skola-lila.png

Erfaren förstelärare med legitimation i ma åk F-6

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen, Grundskoleavdelningen, Område 1, Eiraskolan

Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.

Välkommen till oss

Är du en engagerad och modig lärare som alltid har eleverna i fokus och kan inspirera andra att tillsammans utveckla skolan? Är du en fantastisk matematiklärare som vågar tänka kreativt för att nå varje elev? Då är du rätt person att arbeta med oss på Eiraskolan.

Arbetsplatsbeskrivning
Vi är en kommunal grundskola med ca 535 elever i åk F-6. Skolan ligger på Kungsholmen vid Rådhusets t-banestation med närhet till stadens hela utbud av aktiviteter och Stadshusets skönhet samt den fantastiska miljön runt Norr Mälarstrand.

Skolledningen består av rektor, två biträdande rektorer och en administrativ chef. I skolans ledningsgrupp ingår förutom skolledningen arbetslagsledare för respektive arbetslag/årskurs och en utvecklingsledare för fritidshemmet/Klubben. Skolan har fem förstelärare som tillsammans ansvarar för skolans olika utvecklingsområden som är språkutvecklande arbetssätt inkluderat läs- och skrivutveckling, lärmiljön, samverkan skola-fritids, assisterande teknik, rörelse under hela skoldagen och nu även matematikutvecklingen.
Vi arbetar i årskursindelade arbetslag i en lärande organisation där en mötesstruktur underlättar effektivt arbetslagsarbete och skolövergripande utvecklingsarbete.
Vi har tre paralleller i alla årskurser. Andelen behöriga lärare är hög och vi är organiserade i sju arbetslag, ett per årskurs. Vi arbetar tillsammans arbetslag och elevhälsoteam. Elevhälsoteamet består av kurator, skolsköterska, två specialpedagoger, en speciallärare och en skolpsykolog.
På skolan finns en särskild undervisningsgrupp.
Vi har ett välutrustat skolbibliotek med en deltidsanställd bibliotekarie.
Vi har ett eget skolkök och lagar vår egen mat.

Vi erbjuder

Här får du en arbetslagstillhörighet och du får utvecklas i din yrkesroll med kollegial samplanering och ett öppet klimat där vi alla lär av varandra genom att lyfta goda exempel från verksamheten.

På Eiraskolan arbetar alla professioner systematiskt med att utveckla undervisningen i ett heldagsperspektiv. Detta för att nå alla elevers rättighet till utbildning och samtidigt värna om allas arbetsmiljö.
Här finns en trivsam och utvecklande arbetsmiljö.
Våra fokusområden detta läsår är att utveckla de assisterande tekniker som skapar de bästa förutsättningar för alla elever, det språkutvecklande arbetssättet samt arbetet kring bedömning.
Vi erbjuder dig en arbetsplats med fina möjligheter att vara med och påverka skolans utveckling där du i samarbete med kollegor skapar de bästa förutsättningar för en god arbetsmiljö.
Vi arbetar systematiskt med skolutveckling genom att ha schemalagda konferenser för lärare respektive fritidshem och för gemensam planering.
Vi arbetar med samordnare för varje arbetslag i syfte att bland annat skapa en likvärdig och hållbar skoldag för våra elever.

Din roll

Du kommer i rollen som förstelärare huvudsakligen undervisa och arbeta med det som hör till undervisning
Utöver undervisning omfattar dina arbetsuppgifter också att utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet systematiskt och strukturerat bidra till:
- att utveckla och synliggöra undervisningen, elevernas lärande och studieresultat
- att arbeta för hela skolans och alla elevers utveckling
- att arbeta för en trygg lärandemiljö och en tro på alla elevers förmåga att lära
- att utveckla kunskap för egen del, kollegors samt för professionen som helhet
- samarbeta med övriga förstelärare, elevhälsoteam samt skolledning inom förstelärarens specifika område samt i utvecklingsområden som rör hela skolan.
Vi ser också att du är en person som kan inspirera andra till att utveckla sin undervisning genom att pröva olika arbetssätt och undervisningsmetoder i syfte att öka elevers lärande och utveckling.
Du arbetar systematiskt och målmedvetet i riktning mot ett överenskommet mål.
Specifikt riktat utvecklingsområde inom detta försteläraruppdrag är att:
- utveckla skolans undervisning inom området matematik

Din kompetens och erfarenhet

Det är av stor vikt att du har goda förmågor i att bygga relationer och skapa trygghet i en god lärmiljö för alla elever.
Skolan har under flera år arbetat med ledning och stimulans, generella anpassningar och därför är det viktigt att du har god kännedom om detta för att arbeta tillsammans med kollegor.

职位类型 永久职位
工作性质 全职
入职第一天 24-08-12
招聘人数 1
工作时间 100% ferietjänst
城市 Kungsholmen
Stockholms län
国家 瑞典
职位编号 2024/1158
联系我们
  • Marita Hansson, marita.hansson@edu.stockholm.se
工会代表
  • Charlotte Ohlsson, Sveriges lärare, charlotte.ohlsson@edu.stockholm.se
发布时间 2024-02-29
申请截止日期 2024-03-14
LEGITIMATIONS_REQUIREMENT
EDUCATIONS_REQUIREMENT

Att arbeta i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här

分享链接到: