Legitimerad och behörig lärare i SVA i kombination med annat ämne

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen, Område 6, Vasa Real

Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.

Arbetsplatsbeskrivning

Vasa Real är en grundskola i innerstaden som står inför en spännande utveckling. Detta läsår har vi cirka 800 elever i årskurs 5-9 och inom något år räknar vi med att vara en F-9-skola med cirka 1300 elever. Vasa Real tar emot nyanlända elever åk 6-9 och har en välutvecklad struktur i arbetet med elever som är nya i svensk skola. Skolan ligger i Vasastans hjärta vid Odenplan och har även en judisk profil (åk 7-9).

Undervisningen sker utifrån en holistisk syn där samtliga delar verkar för att alla elever ska ges möjlighet att nå sin fulla potential. Vi tror på alla människors lika värde och arbetar för att motverka mobbning och antisocialt beteende. 

Välkommen med din ansökan till en skola där alla möts med tolerans och respekt samt får möjlighet till god kunskap inför framtiden!

 

Arbetsbeskrivning

Du planerar, genomför och utvärderar undervisningen i ämnet Svenska som andraspråk med skolans nyanlända elever och arbetar ämnesintegrerat i flera av skolans teoretiska ämnen tillsammans med flera ämneslärare. Du är mentor för skolans nyanlända elever och tillhör arbetslag åk 9.

Med höga förväntningar på eleverna arbetar du både enskilt och tillsammans med övriga kollegor för att ge dem den allra bästa undervisningen.

 

Kvalifikationer

Vi söker dig som är legitimerad lärare för åk 7-9 med behörighet i SVA och ser gärna att du har behörighet i ett eller flera andra ämnen. Du arbetar med formativ bedömning, har erfarenhet som mentor och reflekterar över det praktiska arbetet på ett systematiskt sätt, både enskilt och tillsammans med kollegor. Du har erfarenhet och kompetens i arbetet med nyanlända elever och har, utöver det pedagogiska och didaktiska arbetet, även förmågan att organisera elevernas skoldagar med en tydlig struktur. Det arbetet innefattar exempelvis individuella studieplaner, samarbete med modersmålslärare, studiehandledare och att vara ”spindeln i nätet” i vår organisation kring nyanlända elever.  

Meriterande är också att du har vana att leda och organisera arbetet så att en trygg lärandemiljö skapas och att du gör eleven delaktig i planeringen och ser det kollegiala lärandet som en självklar utgångspunkt för att skapa ny och fördjupad kunskap.

Du är trygg, stabil och har självinsikt. Din samarbetsförmåga är mycket god därför att du lyssnar och kommunicerar på ett tydligt sätt. Du har god förståelse för hur eleverna tar till sig kunskap och anpassar ditt sätt att undervisa. Med stor entusiasm för dina ämnen väcker du elevernas nyfikenhet och kan förklara det komplexa begripligt. Du är nyfiken, driven och trivs med att ta itu med utmaningar du ställs inför. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Det är meriterande om du har goda kunskaper inom IKT och kan använda dig av dessa i din undervisning.

Övrigt

Tjänsten tillsättes under förutsättning att planerad organisation genomförs, samt med reservation för eventuell övertalighet inom kommunen.

I Stockholms stad finns drygt 140 grundskolor och 30 gymnasieskolor med olika inriktningar.

Du som är nyexaminerad lärare har rätt till en mentor under ditt första år. Som lärare i Stockholms stadsskolor har du möjlighet att fortsätta din professionella utveckling och göra karriär. Du kan bland annat bli handledare, utvecklingslärare, förstelärare, lektor och forskare.

Läs mer på pedagogstockholm.se职位类型 永久职位
工作性质 全职
入职第一天 20240109
招聘人数 1
工作时间 100%
城市 Stockholm
Stockholms län
国家 瑞典
职位编号 2023/7050
联系我们
  • Martin Andersson, 0761244702
发布时间 2023-12-11
申请截止日期 2023-12-27
LEGITIMATIONS_REQUIREMENT
EDUCATIONS_REQUIREMENT

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här

分享链接到: