Lärare till särskild undervisningsgrupp åk 4-9, vikarie Ma/En/NO

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen, Hammarbyskolan Södra

Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.

Arbetsplatsbeskrivning

Hammarbyskolan södra är en f-9 skola som ligger i södra Stockholm. Skolan har idag 850 elever i förskoleklass och grundskola. I organisationen finns även en stor fritidshemsverksamhet med flera avdelningar och en väl fungerande fritidsklubb. Skolan har nyrenoverade lokaler och en nyrenoverad skolgård med många möjlighet till lek och motorisk träning. Skolan har vuxit under de senaste sju åren, från en f-6-skola med 200 elever, och förväntas inom några år vara fullt utvecklad med ca 950 elever.
På Hammarbyskolan södra möts du av glädje och ett öppet samt välkomnande klimat. Det är en skola där alla ska kunna lyckas. Du möts av välutbildad personal med lång erfarenhet och stort engagemang för att skapa förutsättningar för elevernas framgång. Skolans vision lyder "Alla elever deltar i och tillgodogör sig undervisningen med hälsan i behåll". Skolan är certifierad från Magelungen akademi i "preventiva inkluderande lösningar" och arbetar vidare med konceptet i egen regi under devisen FRAMTID. Skolans personal har genom certifieringen fått en gemensam grund att stå på och därigenom kunnat utveckla undervisningen för att nå alla elevers utvecklingspotential.
Hammarbyskolan södra är en skola för elever med olika bakgrund och förutsättningar. Personal och skolledning har höga och positiva förväntningar på våra elever. Trygghet, trivsel och god hälsa är avgörande för att våra elever ska nå goda resultat i skolan. I vårt gemensamma elevhälsoarbete har vi fokus på förebyggande och hälsofrämjande arbete.
Organisationen har tillagningskök med två kockar och ett eget skolbageri, vilket innebär att vi får mat lagad från grunden varje dag. Detta bidrar till elevernas möjlighet till lärande under hela skoldagen.
Läs gärna mer om skolan på skolans hemsida.

Arbetsbeskrivning

Du arbetar i vår särskilda undervisningsgrupp och möter våra elever i åk 4-9, som av olika anledningar, under delar av dag eller hela dagar behöver ett mindre sammanhang. Du är mentor för ett antal av eleverna och förväntas följa dem under den del av skoldagen de är i gruppen. Du planerar, schemalägger och genomför undervisningen utifrån de behov som eleverna har och är flexibel i ditt sätt att planera och utvärdera undervisningen. Du undervisar i svenska, SO och ev fler ämnen. Undervisningen för lärare är schemalagd 9-14 varje dag.
Du har kontinuerlig kontakt med vårdnadshavare och även samverkande myndigheter. Du har delvis ansvar för dokumentation av elevens kunskapsutveckling. Du samverkar nära med lärare, speciallärare, specialpedagog och resurspedagoger som är kopplade till gruppen. I arbetet fungerar du som en del av team som tar ett gemensamt helhetsansvar för alla eleverna i studion.

Kvalifikationer

Du är utbildad och legitimerad lärare med behörighet att undervisa i årskurs 4-9, med tillhörande behörighet i Ma, En och NO. Du har erfarenhet av och god kunskap om pedagogiska metoder och modeller. Du är villig att och har kompetens att utveckla din undervisning, utifrån de behov du identifierat med dina elever, kollegor eller skolledning. Du behöver vara flexibel i din undervisning för att kunna möta eleverna i deras kunskapsutveckling och motivation att lära. Du har goda IT-kunskaper och ser IT som en tillgång i undervisningen. Du behöver även vara villig att ta utmaningen i att jobba i en organisation som växer och ha glädjen att våga se de möjligheter det innebär.
För att trivas på Hammarbyskolan södra behöver du ha god samarbetsförmåga och vara flexibel utifrån verksamhetens behov. Du tycker om att utvecklas tillsammans med andra och vågar möta både elever och vårdnadshavare med tydlighet, struktur och glädje. Det underlättar även om du är lösningsfokuserad och fantasifull i undervisningen så att alla elever ges den ledning och stimulans som de behöver. Du behöver glädjas av att genomföra välplanerad undervisning och se till alla elevers behov både av stöd att nå mål men också möta de som behöver utmanas ytterligare. Du har god pedagogisk insikt och vågar utmana dig själv i undervisningen. Du har ett väl utvecklat pedagogiskt ledarskap i klassrummet och har god förmåga att bygga professionella relationer till eleverna. Du tycker också att det är viktigt att eleverna
ges möjlighet att utvärdera undervisningen.

Samarbete med övriga teamet kring eleverna, där tydlighet och ansvarstagande för verksamheten är mycket viktigt.
Erfarenhet av att undervisa tillsammans med andra lärare men också ibland arbetsleda resurspersoner eller kollegor men även ta emot arbetsledning från kollegor är viktiga förmågor att ha.

Övrigt

Arbetsdagarna börjar varje morgon kl 8.00 med gemensamt möte kring eleverna och dagens planering. Undervisningen sker mellan kl 9-14, då är man som lärare i undervisning.

职位类型 临时职位(6个月以上)
工作性质 全职
入职第一天 2023-08-14
招聘人数 1
工作时间 100%
城市 Johanneshov
Stockholms län
国家 瑞典
职位编号 2023/2943
联系我们
  • Janina Lagstam, 08-50846799
发布时间 2023-05-09
申请截止日期 2023-06-08
LEGITIMATIONS_REQUIREMENT
EDUCATIONS_REQUIREMENT

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här

分享链接到: