HR-chef till SHIS Bostäder

Stiftelsen Hotellhem i Stockholm

Vi vänder oss till dig som söker en spännande utmaning, vill arbete i ett företag som ”gör skillnad” och vara med och leda SHIS in i framtiden!

Om SHIS Bostäder
SHIS är ett bostadsföretag; en stiftelse inom Stockholms stad med ett bostadssocialt uppdrag. Främst som utförare åt socialtjänsten tillhandahåller vi bostäder och bostadssocialt stöd för personer som av skilda skäl har svårigheter att få bostad på den reguljära bostadsmarknaden. SHIS är också en viktig aktör i stadens mottagande av nyanlända flyktingar. Företaget har för närvarande ca 230 anställda och ett 40-tal fastigheter med ca 4 000 lägenheter. Mer information om SHIS finner du på www.shis.se

Ditt uppdrag inom SHIS
Som HR-chef leder du en enhet med nio medarbetare inom HR, förmedling, reception och lokalvård.
Du ansvarar för att driva och utveckla HR-arbetet i hela organisationen. HR-avdelningen ger konsultativt stöd, utarbetar riktlinjer, bistår med lag- och avtalstolkning samt informerar och utbildar organisationens chefer inom HR-området. Du förväntas inom HR-området ha en såväl operativ som strategisk roll. Du har också personal-, budget och verksamhetsansvar för förmedlingen som ansvarar för förfrågningar, utredningar och förmedling av bostäder. Förmedlingen består av 4 personer, främst socionomer. Till ditt stöd i ledningen av förmedlingen har du hjälp med sakkunskap från en enhetschef inom verksamhetsavdelningen.
Du ingår i ledningsgruppen för Avdelningen för verksamhetsstöd, tillsammans med cheferna för de övriga stöd- och specialistfunktionerna och rapporterar till avdelningschefen. Du förväntas som medlem i ledningsgruppen också bidra till SHIS gemensamma frågor utanför ditt direkta ansvarsområde. Du ingår också i nätverk med personalcheferna i staden på förvaltningssidan. Ett samarbete med bolagssidan är också under uppbyggnad.

Våra förväntningar
Du är personalvetare med flerårig erfarenhet av arbete inom HR och därmed goda kunskaper inom området. Du har också ledarerfarenhet. Har du erfarenhet av att verka inom offentlig förvaltning är det meriterande. Har du erfarenhet av att leda personer inom andra professioner än din egen är det också meriterande.
Du har nått framgångar med att driva och utveckla verksamhet i kombination med god förvaltning och ledarskap inom HR-området. Du inspireras av utvecklingsfrågor och då inte minst av att utveckla strukturer, system och styrdokument inom HR-området.
Du är rak och tydlig i din kommunikation samt resultatorienterad. Du har förmåga att skapa ett gott arbetsklimat och kan inspirera medarbetare till att uppnå goda resultat.
Du har en väl utvecklad social förmåga för att skapa goda relationer, med såväl externa som interna samarbetspartner. Du förstår vikten av en väl fungerande samverkan med de fackliga organisationerna för att tillsammans med dem och övrig ledning vid SHIS behålla och utveckla en god personalpolitik och arbetsmiljö som SHIS genuint vill kännetecknas av. Du inspireras av att vara med i SHIS påbörjade resa att skapa en kultur som har tillit som ledstjärna, inte minst i den stödjande och styrande rollen som du och dina medarbetare har i förhållande till verksamheten.

Vi erbjuder dig
SHIS erbjuder ett utvecklande och fritt arbete där du har möjlighet att utvecklas, påverka och utveckla verksamheten i ett viktigt bostadssocialt uppdrag. Hos oss har vi en välkomnande stämning och en god arbetsmiljö. Du ingår i en ledningsgrupp med andra kompetenta kollegor där man samarbetar och utbyter erfarenheter. En utvecklingsinsats vi arbetar med för tillfället i ledningsgruppen är tillitsbaserat ledarskap. Vi erbjuder friskvårdsbidrag, friskvårdstimmar och allmänna sociala trivselaktiviteter. Som HR-chef har du din bas på Södermalm nära pendeltågsstationen Södra Station och t-bana Medborgarplatsen.

Utbildningskrav
Högskoleutbildning (inriktning personalvetare) eller annan eftergymnasial utbildning som i kombination med erfarenhet bedöms som likvärdig.

Kunskaps- och erfarenhetskrav
Vi ser att du som söker har:

 • Flerårig erfarenhet av arbete inom HR.
 • Erfarenhet av att arbeta som HR-chef med ansvar för budget, personal och verksamhet.
 • Erfarenhet av att leda utvecklings- och förändringsarbete.
 • Mycket goda kunskaper inom HR-området, om gällande lagstiftning, anvisningar och råd samt utvecklad praxis som styr området.
 • Erfarenhet av och god insikt om betydelsen av en väl fungerande facklig samverkan.
 • Kunskap om systemstöd inom HR-området.
 • Hög digital mognad och god IT- och systemförståelse.

Meriterande:

 • Erfarenhet av offentlig förvaltning och/eller fastighetsbolag samt förståelse för innebörden av en politiskt styrd organisation.
 • Erfarenhet av att leda medarbetare inom andra professioner än din egen.

Kompetenser och egenskaper
Du har en god organisatorisk och administrativ förmåga. Du kan uttrycka dig väl i tal och skrift.
Du är strategisk, vilket innebär att ha ett brett perspektiv på frågor. Du ser sakers långsiktiga betydelse, sammanhang och vidare konsekvenser samt anpassar dina handlingar till detta. Du har en acceptans för politiska mål, förmåga att kommunicera målen samt omsätta dem i praktisk handling.
Du har en hög problemlösningsförmåga, finner alternativa lösningar utifrån varje specifik situation.
Du är strukturerad vilket innebär att planera arbete i såväl långt som kort perspektiv. Du organiserar och prioriterar aktiviteter på ett effektivt sätt. Du sätter upp mål, handlingsvägar och håller deadlines.
Du är en god chef och ledare, vilket innebär att motivera och engagera medarbetare samt ge dem de förutsättningar som krävs för att de ska kunna lyckas med sina uppgifter och arbeta mot samma mål. Du är tydlig och har mod samt förmåga att ta itu med eventuella brister och/eller konflikter. 
Du är flexibel, kan möta snabba förändringar/förändrade krav och villkor samt kan anpassa verksamheten till dem.
Du har en god samarbets- och kommunikationsförmåga med bibehållen integritet samt förmåga att på ett pedagogiskt och övertygande sätt förklara information till olika målgrupper.

Övrigt
I denna rekryteringsprocess ingår testverktyg i bedömningsarbetet. 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad Heltid
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2020/230
Kontakt
 • Ann Hilmersson, Avdelningschef Verksamhetsstöd, 08-50838702
 • Jessica Colbro, HR-konsult, 08-50811737
Facklig företrädare
 • Karin Wrannvik, Ledarna, 076-129 07 50
Publicerat 2020-01-17
Sista ansökningsdag 2020-02-06
Utbildningskrav Högskola/universitet

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan