socialtjanst-orange.png

Stödassistent med kunskap och erfarenhet av outtalade behov och önskningar

Bromma stadsdelsförvaltning, Brommas dagliga verksamhet

Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.

Bromma stadsdelsförvaltning erbjuder dig en arbetsplats där dina insatser verkligen kan göra skillnad och bidrar till samhällsnyttan i en växande stadsdel. Här är aktivt medarbetarskap och tydligt ledarskap grunden för en utvecklande verksamhet.

Välkommen till oss

Vill du medverka i ett kvalitativt omsorgsarbete med fokus på ett professionellt arbetssätt och synsätt inom
LSS? Är du en trygg medledare/medarbetare som vill bidra till att skapa hälsa samt har du ett högt engagemang för både verksamhet, kollegor och målgrupp? Vill du vara en del i vårt medarbetarteam och vara med att utveckla vår vision om att alla har rätt att få ta sina drömmar på allvar? Vi erbjuder dig en möjlighet att tillämpa ett aktivt medarbetarskap och vara med att skapa förändring.

Arbetsplatsbeskrivning

Nu söker vi dig, som är en engagerad och utvecklingsinriktad medarbetare och har god erfarenhet och kunskap om lågaffektivt bemötande, kunskap och verktyg att arbeta med utmanande beteende med/hospersoner med funktionsvariation. Målet med vår verksamhet är att bidra till en meningsfull och stimulerande vardag där individens önskemål, förmågor och behov tas tillvara. Som medarbetare är du aktiv genom att du som handledare/ stödperson är ansvarig för att tillsammans med chef och kollegor driva utvecklings- och omsorgsarbetet med fokus på individ, dennes önskningar, behov och hälsa.

Brommas Dagliga Verksamhet innehåller flera arbetsgrupper/arbetsplatser varav Abrahamsbergs Dagliga Verksamhet ligger naturnära och vackert beläget i Abrahamsberg, Bromma, nära Lillsjön, endast några minuters promenad från Abrahamsbergs tunnelbana. Ytterligare arbetsgrupper är belägna vid Bromma SDFs nya moderna lokaler, Hangar 5, nära Bromma Blocks. Verksamheten i Abrahamsberg erbjuder bland annat Media-grupp, hantverk/skapande, musik/rytmik, högläsning, rörelse/gymnastik, motorik och sinnesträning, promenader/hälsa, kulturella aktiviteter, odling samt mycket mer. Vid Hangar 5 arbetar vi med olika service- och kontrosuppgifter. Inom verksamheten ”arbets-spår” erbjuder vi också möjlighet till praktik ute på olika företag, som t.ex. ICA Maxi. Här handleder du som medarbetare utifrån behov och önskemål samt i samverkan med företagen och dess personal. Brommas dagliga Verksamhet är i ett expansivt utvecklingsskede där du får möjlighet att vara i en innovativ arbetsmiljö där du kan göra skillnad.

Arbetsbeskrivning

Verksamheten grundas på respekt, trygghet och delaktighet med utgångspunkt från Lagen om Stöd och Service till personer med funktionsnedsättning – LSS. Vi erbjuder ett individuellt och ett anpassat stöd efter behov, förmåga, önskemål och möjligheter. Vi strävar efter en helhetssyn där vi ser hela människan, individens behov i centrum (IBIC). Vårt fokus ligger i Kompass och vi utgår från varje individs önskan. Teamets mål är att deltagare har sin bästa dag varje dag. I arbetet används ett pedagogiskt förhållningssätt genom att utgå från varje persons intressen och färdigheter. Det betyder att du anpassar ditt bemötande och förhållningssätt, samt miljön, för den enskilde. Du förväntas arbeta utifrån ett salutogent förhållningssätt där det friska får vara i fokus och deltagarens styrkor och resurser får vara en inspirationskälla i ditt arbete. De handlingsplaner, rutiner och scheman som upprättas för individens dagliga arbete är styrande i verksamheten.

Arbetsuppgiften är kopplat till Arbetsgruppen SOLEN: I den grupper arbetar en brukare med stora behov som mår bra av ett lite lugnare tempo. Här ligger fokus på upplevelsebaserad daglig verksamhet. Utifrån ett salutogent förhållningssätt arbetar vi för att stärka den enskildas kommunikation och erbjuder individuellt utformade aktiviteter såsom sinnesstimulering, promenader och möjlighet att vara tillsammans med andra.

Arbetet förutsätter att du kan uttrycka dig väl i både tal och skrift samt att du har grundläggande datorkunskaper. Detta för att dels kunna skriva journalanteckningar i ParaSol (som är Stockholms Stads system för dokumentation och uppföljning) dels för att möjliggöra aktivitet i daglig sysselsättning. För att kunna skapa relation till de vi finns till för använder vi olika kognitiva hjälpmedel, AKK, Pictobilder, samtalsmattor samt andra för individen specifika hjälpmedel, inklusive de digitala. Vidare ska du tillsammans med arbetstagare/brukare kunna skriva och följa upp genomförandeplaner. Du ska kunna arbeta självständigt och målinriktat men även vara en medarbetare med fokus på ordet ”med”. Som kollega medleder du i en arbetsgrupp samt att du som medledare bidrar till att skapa en verksamhet med mycket hög kvalitet. Vi söker dig som har kunskap och/eller erfarenhet av arbets-spår och av praktik samt uppsöka olika företag för nya praktikplatser.

Din kompetens och erfarenhet

Vi söker dig som har undersköterskeutbildning och utbildning inom lågaffektivt bemötande. Du  ligger steget före i outtalade behov och önskningar samt har erfarenhet av utmanande beteende. Du har erfarenhet och kompetens av arbete med målgruppen. 

Du har goda kunskaper om, och erfarenhet av, personer med funktionsnedsättningar såsom utvecklingsstörning och autism. Du har erfarenhet av, och kunskap i att arbeta med ett lågaffektivt bemötande. Du har erfarenhet av arbete med utåtagerande personer.
Du talar och skriver svenska flytande.


Det är viktigt att du har en god samarbetsförmåga för ett väl fungerande samarbete gentemot brukare, kollegor och samarbetspartners. Att vara flexibel är viktigt i detta arbete. Du är trygg och stabil i din yrkesroll. För att arbeta hos oss är det en förutsättning av du varje dag har ett intresse, en vilja och en förmåga att möta våra deltagare.

Övrigt

Det är meriterande om du kan teckenspråk och har erfarenhet av bildstöd.

Önskvärt att du har B-körkort.

职位类型 临时职位(6个月以上)
工作性质 全职
入职第一天 Enligt överenskommelse
EMPLOYMENT_ENDS 2024-12-31
招聘人数 2
工作时间 100%
城市 Bromma
Stockholms län
国家 瑞典
职位编号 2024/863
联系我们
  • Lena Tolfvenstam, Bitr. enhetschef, 08-50806278
工会代表
  • Kamilla Lantz, Vision, 076-1206999
  • Laila Bergmark, Kommunal, 08-50806017
发布时间 2024-02-21
申请截止日期 2024-03-06
EDUCATIONS_REQUIREMENT

Att arbeta i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här

分享链接到: