Lärare i slöjd textil till Gärdesskolan

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen

Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.

I våra skolor ska varje elev få möjlighet att nå toppen av sin potential. För att nå dit behöver vi de absolut bästa lärarna. Därför ska alla våra lärare:

 • Ta ansvar för och ha insikt om elevernas resultat, vilket innebär att vara lyhörd för varje elevs förutsättningar och behov.
 • Ha höga förväntningar på eleverna och deras förmåga att utvecklas.
 • Fånga och stimulera elevernas nyfikenhet, intresse och lärande.
 • Ta ansvar för relevant kompetensutveckling för att utvecklas och växa i professionen.

Arbetsplatsbeskrivning

På Gärdesskolorna arbetar vi kontinuerligt med att förbättra den pedagogiska lärmiljön samt med att utveckla det kollegiala lärandet. Vi har en skolkultur som präglas av höga förväntningar. Vår undervisning är strukturerad och varierad med en kombination av traditionella läromedel och digitala enheter. Vårt höga meritvärde är ett kvitto på att eleverna når skolframgång på Gärdesskolan. Meritvärdet i årskurs 9 är ett av de högsta i staden.

Enheten består av två grundskolor och en grundsärskola på Östermalm; Gärdesskolan F-9 samt grundsärskola och Olaus Petri skola F-3. Tillsammans är vi cirka 800 elever och 125 medarbetare som arbetar mot målet en bra skola för alla. Högstadiet har cirka 420 elever inskrivna. Lärarna är organiserade i årskursvisa arbetslag. I varje klass delar två lärare på mentorskapet. I årskurs 7-9 har varje elev varsin dator. Mellanstadiet är organiserat i ett stadievist arbetslag och består av två klasser i vardera årskurs och lågstadiet är fördelat på två byggnader med totalt tre klasser i vardera årskurs.

På skolan finns flera slöjdlärartjänster, två med inriktning textil och två trä- och metallslöjd. Undervisningen sker i halvklass. Vi har två textilsalar som ligger vägg i vägg. Det gör även våra två träslöjdssalar. Det ger en stor möjlighet till samarbete och utbyte med ämneskollegor. Vi söker nu en lärare i textilslöjd.

 
Läs mer på https://grundskola.stockholm/hitta-grundskola/grundskola/gardesskolan-f-9/

Arbetsbeskrivning

Vi söker dig som är legitimerad och erfaren att undervisa i textilslöjd i åk 3-9, men ser gärna att du har behörighet i fler ämnen. Vi söker dig som är van att arbeta med kollegialt lärande, är väl förtrogen med läroplanen och jobbar systematiskt med formativ bedömning. Du arbetar strukturerat i din undervisning och tillämpar ett inkluderande arbetssätt. Digitala verktyg och arbetssätt är en naturlig del av din undervisning och kommunikation. I ditt arbete strävar du efter alla elevers utveckling mot målen och för att främja en mer likvärdig undervisning. Vi söker dig som trivs med mentorsuppdraget och lägger tid och engagemang på att skapa goda relationer med dina elever och en god kommunikation med vårdnadshavare.

 • Undervisning i slöjd årskurs 3-9.
 • Undervisning i grundsärskolan både för de elever som läser ämnen och de som läser ämnesområden
 • I tjänsten ingår mentorskap i årskurs 7-9.
 • Skolan erbjuder pedagogisk, avgiftsfri lunch.
 • Du som är nyexaminerad lärare har rätt till en mentor under ditt första år, introduktionsperioden.

Kvalifikationer

 • Vi söker dig som är legitimerad lärare och behörig att undervisa årskurs 3-9 och i ämnet slöjd.
 • Digitalisering är en självklar del av din undervisning och du är väl förtrogen med de vanliga programmen i Office365-paketet samt program och appar kopplade till undervisning i slöjd.
 • Du har förmåga att skapa goda relationer med elever.
 • Du har förmågan att utveckla fungerande rutiner och klassrumsstrukturer.
 • Är väl förtrogen med skolans styrdokument (läroplan, värdegrund, kunskapskrav, bedömning).
 • Även du som är på väg mot legitimation inom ovanstående ämnesområden och årskurser är välkommen att söka tjänsten.
 • Du kan uppvisa goda referenser.

Låt dig inspireras av vårt breda utbud av kompetensutveckling för utveckling av och stöd i undervisningen. Som lärare i Stockholms stads skolor har du även möjlighet till såväl handledning som coachning, och vi satsar på karriärtjänsterna förstelärare och lektorat. Läs mer på www.pedagogstockholm.se

I Stockholms stad finns drygt 140 grundskolor och knappt 30 gymnasieskolor med olika inriktningar. Hos oss hittar du nya utmaningar utan att behöva byta arbetsgivare. Med Stockholms stad som arbetsgivare gör skickliga lärare skillnad på riktigt.

职位类型 永久职位
工作性质 全职
入职第一天 Enligt överenskommelse
招聘人数 1
工作时间 100%
城市 Stockholm
Stockholms län
国家 瑞典
职位编号 2022/5420
联系我们
 • Robert Mann, 0761244247
 • Fredrik Bjurenfors, 0761244256
工会代表
 • Milena Kraljevic, LR, milena.kraljevic@edu.stockholm.se
 • Carina Leijström, Lärarförbundet, carina.leijstrom@edu.stockholm.se
发布时间 2022-08-04
申请截止日期 2022-08-21

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här

分享链接到: