Lärare (eventuell förstelärare) i Ma och NO (åk 7-9) - Katarina Norra skola

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen, Katarina Norra skola

Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.

Arbetsplatsbeskrivning

Katarina Norra skola är en kommunal grundskola, åk F-9, i hjärtat av Södermalm. På skolan arbetar en kompetent och engagerad personalstyrka på ungefär 100 personer med cirka 720 elever från förskoleklass till årskurs 9. Vid skolan finns det verksamhetsintegrerade fritidshem för förskoleklass och årskurs 1-3 samt fritidsklubb för årskurs 4-6. Pedagogerna är indelade i årskursvisa arbetslag, där ämneslärare undervisar från och med åk 1. Vid skolan finns det fyra förstelärare och fem inom området för specialpedagogik. Skolans ledningsgrupp består av rektor, tre biträdande rektorer, administrativ chef och skolkoordinator.

Katarina Norra är en skola med goda resultat och ett gott klimat. Vi vill vara en inkluderande skola där samtliga elever blir synliga och får det stöd och den formativa stimulans som de behöver utifrån sina egna förutsättningar. Vi har engagerade föräldrar, elever och personal och vill vara en välkomnande, generös och trygg skola präglad av ett gott bemötande och arbetsglädje för alla.

Skolans medarbetarenkäter har hög svarsfrekvens och resultatet ligger återkommande tydligt över stadens snitt och visar på ett positivt och förtroendefullt arbetsklimat där personalen känner delaktighet, trivs och upplever sitt arbete som meningsfullt.

Här får du möjlighet att vara med och utveckla en attraktiv skola i centrala Stockholm! 

Arbetsbeskrivning

I uppdraget kommer du huvudsakligen att:

 • Undervisa i Matematik och Naturvetenskapliga ämnen (Kemi, Fysik och Biologi) i en av årskurserna 7-9
 • Ingå i ett av skolans årskursvisa arbetslag (årskurs 7-9)
 • Vara mentor till en grupp av elever tillhörande ditt arbetslag
 • Delta i skolans utveckling och kollegiala lärande
 • För sökande som har lång erfarenhet av undervisning i ovanstående ämnen och kollegialt ledarskap i kombination med mycket goda referenser eller en pågående förstelärartjänst så kan det eventuellt finnas möjlighet att kombinera tjänsten med ett försteläraruppdrag. 

Kvalifikationer

Den som vi söker:

 • Är legitimerad lärare med erfarenhet av, och behörighet i, att undervisa matematik, kemi, biologi och fysik i årskurs 7-9.
 • Är en engagerad, utåtriktad och positiv person som tycker om att ta initiativ och finnas i en händelserik och omväxlande vardag
 • Är en tydlig ledare med förmåga att anpassa undervisningen och skapa goda relationer med eleverna
 • Har ett lösningsinriktat och praktiskt förhållningssätt i kontakten med elever, vårdnadshavare och kollegor
 • Ser skolan som en helhet där vi alla har ett gemensamt ansvar för elevernas utveckling
 • Ser betydelsen av och har förmågan att, utveckla fungerande rutiner och klassrumsstrukturer
 • Goda IT-kunskaper är en förutsättning som du också använder i din undervisning
 • Förstår innebörden av att arbeta i en kommunal organisation och det ansvar som följer med detta
 • Är förtrogen med skolans styrdokument (läroplan, värdegrund, kunskapskrav, bedömning)
 • Har mycket goda referenser från tidigare arbetsplatser
 • Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper
 • Även lärare på väg mot legitimation med erfarenhet av undervisning inom ovanstående ämnesområden och årskurser är välkomna att söka tjänsten

Ansökningar mottages och hanteras löpande. Ett aktuellt utdrag från polisens belastningsregister krävs i samband med ev. anställning.

职位类型 永久职位
工作性质 全职
入职第一天 230814
招聘人数 1
工作时间 35 h/v arbetsplatsförlagdtid + 10 h/v förtroendetid
城市 Södermalm, Stockholm
Stockholms län
国家 瑞典
职位编号 2023/3240
联系我们
 • Roger From, roger.from@edu.stockholm.se
发布时间 2023-07-26
申请截止日期 2023-08-08
LEGITIMATIONS_REQUIREMENT
EDUCATIONS_REQUIREMENT

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här

分享链接到: