socialtjanst-rosa.png

Enhetschefer till beställarenheten för äldre på Södermalm

Stockholms stad, Södermalm stadsdelsförvaltning, Äldreomsorgsavdelningen

Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.

Välkommen till oss

Avdelningen för äldreomsorg består av en kvalitets- och utvecklingsenhet, en beställarenhet, tre vård- och omsorgsboendeområden, en förebyggande enhet samt en hemtjänstenhet. På Södermalm bor ca 21 000 personer som är 65 år eller äldre, vilket är vår målgrupp. Av dessa har ca 3500 personer någon form av biståndsbedömd insats, i första hand enligt socialtjänstlagen. Beställarenhetens uppdrag är att bevilja rätt stöd och insatser, på ett sådant sätt att den äldres tillvaro präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande. På enheten arbetar idag knappt 70 medarbetare som leds av områdeschef och tre biträdande enhetschefer.

Stockholms stad genomför just nu ett förtydligande av chefsstrukturen. För beställarenheten innebär det att nuvarande biträdande enhetschefsroll kommer att ersättas av enhetschefsrollen. Förutom personalansvar tillkommer även ansvar för verksamhet och budget.

Om du precis som oss – har ett starkt engagemang för våra äldre invånare och vill arbeta i ett utvecklingsinriktat sammanhang - då är detta rollen för dig!

Vi erbjuder

Södermalms stadsdelsförvaltning tillämpar vinter- och sommararbetstid och har ett flextidsavtal. Som medarbetare har du möjlighet till friskvård och du kan köpa stadens motions- och simhallskort till subventionerat pris samt erbjuds ett friskvårdsbidrag på 3000 kr/år och friskvårdstimme. Under vissa förutsättningar har du möjlighet att byta semesterlönetillägg mot fler semesterdagar. Stadsdelsförvaltningen har nya och moderna lokaler på Virkesvägen i Hammarby sjöstad.

Din roll

Som enhetschef arbetar du med enhetens övergripande kvalitets- och verksamhetsfrågor samt arbetsleder och stöttar medarbetare i det dagliga arbetet. Det är en operativ roll där du ansvarar för ärendedragning och fattar beslut i ärenden enligt delegationsordning. Du ansvarar för att dina medarbetare handlägger rättssäkert och dokumenterar med god kvalité.

Du har personal-, verksamhet- och ekonomiansvar för en grupp bestående av ca 18 medarbetare. Du är direkt underställd områdeschef och ingår i avdelningens ledningsgrupp, vilken består av ytterligare två enhetschefer samt två controllers. Ledningsgruppen har ett tätt samarbete och planerar löpande verksamheten tillsammans. Du deltar också som representant vid samverkansmöten med både interna och externa samarbetspartners.

På enheten arbetar vi med att skapa tydliga strukturer. Vi är en lärande organisation som löpande följer upp resultat och använder dessa för att göra förbättringar. Vi tror på ett nära ledarskap och jobbar för hög tillgänglighet för medarbetarna. Som enhetschef är du en viktig del av detta.

Din kompetens och erfarenhet

Vi söker dig som har:

 • socionomexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
 • flerårig och aktuell erfarenhet av myndighetsutövning inom området äldreomsorg
 • tidigare chefserfarenhet med personalansvar
 • hög digital mognad och goda IT-kunskaper
 • goda kunskaper i svenska i tal och skrift.

Det är meriterande om du har:

 • erfarenhet från politiskt styrd organisation
 • ledarskapsutbildning
 • kunskap i LSS-lagstiftning.

För att lyckas i uppdraget som ledare och chef är du en person med kompetens och engagemang som har förmåga att lyfta blicken och ha ett helhetsperspektiv snarare än att fokusera på detaljer. Du har en välutvecklad analytisk förmåga, förståelse för de ekonomiska aspekterna i arbetet samt vana att arbeta strukturerat. Vidare känner du dig trygg i rollen som ledare, är bekväm med att göra omprioriteringar, ta beslut och snabbt kunna växla tempo och riktning.

Du tillämpar det nära ledarskapet och är närvarande, synlig och nåbar för medarbetarna. Medarbetarna ser dig som en coach, samtidigt som du är tydlig med uppdrag och mål. Du arbetar systematiskt med kvalitetsarbetet och involverar medarbetarna i resultat, analys och förbättringar av metoder och arbetssätt. Du är också medveten om vikten av god samverkan och fokuserar på att hitta gemensamma nämnare i dina samverkansrelationer. Din roll innebär möjlighet att påverka äldres tillvaro genom att vara innovativ, inspirerande och utvecklingsinriktad.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, motivation och engagemang för tjänsten.

Övrigt

Vi rekryterar utan det personliga brevet i denna rekrytering för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.

Rekryteringsprocessen består av intervjuer, arbetspsykologiska tester samt referenstagning.

Varmt välkommen med din ansökan!

职位类型 永久职位
工作性质 全职
入职第一天 Enligt överenskommelse
招聘人数 3
工作时间 100%
城市 Stockholm
Stockholms län
国家 瑞典
职位编号 2024/724
联系我们
 • Michaela Kalén, rekryteringskonsult, 08-50811727
 • Julia Davidsson, områdeschef, 08-50812088
工会代表
 • Karin Wrannvik, Ledarna, 076-1290750
 • Ulf Fogelström, SSR, 08-50812556
 • Per Broman, Vision, 076-1225580
发布时间 2024-02-14
申请截止日期 2024-03-03
EDUCATIONS_REQUIREMENT

Att arbeta i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här

分享链接到: