forskola-orange.png

Förskollärare till Råcksta förskolor

Stockholms Stad, Hässelby-Vällingby SDF, Avd för förskola, Råcksta förskolor

Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning finns i västra Stockholm med närhet till natursköna områden och goda kommunikationer. Vi är cirka 1700 stolta och engagerade medarbetare som bidrar med service av hög kvalitet till stadsdelsområdets invånare varje dag. Vår arbetsmiljö präglas av samarbete, mod och delaktighet. Vår styrka är att den mångfald som finns bland invånare även finns hos våra medarbetare. Tillsammans gör vi skillnad!

Arbetsplatsbeskrivning

Råcksta förskolor består av fem förskolor vilka har en gemensam vision, grundorganisation och pedagogisk planering. Alla barns rätt till en likvärdig verksamhet är grunden i vårt kvalitetsarbete. Förskollärarna i enheten ansvarar för att leda arbetet på förskolan i samverkan med arbetslagen. Förskolorna har nära till natur, parker, kultur och stad. Ute- och innemiljöerna är väl genomtänkta med mål att vara tydliga, tillgängliga och flexibla för alla barn. Lek, kommunikation och glädje är centralt i vardagen. Enhetens ledning består av rektor, biträdande rektorer samt specialpedagog. 

Arbetsbeskrivning

Vi söker dig som är förskollärare. Du ansvarar för likvärdigheten i förskolan och planerar tillsammans med ditt arbetslag och dina förskollärarkollegor för helheten i utbildningen, så väl som för undervisningen. Vi arbetar utifrån idén att barnen ska vara i mindre grupper för att de tillsammans med stöttning av vuxna och material ska kunna undersöka olika frågor. Det är viktigt att barnens nyfikenhet, kreativitet, glädje och vilja att kommunicera driver utbildningen framåt. Du är ansvarig för att skapa förtroende i relationer med barn, kollegor och vårdnadshavare. Det är även du som publicerar lärloggar och håller i utvecklingssamtal utifrån de riktlinjer och mallar som finns i Skolplattformen.

Kvalifikationer

Du är förskollärare med legitimation. Du har tidigare efterenhet av arbete i förskola som förskollärare. I din yrkesroll är du engagerad, professionell och initiativtagande. Din samarbetsförmåga är mycket god och du är tillmötesgående i ditt bemötande av barn, vårdnadshavare och kollegor. Dina ledaregenskaper präglas av ett inkluderande förhållningssätt och du får dina kollegor att bli sitt bästa jag. Du är en lagspelare som ser att alla behövs oavsett kompetens/arbetsuppgifter. Du hanterar konflikter på ett lyhört och konstruktivt sätt. Ditt barnfokus är tydligt, och återspeglas i ditt förhållningssätt i vardagen. Du har erfarenhet av att arbeta med barn i behov av särskilt stöd. Du har även en idé om hur du synliggör och vidareutvecklar varje barns och alla barns lärprocesser genom reflektion och analys.

Datorvana samt goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift krävs. Vi kommer att lägga stor vikt vid de personliga egenskaperna. 

Övrigt

Arbetstiden förläggning är inom stadens ramtider för förskola, 6.30-18.30, tjänsten är heltid.

职位类型 永久职位
工作性质 全职
入职第一天 enl överenskommelse
招聘人数 1
工作时间 100%
城市 Råcksta
Stockholms län
国家 瑞典
职位编号 2023/1566
联系我们
  • Emelie Sjöberg, 0850805250
工会代表
  • Lärarförbundet, Christina Christiansson, 08-50804490
发布时间 2023-03-15
申请截止日期 2023-03-29

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här

分享链接到: