Fältassistent till Enskede-Årsta-Vantör

Stockholms stad, Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning, Social omsorg barn och unga, Enheten för förebyggande arbete

Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.

Arbetsplatsbeskrivning 

Enskede-Årsta- Vantör är en stor stadsdel som ibland benämns som "Lilla Stockholm" på grund av dess spridning av områden med skiftande karaktär. Detta bidrar till ett utmanande och spännande arbete med stora möjligheter att påverka fältarbetets utformning. Det förebyggande och främjande arbetet med barn, ungdomar och familjer är prioriterat. Vi arbetar utifrån en preventionsvetenskaplig och systemteoretisk grund, med fokus på risk- och skyddsfaktorer. Fältverksamheten ingår i avdelningen för förebyggande och främjande arbete , Prevention/tidigt stöd, där även Föräldramottagningen och Ungdomsmottagningen ingår. Avdelningen leds av avdelningschef och enhetschefer. Övriga verksamheter som ingår i enheten är Fritiden, Parkleken och Öppna förskolan.  Avdelningen är i ett intensivt arbete utifrån den omställning som sker inom socialtjänsten mot än mer förebyggande arbete. Fältgruppen utgår från Gullmarsplan med samverkar lokalt i de olika stadsdelarna.  Tjänsten tillsätts mot bakgrund av att en medarbetare väljer att gå vidare till andra arbetsuppgifter utanför förvaltningen. 

Arbetsbeskrivning 

Du kommer ingå i ett team av åtta fältassistenter där alla har ett gemensamt ansvar för arbetet med målgruppen, unga 13-17 år och deras föräldrar, över hela stadsdelen. Fältgruppen arbetar uppsökande och förebyggande med ungdomar på individ, grupp och strukturell nivå. Fältgruppen arbetar förebyggande i syfte att förhindra att riskfaktorer som exempelvis kriminalitet, missbruk, psykisk ohälsa, mobbning utvecklas hos de unga. Fältassistenterna har goda kunskaper om ungdomssituationen i hela stadsdelen och är insatt i ungdomstrender vilka kontinuerligt förmedlas till olika samverkanspartners utifrån lägesbilder. Arbetet med unga sker på arenor där det finns vuxna, såsom i skolor och på fritidsgårdar, och på arenor där det inte finns trygga vuxna, på gator och torg samt i riskmiljöer.  I tjänsten kommer du att samverka med andra verksamheter och myndigheter som fritidsgårdar, föreningsliv, skola, polis och övrig socialtjänst. Du kan komma att hålla i föräldramöten eller träffar med föräldrar, ibland ihop med kollegor från andra verksamheter. Arbetet med föräldrakontakter är ett prioriterat område, även med att nå ut mer jämställt. 

Kvalifikationer 

Du har högskoleexamen inom socialt arbete och erfarenhet av psykosocialt arbete med ungdomar och föräldrar. Du är väl förtrogen med lagstiftningen som berör socialtjänstens område.

Du har erfarenhet av socialt fältarbete och/eller andra formerar av psykosocialt och förebyggande arbete med ungdomar och viktiga vuxna runt den unge, alternativt har du arbetslivserfarenhet av uppsökande arbete mot vuxna. Du är van att samverka. Du har en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.  Meriterande är om du tidigare har arbetat inom myndighetsutövning. 

Som person är du trygg, mogen och självgående, med gott omdöme och god förmåga att samarbeta och att skapa relationer. Då det uppsökande fältarbetet är varierande och situationsberoende är det viktigt att du är kreativ men framför allt har en god förmåga att driva och skapa egen struktur i arbetet utifrån det övergripande kommunala uppdraget. Du är flexibel och har lätt att ställa om. Att jobba i team trivs du med och är en självklarhet för dig. 

Övrigt 

Annonsen gäller en tjänst, under förutsättning att erforderliga beslut fattas. Provanställning kan komma att tillämpas om du inte tidigare har arbetat med uppsökande arbete eller inom Stockholms stad. Arbetstiden är förlagd dag- och kvällstid vardagar varje vecka samt en fredag- och lördag kväll (klockan 16-01) var fjärde vecka. Du arbetar på schema. Schemat kan komma att förändras utifrån uppkomna behov i verksamheten. 

职位类型 永久职位
工作性质 全职
入职第一天 1 februari 2024
招聘人数 1
工作时间 40/Veckan. Schema
城市 Stockholm
Stockholms län
国家 瑞典
职位编号 2023/6960
联系我们
  • Marie Rosengren Andersson, 08-50814786
工会代表
  • Göran Åhlenius, SSR, 08-50820161
  • Ingela Kvist, VISION, 08-50820071
发布时间 2023-12-01
申请截止日期 2023-12-21
EDUCATIONS_REQUIREMENT

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här

分享链接到: