skola-grön.png

Lärare till Hammarbyskolan södra åk 4

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen

Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Beskrivning

Hammarbyskolan södra är en f-9-skola som ligger i södra Stockholm nära T-banestation Blåsut. Skolan har idag ca 850 elever i förskoleklass och grundskola. I organisationen finns även en stor fritidshemsverksamhet med flera avdelningar och en väl fungerande fritidsklubb(åk 4-6). På Hammarbyskolan södra möts du av glädje och ett öppet samt välkomnande klimat. Det är en skola där alla ska kunna lyckas. Du möts av välutbildad personal med lång erfarenhet och stort engagemang för att skapa förutsättningar för elevernas framgång.  Läs mer om skolan här: https://hammarbyskolansodra.stockholm.se

Skolans vision lyder "FRAMTID leder till att alla elever tillgodogör sig undervisningen, med hälsan i behåll". Skolan är certifierad från Magelungen akademi i "preventiva inkluderande lösningar" och arbetar vidare med konceptet i egen regi under devisen FRAMTID. Skolans personal har genom certifieringen en gemensam grund att stå på och därigenom utvecklat undervisningen för att nå alla elevers utvecklingspotential. Hammarbyskolan södra är en skola för elever med olika bakgrund och förutsättningar. Personal och skolledning har höga och positiva förväntningar på eleverna. Trygghet, trivsel och god hälsa är avgörande för att våra elever ska nå goda resultat i skolan. I vårt gemensamma elevhälsoarbete har vi fokus på förebyggande och hälsofrämjande
arbete.

Arbetsuppgifter

Du arbetar som lärare i årskurs 4 tillsammans med ett arbetslag som omfattar åk 4-6. Mentorskap ingår i tjänsten. Du har ansvar för att eleverna ges de förutsättningar de behöver för att kunna lyckas i de ämnen du undervisar i. I ditt tydliga ledarskap tar du hjälp av struktur och rutiner för att nå alla elever. Du anpassar undervisningen efter elevens behov och även utifrån deras möjlighet till inflytande över undervisningen. Du planerar, genomför, följer upp och utvärderar undervisningen tillsammans med såväl elever som kollegor.

Kvalifikationer

Vi söker en lärare till hösten 2023. I nuläget efterfrågas främst behörighet i några av ämnena matematik och No/teknik. Mentorskap ingår i tjänsten. Du förväntas i och med det ha ett särskilt ansvar för de elever i den klass du huvudsakligen undervisar i. Viss resurstid/extra studietid kan eventuellt komma att ingå.

Du är utbildad lärare med erfarenheter av att undervisa elever med varierande behov av stöd. Du behöver vara tydlig i ditt ledarskap och även kunna hantera elever som utmanar dig i detta. För att lyckas i uppdraget behöver du med din tydlighet och trygghet i lärarrollen anpassa undervisningen till de rutiner som finns i dagsläget. Du behöver ha god samarbetsförmåga som kommer till nytta både med vårdnadshavare, elever och kollegor.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. 职位类型 临时职位(6个月以上)
工作性质 全职
入职第一天 230814
招聘人数 1
工作时间 100%
城市 Stockholm
Stockholms län
国家 瑞典
职位编号 2023/2954
联系我们
  • Anders Ekbäck, 08-50846819
发布时间 2023-05-09
申请截止日期 2023-06-02
LEGITIMATIONS_REQUIREMENT
EDUCATIONS_REQUIREMENT

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här

分享链接到: