprezentant sindical
  • Sofia Eriksson, SACO , 08-508 273 60
  • Gunnar Swahn, VISION , 08-508 282 02
Publicat 7200/1/AM
Termenul limita pentru depunerea cererii 7200/1/AM

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan