Förskollärare till Södra Bredäng

Stockholms stad, Skärholmen Sdf, Förskolor södra Bredäng

Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.

Skärholmens stadsdelsförvaltning är en av Stockholms stads 11 stadsdelsförvaltningar och omfattar stadsdelarna Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg. Här arbetar mer än 1000 medarbetare för våra 37.000 invånare. Vi erbjuder en kommunal verksamhet som vi är stolta över och vi har en fantastisk mångfald. Välkommen med ditt unika bidrag!

Arbetsplatsbeskrivning

Förskoleenhet 6 i Södra Bredäng består av 3 förskolor. Våra förskolor ligger i närheten av fina naturområden och goda kommunikationer. Vår stadsdel växer och nya bostäder, förskolor och nyttjandet av grönområden planeras där vi från förskolan spelar en central roll. Ledningen på förskolorna består av rektor, enhetschef och pedagogisk utvecklingsledare. Avdelningen förskola arbetar mål och resultatinriktat för att vara en likvärdig förskola med gemensam verksamhetsidé, dokument och nätverk.

Arbetsbeskrivning

I arbetet som förskollärare ansvarar du för planering, genomförande, dokumentation, reflektion och uppföljning av förskolans utbildning och undervisning. Tillsammans med övriga förskollärarkollegor tar du ansvar för att driva det systematiska kvalitetsarbetet både på avdelningen och på förskolan som helhet. Du säkerställer att undervisningen sker i enlighet med styrdokument och ansvarar för att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet i det dagliga arbetet.

Du använder observation, dokumentation och analys som utgångspunkt i arbetet. Du förväntas leda dina kollegor mot gemensamma mål och överenskommelser genom att vara tydlig och ge konkret feedback. Du ser över organisationen så att alla barn får den utbildning och undervisning som de har rätt till och du har många års erfarenhet av att arbeta i ett mångkulturellt område.

Du har även flera års erfarenhet av att möta barn och vårdnadshavare som har andra modersmål än svenska. Som förskollärare medverkar du till en positiv och utvecklande miljö, med en god balans av omsorg och lärande som dagligen skapas för varje barn och för hela barngruppen. Det gör du genom att ansvara för det pedagogiska arbetet enligt förskolans verksamhetsmål.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har förskollärarutbildning samt en förskollärarlegitimation och som under många år har arbetat i ett mångkulturellt område och har vana att arbeta språkstärkande. Du behöver ha dokumenterad erfarenhet kring dessa områden. Datorvana samt goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift krävs.

Du har kunskap och en idé om hur du tillsammans med dina kollegor ska förverkliga läroplanens mål och värdegrund. Ditt barnfokus är tydligt och återspeglas i ditt förhållningssätt. Du har även kunskap om hur du synliggör och vidareutvecklar barns lärprocesser med hjälp av pedagogisk dokumentation. Du har en stark drivkraft att hålla utvecklingen av den pedagogiska miljön levande. Du har förståelse för hur människan tar till sig kunskap och om människors olika förutsättningar.

I din yrkesroll är du engagerad, professionell och initiativtagande. Du är också ansvarstagande och strukturerad, med god förmåga att planera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Din samarbetsförmåga är mycket god och du är tillmötesgående i ditt bemötande av barn, vårdnadshavare och kollegor. Du har stor vana att möta vårdnadshavare som inte har så stor vana vid förskolan och dess arbetssätt på ett professionellt sätt. Du hanterar konflikter på ett lyhört och konstruktivt sätt. Vidare har du god förmåga att kommunicera i såväl tal som skrift och samt stor vana att kommunicera via tolk. Du tycker om att leda och motivera andra, samt delar med dig av dina erfarenheter och kunskaper.

Vi kommer att lägga stor vikt vid de personliga egenskaperna.

职位类型 永久职位
工作性质 全职
入职第一天 Enligt överenskommelse
招聘人数 1
工作时间 100%
城市 Södra Bredäng
Stockholms län
国家 瑞典
职位编号 2023/7016
联系我们
  • Emelie Andersson, 076-1224371
工会代表
  • Emilia Bergh, SSR, 08-50824867
  • Malin Danhard, Svergies lärare, 08-50848670
发布时间 2023-12-06
申请截止日期 2023-12-20
LEGITIMATIONS_REQUIREMENT
EDUCATIONS_REQUIREMENT

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här

分享链接到: