Biträdande enhetschef

Stockholms Stad, Enheten för elevhälsa

Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.

Arbetsplatsbeskrivning

Utbildningsförvaltningen inom Stockholms stad ansvarar för kommunal grundskola inklusive förskoleklass och fritidshemsverksamhet, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Inom förvaltningen finns Avdelningen för stöd kring lärande och elevhälsa som har till uppgift att på olika sätt stödja stadens skolor i arbetet med att främja och underlätta elevernas lärande, utveckling och hälsa. På Avdelningen för stöd kring lärande och elevhälsa finns Enheten för elevhälsa. Enheten arbetar med stöd till rektorer och elevhälsoteam, elevhälsans professioner och ledning av elevhälsans insatser inom hälso- och sjukvårdens område. Här arbetar samordnande skolsköterskor, skolläkare, psykologer, systemförvaltare, specialpedagoger, skolkurator samt studie- och yrkesvägledare.

Arbetsbeskrivning

Enheten för elevhälsa söker en biträdande enhetschef som vill vara med och vidareutveckla vår elevhälsoenhet. Tillsammans med enhetschef och biträdande enhetschef skapar ni förutsättningar för enheten att vidareutveckla det systematiska kvalitetsarbetet. Du arbetsleder drygt 30 skolläkare och är närmsta personalansvarig och lönesättande chef. Du kommer att arbeta nära och rapportera till enhetschef för enheten för elevhälsa. Vi söker dig som är en erkänt god ledare, som har medicinsk kompetens från skolans värld och som vill använda dina kunskaper till utvecklings- och ledningsarbete för elevhälsans medicinska insats samt för elevhälsa i stort. Du driver verksamhets- och utvecklingsfrågor tillsammans med samordnande skolsköterskor och verksamhetschef enligt HSL, samt med ett tvärprofessionellt team på enheten med representanter från alla professioner inom elevhälsan och implementerar utvecklingsinsatser i verksamheten.

Som biträdande enhetschef för skolläkarna på Enheten för elevhälsa inom central förvaltning arbetar du tillsammans med övriga medarbetare med stöd och expertkunskaper till centrala EMI samt till elevhälsans medicinska insats ute på skolorna. Du arbetar självständigt och målinriktat utifrån givna uppdrag. Du är delaktig i att kontinuerligt utveckla stödet till EMI på skolorna i syfte att upprätthålla hög kvalitet och patientsäkerhet. I din roll ingår även ett övergripande administrativt ansvar för det centrala kvalitetsarbetet på enheten. Det kan komma att ingå verksamhetsansvar enligt HSL i rollen.

Kvalifikationer

Som biträdande enhetschef inom Enheten för elevhälsa ska du ha god kännedom om styrdokument och kvalitetsarbete inom grund- och gymnasieskolan samt kompetens inom elevhälsans medicinska insats och HSL. Meriterande är genomgången ledarskapsutbildning. Uppdraget är mycket varierat och kräver flexibilitet, initiativförmåga, organisatorisk förmåga samt självständigt arbete.
Dokumenterat god ledarskaps- och samarbetsförmåga är ett krav då arbetet innebär många kontakter med andra avdelningar och medarbetare inom Utbildningsförvaltningen. Du är drivande i utvecklingsfrågor, har mål- och resultatfokus och har god förmåga att utrycka dig i tal och skrift.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

职位类型 永久职位
工作性质 全职
入职第一天 Enligt överenskommelse
招聘人数 1
工作时间 100 %
城市 Stockholm
Stockholms län
国家 瑞典
职位编号 2022/8066
联系我们
  • Maria Rudling, 0850833660
工会代表
  • Karin Wrannvik, Ledarna, 076-1290750
发布时间 2022-11-21
申请截止日期 2022-12-05
EDUCATIONS_REQUIREMENT

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här

分享链接到: