skola-grön.png

Administrativ chef Södermalmsskolan

Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen, Södermalmsskolan

Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.

Välkommen till oss!

I din roll som administrativ chef på Södermalmsskolan bidrar du till att vi ska kunna erbjuda bästa möjliga skola för våra elever och en välfungerande och omtyckt arbetsplats för våra medarbetare.

Södermalmsskolan är en kommunal grundskola och anpassad grundskola från förskoleklass upp till åk 9, nära Mariatorget på Södermalm. Skolan har 890 elever och 135 medarbetare. Elevernas upplevelse av trygghet och trivsel är generellt god och kunskapsresultaten är höga.
Södermalmsskolan är en populär skola med elever och vuxna som trivs, bryr sig om varandra och tycker om att vara här.

Här kan du läsa mer om oss:
https://grundskola.stockholm/hitta-grundskola/grundskola/sodermalmsskolan-f-9/

Vi erbjuder

Som en del av Stockholm Stad har du tillgång till intern utbildning, goda utvecklingsmöjligheter, friskvård och andra förmåner.

Din roll

Du skapar tillit, förtroende och lugn hos medarbetarna.
Du är bekväm med att vara både chef och ledare.
Du är lojal mot gemensamma förhållningssätt och beslut.
Du har förmågan att skapa och upprätthålla goda administrativa strukturer, anpassade till skolans behov och tidsramar.

I uppdraget ingår att:

• vara en del av skolans ledningsgrupp och ett stöd till rektor i att utveckla och förvalta en effektiv och ändamålsenlig organisation på skolan.

• ge stöd gällande verksamhets- och omvärldsanalyser med fokus på ekonomistyrningens samt andra styrsystems utformning.

• ansvar för budget-, uppföljnings- och planeringsprocessen, samt för eventuella upphandlingar innefattande hela inköpsprocessen.

• vara närmaste chef för administrativ personal och servicepersonal. Ansvara för ledning, administration och utveckling, systematiskt arbetsmiljöarbete och verksamhetsutveckling av dessa funktioner. Utformningen görs så att de utgör ett stöd och en avlastning för skolans pedagogiska verksamhet.

• ansvara för och säkerställa rättssäkerheten för skolans dokumenthanteringsfrågor, så som arkiv och diarieföring.

• ha administrativt- samt budgetansvar för skolfastigheten med alla tillhörande ytor och lokaler med avseende på drift och underhåll.

• ha samordningsansvar för skolans IT-administrativa arbete.

• ge stöd inom och samordna det systematiska arbetsmiljöarbetet för hela skolan.

Din kompetens och erfarenhet

Ekonomisk medvetenhet:
Som administrativ chef fokuserar du på kostnader, intäkter och effektivitet ur ett ekonomiskt perspektiv.

Mål- och resultatorienterad:
Du arbetar mot mål samt fokuserar på resultat och styrs av mål- och resultattänkande i prioriteringar, planering och agerande.

Strukturerad:
Med god struktur planerar, organiserar och prioriterar du arbetet på ett effektivt sätt samt sätter upp och håller tidsramar.

Helhetssyn:
Samtidigt ser du till helheten och tar hänsyn till det större perspektivet. Du förstår din roll men ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut.

Serviceinriktad:
Som person är du lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Med intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra anstränger du dig för att leverera lösningar.

Samarbetsförmåga:
Som chef arbetar du bra med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Med en förmåga att lyssna och kommunicera löser du konflikter på ett konstruktivt sätt.

Utbildning:
Du ska ha en högskole- eller universitetsexamen inom ekonomi, annan relevant utbildning eller motsvarande kunskaper förvärvade genom erfarenhet.

Erfarenhet:
Chefserfarenhet inom för tjänsten relevant område. Flerårig erfarenhet av att arbeta med budget och uppföljning. Erfarenhet avseende ansvar för drift, lokaler och IT-struktur.

Kunskap:
Mycket god kunskap om ekonomi, budgetarbete och IT. Mycket god kunskap om vilka administrativa processer som krävs och på vilket sätt dessa är centrala för ledningen och styrningen av en organisation. Meriterande är kunskap om skolans organisation samt digitalisering av skolan.

职位类型 永久职位
工作性质 全职
入职第一天 240801 eller enligt överenskommelse
招聘人数 1
工作时间 100%
城市 Stockholm
Stockholms län
国家 瑞典
职位编号 2024/1060
联系我们
  • Kalle Enström, 0761240951
工会代表
  • Karin Wrannvik, Ledarna Stockholm Stad, 0761290750
  • Catharina Lindh, Sveriges Lärare Södermalmsskolan, 0761232260
发布时间 2024-02-26
申请截止日期 2024-03-17
EDUCATIONS_REQUIREMENT

Att arbeta i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här

分享链接到: