Söderholmsskolan söker biträdande rektor F-3

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen,

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Beskrivning

Söderholmsskolan är en arbetsplats där liten som stor ska må gott i kropp och knopp! Skolan är en kommunal grundskola som ligger i Vårberg, vackert belägen ett stenkast från Mälarens strand och med gångavstånd till Vårbergs centrum. Skolan är trygg och trivsam och har ca 360 elever från förskoleklass till åk 6 samt 63 personal. Skolans organisation bygger på årsvisa arbetslag i åk F-3 med integrerat fritidshem, ett arbetslag på mellanstadiet, åk 4-6ab samt ett arbetslag bestående av våra praktisk-estetiska lärare. Fritidhemspersonalen ingår också i arbetslagen F-3 och bidrar till elevernas utveckling och lärande genom samverkan. Skolan har en öppen fritidsverksamhet för elever i årskurserna 4-6. Det finns ca 240 elever inom förskoleklass- och fritidshemsverksamheten. I den öppna fritidshemsverksamheten på mellanstadiet finns ungefär 50-70 elever inskrivna under läsårets gång. Personalen i skolans samtliga verksamheter visar på stort engagemang, de ser möjligheter och bidrar till skolans positiva utveckling. Skolans samlade kompetens är mycket hög. Den unika elevsammansättningen bidrar till en hög trivsel hos såväl elever som personal. Alla som arbetar i skolan anser att varje elev som går på Söderholmsskolan ska få en utbildning av hög kvalitet som ger eleverna kunskaper för livet, en vilja och möjlighet att välja sin egen framtid.

Skolledningen består av rektor, en biträdande rektor med specialpedagogisk kompetens samt en administrativ chef med ansvar för städ, lokaler, kök, ekonomi samt administration.

Elevhälsoteamet består av rektor, biträdande rektor, skolkurator samt skolsköterska. Vi arbetar förebyggande och hälsofrämjande.

Biträdande rektor leder resursteamet som består av specialpedagog, bibliotekarie, speciallärare, modersmålslärare i arabiska samt en lärare i sva.

Vi tror på ett elevnära skolledarskap där förmågan att bygga förtroendefulla relationer blir avgörande då vi genom forskningen vet att graden av förtroende mellan skolledare och medarbetare i en skola gör stor skillnad både för hur de arbetar tillsammans och för elevernas utveckling kunskapsmässigt och socialt. Vårt ledarskap bygger på relationer där ledarskapet förvärvas genom samverkan, kommunikation och dialog. Vi vill att mål och uppdrag ska vara tydliga för medarbetarna och att skolledningen skall arbeta för att stödja och främja medarbetarnas lärande och utveckling.

Vi har ett organiserat kollegialt lärande för alla våra lärare och pedagogisk personal.

 

Arbetsuppgifter

Pedagogisk ledare och ansvarig för förskoleklasserna och årskurserna 1-3, fritidshemsverksamheten samt skolans öppna verksamhet för mellanstadieelever. Arbetet omfattar allt från att planera personalens arbetstider till att förverkliga pedagogiska visioner för verksamheten. Det är ett mångfacetterat arbete. Som biträdande rektor har Du personalansvar för lärare och pedagogisk personal innefattande medarbetarsamtal och lönesamtal med dina medarbetare. Som en del i det pedagogiska ledarskapet genomför biträdande rektorer regelbundna verksamhetsbesök.

Tillsammans med rektor ansvarar du för att driva verksamheten enligt gällande styrdokument och mot uppställda mål i skolans verksamhetsplan. Du ingår, tillsammans med rektor, biträdande rektor, administrativ chef i skolans ledningsgrupp. Du ingår i elevhälsoteamet. Som person ser du sammanhang och tar ansvar för helheten och du delar vårt engagemang i arbetet för att främja lika rättigheter och möjligheter i undervisningen oavsett kön, ålder och etnisk tillhörighet.

Kvalifikationer

Du har lärarexamen med behörighet i årskurserna F-3 alternativt en fritidspedagogutbildning.

Du har arbetat som skolledare eller arbetslagsledare och har erfarenhet av att vara ansvarig för fritidshemsutveckling.

Du har erfarenhet av elevhälsoarbete ur ett hälsofrämjande och salutogent perspektiv.

Du har god erfarenhet av att arbeta mål- och resultatstyrt och har kunskaper och erfarenhet av bedömning i formativt syfte. Besitter kunskap om gällande lagstiftning och styrdokument för förskoleklass, grundskola och fritidshem. Kan arbeta målinriktat genom analys och reflektion över verksamhetens behov och resultat.

Du talar, skriver och förstår god svenska.

Som chef i Stockholms stad

 • ansvarar du för att sätta in den egna verksamheten i stadens övergripande perspektiv.
 • formulerar och förmedlar du tydliga mål och resultatkrav för verksamheten.
 • skapar du möjligheter och uppmuntrar till lärande, kreativitet, utveckling och ansvarstagande.
 • arbetar du aktivt för delaktighet, inflytande och öppenhet på arbetsplatsen.
 • arbetar du för en god arbetsmiljö och ett gott arbetsklimat på arbetsplatsen.
 • arbetar du aktivt för jämställdhet och mångfald på din arbetsplats.
 • formulerar du tillsammans med medarbetarna tydliga förväntningar och krav samt att du följer upp hur medarbetarna har uppfyllt dessa.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Du är en mogen person och har livserfarenhet som gett dig kunskap om människor. Ett positivt förhållningssätt är något vi värderar högt, och en tro på att alla kan lyckas är viktigt i vår verksamhet. Samarbete är det som gör att vi lyckas och det behöver du vara mycket duktig på. Både när det gäller tillsammans med dina kollegor på skolan och när det gäller samarbetet med hemmen. En flexibel inställning är nödvändigt hos oss. Du är helt enkelt en trygg person som klarar de situationer du ställs inför.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Vårberg
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2019/25
Kontakt
 • Cecilia Skoog, 08-50824964
Facklig företrädare
 • Christina Melin, Lärarförbundet, 08-50824960
 • Catrine Malm, Lärarnas Riksförbund, 08-50824960
 • Jenny Emilsson, Kommunal, 08-50824960
Publicerat 2019-01-03
Sista ansökningsdag 2019-01-17
Legitimationskrav Lärare
Utbildningskrav Högskola/universitet

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan